Arama sonuçları

2021 TYT sorularını eğitimciler yorumladı: Türkçe ve matematik belirleyecek

2021 TYT sorularını eğitimciler yorumladı: Türkçe ve matematik belirleyecek

Üç oturumlu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınava giren yaklaşık 2.6 milyon öğrenci için zorlayıcı geçti. Öğrenciler 40 soruluk Türkçe testine çok zaman ayırdıkları için diğer testler için süreleri kalmadığını söyledi.

135 dakikalık sürede adaylar 120 soru yanıtladı. Öğrencilerin Türkçe’yi zorlayacı buldukları, matematik sorularını tamamlayamadıkları TYT için eğitimciler de sınavın belirleyicisinin Türkçe ve matematik olacağını söyledi. Sınavda zamanın çok önemli olduğuna dikkat çeken eğitimciler, süreyi iyi kullanan öğrencilerin avantajlı olacaklarını dile getiriyor.

Eğitimcilerin TYT sorularıyla ilgili yorumları şöyle:

 

FMV IŞIK OKULLARI LİSE BÖLÜM BAŞKANLARI NASIL YORUMLADI?

TÜRKÇE: ANLAM SORULARI BELİRLEYİCİ OLDU

FMV Özel Erenköy Işık Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Şenay Önal: 26 Haziran 2021 tarihinde uygulanan TYT’ de Türkçe sorularının konu dağılımları şöyledir:

5 soru sözcükte ve söz öbeğinde anlam.

3 soru cümlede anlam.

25 soru paragrafta anlam (11 olumlu köklü soru, 7 olumsuz köklü soru, 1 anlatım biçimi(tartışmaydı cevabı), 3 soru birbirine bağlı iki sorunun yer aldığı paragraf sorusu vardı)

2 soru yazım kuralları.

2 soru noktalama işaretleri.

3 soru dil bilgisi  (1 ses olayları, 1 cümle ögesi sorulmuş ama karma dil bilgisi, 1 karma dil bilgisi(edat-iyelik eki))

ANLAM SORULARI AĞIRLIKTA

TYT Türkçe sorularında ÖSYM’nin klasik soru anlayışını yansıttığı, soruların geçen senelerde uygulanan sınavlardaki soru tarzına yakın olduğu görülmektedir. Anlam sorularının ağırlıkta olduğu sınav belirleyici olmuştur, bu sınavda; okuduğunu anlama, yorumlama, analiz etme, sentezleme becerilerini ölçen sorular karşımıza çıkmaktadır.

Sözcükte anlam soruları geçen senelere benzer tarzdadır, cümlede anlam soruları ise analiz sentez yapmaya yöneliktir. Bu sınavda geçen sene karşımıza çıkan deyimler konusuna yer verilmemiştir. Geçen sene sorulmayan ses bilgisi konusu ise bu sene sorulmuştur.  Anlatım türleri, paragrafta yan düşünce, ana düşünce, paragraf yapısı konuları önceki senelerde karşılaştığımız gibidir. Diyalog oluşturma biçimindeki paragrafta anlam soru tarzı bu yıl da kullanılmıştır.  Önceki senelerde bir paragrafa dayalı iki soru sistemiyle oluşturulan soru tarzı bu yıl da geçen sene olduğu gibi üç soru şeklinde karşımıza çıkmıştır. Anlatım bozukluğu konusuna bu sene de yer verilmemiştir.

33 anlam sorusunun 7 dil bilgisi sorusunun olduğu sınavda; anlam soruları disiplinler arası geçişler içeren, kaliteli ve zorlayıcı paragraflardan oluşmaktadır. Paragraflar çok uzun olmasa da anlam derinliği olan, yoğun paragraflardan oluşması nedeniyle ve şıkların birbirine yakın olması nedeniyle öğrenciler Türkçe bölümüne çok fazla zaman ayırmak zorunda kalmıştır.  Öğrencilerin bu paragrafları rahat çözebilmeleri için entelektüel birikime ve kitap okuma alışkanlığına sahip olmaları gerekmektedir. Dil bilgisi soruları ise öğrencinin bilgisini doğrudan ölçmektedir.

Önceki sınavlarda karşımıza çıkan bir soruyla en az beş dil bilgisi konusunun sorgulandığı soru kalıbı son iki sene sorulmamasına karşın bu yıl bu tarzda hazırlanmış iki dilbilgisi sorusu ile karşılaşmaktayız. Bir soruda birçok dil bilgisi konusu sorgulanmıştır.

FELSEFİ VE SOYUT TEMALI PARAGRAFLAR

Yoğunluk anlam sorularına verilmiştir, dil bilgisi konularının azalması ile bütün bir yıl emek vererek öğrendikleri bilgileri kullanamamak öğrencileri olumsuz etkilemiştir. Felsefik ve soyut temalı paragraflar öğrencileri zorlamış, paragrafı tekrar okumaya yönlendirmiş ve paragrafta yoğunlaşmayı gerektirmiştir. Türkçe ve Matematik testleri, 2021 TYT’nin belirleyici sınavları olmuştur, çok bilenin değil okuduğunu anlama yetisi güçlü olanın başarılı olacağı bir sınav oluşturulmuştur. Bundan böyle öğrencilerin konuyu öğrenip test çözmesi yeterli olmayacaktır. Öğrencilerin nitelikli ve hızlı okuma becerilerini geliştirebilmeleri ve entelektüel okuma yapabilmeleri önem kazanmıştır.

MATEMATİK: ZOR DEĞİL AMA ZAMAN ALICI SORULAR

FMV Ayazağa Işık Lisesi Matematik Zümre Başkanı / Matematik Öğretmeni Savaş Akyıldız

Öğrencilerimiz Matematik testinin zaman alıcı bir test olduğunu söylüyorlar ama genelde zor demiyorlar. Hatta bir öğrencim öyle sorular vardı ki soruyu okumayı bitirdiğimde sorunun başını hatırlamıyordum dedi. Ancak bunun yanında klasik soru dediğimiz tarzda sorularda vardı. Yine günlük yaşama adapte edilmiş sorular mevcuttu. Genel olarak öğrencilerimiz matematik testini yetiştirememekten şikayetçiler. Örneğin denemelerde 35-40 net bareminde olan öğrencilerimiz  genel olarak 25-30 net bareminde kalmışlar ancak bunun nedeni diğer sorulara bakamamak. Süre yetmemiş. Öğretmenleri olarak öğrencilerimizin görüşlerine ben de katılıyorum. Hem Türkçe sorularının zaman alması bunun yanında da matematik sorularının da uzun olması sınavı yetiştirilmesi çok güç bir sınav haline getirmiş gözüküyor. ÖSYM bu şekilde yaparak yani sınavın çözümlenme süresini uzun tutup, ek süre vermeyerek aslında sıralama kısmında belli bir not baremine yığılmayı önlemeyi hedefliyor. Genel olarak baktığımızda sınava girenlerin büyük çoğunluğu süre sorunla karşılaştıkları için öğrencilerimizin üzülmemelerini, önlerindeki kendileri için daha önemli olan AYT sınavına konsantre olmalarını tavsiye ediyorum. 

FEN BİLİMLERİ: ZAMANLARI KALMADI

FMV Işık Lisesi Fen Bölüm Başkanı Gültuğ Şahinoğlu

Fen Bilgisi testinde öğrencilerimizin soruları geçen seneki TYT ‘e ile aynı zorluk derecesinde buldukları, MEB ‘in geçen seneki örnek sorularına benzer ve müfredata uygun sorularla karşılaştıkları gözlemlenmiştir.

Genel TYT anlamında bakıldığında ise Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal sıralamasında giden öğrenciler için Türkçe testinde zaman kaybettikleri ve Matematik testinde zorlandıkları için Fen ve Sosyal testlere yeteri kadar zaman ayıramadıklarını belirtmişlerdir. Hızlı düşünen, hızlı okuyan, hızlı ve doğru karar verip işaretleyen öğrencilerin bu sınavda öne geçeceği düşünülmektedir. Fen  Bilimleri Bölümü olarak yeni nesil soruların yanı sıra  grafik okuma, okuduğunu anlama, analiz etme , birkaç kazanımın bir arada test edildiği bilgiye dayalı yorum temelli  soruların AYT sınavında sorulabileceği öngörüsündeyiz.

Öğrencilerimizden 26.06.2021 tarihli TYT 2021 sınavı çıkışı aldığımız geri bildirimlere göre Fen Bilimleri branşlarındaki değerlendirmemiz aşağıdaki gibidir.

FİZİK: Öğrencilerimiz fizik sorularının MEB müfredatına uygun olduğunu, çoğunlukla işlemsel soruların olmadığını, orta kolaylıkta olduğunu, bilginin yorumlanmasına ağırlık verildiğini belirtmişlerdir. MEB ‘in yayınladığı kazanım testlerine paralellik gösterdiği ve geçen seneki sınavla kıyaslandığında soruların zorluk derecesinin aynı olduğunu paylaşmışlardır.

KİMYA: Öğrencilerimiz kimya sorularının genel olarak kolay ve MEB müfredatına uygun olduğunu, derslerde çözülen klasik çıkar denilen soruların paralelinde ve bekledikleri gibi geldiğini belirtmişlerdir.

Soruların MEB’in yayınladığı kazanım testlere benzer olduğu, bilginin yanı sıra yorum becerilerinin de ölçüldüğü soruların olduğu gözlemlenmiştir.

BİYOLOJİ: Öğrencilerimiz Biyoloji sorularının genel olarak kolay olduğunu, 2 sorunun yorum diğer soruların ise bilgi ölçmeye yönelik olduğunu belirtmişlerdir.

Şıklarda çeldirici şıkkın çok olmadığını, soruların müfredata uygun olduğunu, genel olarak geçen seneye ve MEB ‘in yayınladığı kazanım sorularına benzer olduğu bilgisini paylaşmışlardır.

SOSYAL BİLİMLER: YORUM VE BİLGİ ÖLÇEN SORULAR

FMV Özel Ispartakule Işık Lisesi Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Şebnem Öney: Sosyal Bilimler Sorularını genel olarak değerlendirdiğimizde kazanımlar doğrultusunda müfredata uygun sorular ile karşılaşıldığını görüyoruz. Sınavda  yorum ve bilgiyi ölçen soru dağılımı söz konusuydu. Grafik okuma, kavram bilgisi, öncüllü soru türleri yer alıyordu. Yeni nesil soruların bulunmadığı gözlemlendi. Sorular öğrencinin zaman yönetimde sorun yaşamayacağı türdendi.

TARİH: Tarih soruları yorum sorusu olmasının yanında güçlü muhakeme becerisi ve temel kavram bilgisi gerektiriyordu. 2 İnkılap tarihi ve 3 tarih sorusu mevcuttu.

İslam Öncesi Türk Devletleri ve İlkçağ Avrupa Tarihi ile ilgili paragraftan çıkarım yapılması istenen yorum sorusu, İlk Türk İslam Devletleri ile ilgili paragraf analizi sorusu, Soru Osmanlı kültür ve uygarlığı ile ilgili kavram ve analiz bilgilerini ölçen bir yorum sorusu, Millî Mücadele Dönemi soruları ki burada da temel kavram bilgisi ve verilen metinden doğru çıkarımda bulunulması istenen yorum sorusu.

COĞRAFYA: Coğrafyada bilgi ağırlıklı soruların yanında grafik yorumlama sorusu mevcuttu. Uzun yıllardır karşılaşılmayan bir konu olan özel tarihlerle ilgili bir soru vardı.

Bölge Kavramı ile ilgili harita ile bilgi eşleştirme sorusu, Nüfus ile ilgili grafik yorumu sorusu,  Dünya’nın Hareketleri ile ilgili özel tarihler ile ilgili bilgi sorusu,  Türkiye’nin Su Kaynaklarına ait öncüllü bilgi sorusu, Kütle Hareketleri ile ilgili Doğal Afet  bilgi sorusu

FELSEFE: Felsefede 2 bilgi sorusu 3 yorum sorusu mevcuttu. Sürpriz soru olmadığı, beklenen soru türleri ile karşılaşıldığı söylenebilir. Bilgi sorularının Sokrates’in Sokratik Yöntemi ve Toplum sözleşmesi konularından sorulmuştur. 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: 9. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinde 1 soru bilgi diğerleri ise yorum sorusuydu. Öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği zorluk seviyesindeydi.

Ayetler ile ilgili yorum sorusu, İslâmda yerilen davranışlar Yalan, iftira, dedikodu ile ilgili kavramsal bilgi yorum sorusu, Allah ile İletişim DUA yorum sorusu, İslâmda İbâdet yorum sorusu, Âhi Evran konusu ile ilgili bilgi sorusu.

BİLFEN LİSELERİ BÖLÜM BAŞKANLARI NE DEDİ?

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Birsen Çiçek: 40 sorudan oluşan sınavın 33’ü okuma, anlama ve yorumlama; 7’si de dil bilgisini ölçmektedir. Dil bilgisi soruları 2 yazım, 2 noktalama, 1 ses bilgisi, 1 cümle ögesi ve 1 karma sözcük türünden oluşmuştur. Paragraf sorularını oluşturan metinlerin seçiminde yine çok titiz davranıldığı, öğrencinin farklı türdeki metinlerle sınandığı; sanat metinlerinin yanı sıra bilimsel ve düşünsel metinlerin de yer aldığı görülmüştür.

TÜRKÇE: ANLAM BİLGİSİ SORULARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Özellikle son yıllarda olumlu köklü paragraf (beklenir, örtüşür, söylenebilir…) soruların sayısının bir hayli artması; metnin tamamına hâkim, yorumlama gücü iyi, analiz ve sentez yapabilen öğrenci istenmesinden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak anlam bilgisi sorularının geçen yıllarda olduğu gibi yine belirleyici öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır.

SOSYAL BİLİMLER: ZORLUK DERECESİ ORTA DÜZEYDE

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Aslıhan Sezen:

TARİH: Soruların genel olarak tarihî kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulanmış olduğu görülmüştür. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 9. sınıf kazanımlarından 2 soru, 10. sınıf kazanımlarından 1 soru, 12. sınıf kazanımlarından 2 soru olarak sorulmuştur. Sorularda temel kavram bilgisi ve tarihin gerektirdiği temel bilgilere, olaylar arası kronolojik dizine hâkim olma durumu ölçülmüştür. Bu bağlamda, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınavdır.

COĞRAFYA: 9. ve 10. sınıfların kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Coğrafya dersinin temel kavram ve ilkelerini kullanma, harita okuma ve grafik yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. TYT’de her yıl sorulan doğal afetler konusu yine sorulmuştur. Uzun zamandır sorulmayan Dünya’nın Şekli ve Hareketleri konusundan bir soru gelmiştir. Sorular kavram düzeyinde, çok zor olmayan, net ve anlaşılır niteliktedir. Ancak ezberden uzaklaşmış ve konu ile ilgili temel bilgilere hâkim olan öğrencilerin çözebileceği, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınavdır.

FELSEFE: Ortak sorular 10. sınıf müfredatından olup din kültürü yerine sorulan sorular da 11. sınıf müfredatından sorulmuş. Genel olarak metni anlama, yorumlama, sonuç çıkarma şeklinde sorulara yer verilmiştir. Bir soruda öğrencilerin bilgisi sorgulanmış, dolayısıyla bu soru öğrenci için zorlayıcı olabilir. Sınavın felsefe adına genel olarak zorluk derecesi orta düzeydedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Genel olarak paragrafların yorumlanmasına dayalı bir sınavdı. Sadece bir soruda öğrencinin doğrudan bilgisi sınanmış, tarihsel bir kişinin adı sorulmuştur. İki soru ayetlerin yorumlanması, iki soru da dua, ibadet gibi kavramların paragraf üzerinden yorumlanması şeklinde olmuştur.

MATEMATİK: ZORLAYICI SORULAR

Matematik Bölüm Başkanı Mahmut Şişmanoğlu: 2021 TYT Matematik sınavı son üç yılı andıran ezberden uzak, okuduğunu anlayan temel kavramları etkin kullanmaya dayalı sorulardan oluşmuştur. Muhakeme becerisi yüksek, zamanı iyi kullanan öğrencinin başarılı olduğu bir sınav olacaktır. Ancak öğrencilerimizden aldığımız dönüşlere göre, bu yılki sınavın 2020 TYT sınavına göre matematik soruları zorlayıcı, geometri soruları daha yapılabilir düzeydedir. Bazı derslerin sorularının da zaman alıcı olması ortalamaları olumsuz etkileyecektir. Sorular müfredata uygun ve özenle hazırlanmıştır. Bu sınav sorularına sınav süresini iyi kullanan öğrenciler başarılı olacaktır.

FEN BİLİMLERİ: AYT’DE BEKLENECEK SORU DA VARDI

FİZİK: Bölüm Başkanı Hakan Özdemir: Yaşam temelli sorular. Yine, kavramları içselleştirmemiş, günlük yaşamla bağlantı kuramayan ve okuma alışkanlığı olmayan öğrencilerin zorlanacağı şekilde hazırlanmıştır. Müfredatın dışında bir soru ile karşılaşılmamıştır. 7 sorunun üçü 9. sınıf (yüzey gerilimi, ısı ve sıcaklık ve kuvvet hareket), dördü 10. sınıf (optik, elektrik, basınç ve dalga) kazanımlarından çıkmıştır. Sınavda sadece elektrik sorusunda işlem ve bağıntı kullanmak zorunda kalınmıştır. Optik sorusu dışındaki soruların öğrencilerin sene içinde birçok kez karşılaştıkları normal düzeyde sorulardan oluştuğu görülmüştür.

Burada optik sorusu hakkında bir parantez açmak gerekir, bu sorunun AYT’ de beklenebilecek zorlukta ve seçici bir soru olduğunu söyleyebiliriz.

KİMYA: Bölüm Başkanı Demet Akçöyöz: Soruların, 9. ve 10. sınıf kazanımlarına hem içerik hem konu dağılımı olarak paralel hazırlandığı görülmektedir. 9. sınıf konularından 4 soru, 10. sınıf konularından 3 soru sorulmuştur. Sorular, bilgi ağırlıklı olup bu bilgiyi yorumlayabilme gücü yüksek olan öğrencilerin yapabileceği niteliktedir. İşlem yapılmasını gerektiren sadece 1 soru bulunmaktadır. Kimya soruları müfredata uygun olup daha önceki yıllara göre daha seçici ve eleyici sorulardan oluşmaktadır. Konulara hâkim olan, düzenli çalışan ve dikkatli öğrencilerin üstesinden gelebileceği bir sınavdır.

BİYOLOJİ: Bölüm Başkanı Taner Altunbaran:  6 sorunun tamamının kazanımlara uygun olarak hazırlandığı, soruların temel bilgi ve kavrama düzeyinde olduğu gözlenmiştir. 9. ve 10. sınıfa ait üç ünitenin her birinden birer kazanım, temel bilgi ve kavrama düzeyinde sorgulanmıştır. 

FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI ÜNİVERSİTE HAZIRLIK BÖLÜM BAŞKANLARI NE DEDİ?

MATEMATİK ( Bölüm Başkanları Ertuğrul Çelik -Kemalettin Ağaç): Matematik testi muhakeme gücünü ve yorum kabiliyetini ölçen sorulardan oluşturulmuştur. Zor soru sayısı önceki yıllara göre biraz daha fazla olmuş. Öğrencilerin çok fazla süre problemi yaşadığı bir sınav yapılmış.

GEOMETRİ (Bölüm Başkanı Mehmet Güler): 2021 TYT’de geometri sorularında müfredat dışı soru yoktu. Temel geometrik kavramlara hakim, bilgiyi yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav oldu. Bu yılın geometri sorularını geçmiş yılların geometri soruları ile karşılaştırdığımızda biraz daha zaman alan ve daha zor geometri sorularının olduğu bir TYT olduğunu  söyleyebiliriz.

FİZİK (Bölüm Başkanı Ulaş Türken-Banu Metin): 2021 TYT Fizik soruları müfredat dahilinde olup son yıllardaki gibi 9. ve 10. Sınıf konularıdır. Beklenmedik bir soru yok.  Adaylar Isı sıcaklık, madde ve özellikleri, enerji, optik, kuvvet hareket, basınç konularından sorularla karşılaşmıştır. Düzgün çalışan ve zamanı iyi kullanmayı öğrenmiş öğrencilerin yapabileceği sorular sorulmuş.

KİMYA (Bölüm Başkanı Nihal Şen-Gamze Çakır): 2021 YKS/TYT sınavındaki Kimya soruları 9. ve 10. Sınıf müfredatını içermektedir. Öğrenciler soruların anlaşılabilir olduğunu ifade ediyorlar.  Bilgi ağırlıklı sorulardan oluşan Kimya bölümünde dersi iyi dinleyen ve tekrar eden öğrenciler için tüm sorular yapılabilir.

BİYOLOJİ (Bölüm Başkanı Emine Güler Durmaz): 2021 TYT Biyoloji soruları MEB kazanımlarına ve müfredata uygunluk göstermektedir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 9. Sınıf ve 10. Sınıf ünitelerine ait kazanımların sorgulandığı bu sınavdaki sorular, temel biyoloji konularına hakim ve dikkatli öğrencilerin kolayca yapabileceği düzeydedir.

25 PARAFRAF SORUSU

TÜRKÇE (Bölüm Başkanı Mutlu Kılavuz ):  TYT Türkçe testi, soru sayısı ve konu dağılımları bakımından geçen yılki sınavın benzeri şeklinde hazırlanmış. Paragraf soruları normalden daha kısa metinlerden oluşmakta. Ancak 25 paragraf sorusunu art arda çözmeye çalışmak öğrencinin bu teste zaman kaybetmesine ve yorulmasına yol açmış.

TARİH (Bölüm Başkanı Ekber Zekioğulları): Öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre, tarih soruları daha çok yorum ağırlıklı. Verilen öncül ve diyalog üzerinden, öğrencilerin yorum yapmaları ve bir yargıya varmaları istenmiş. TYT mantığına uygun, okuduğunu hızlı anlayan ve kavram bilgisine sahip öğrencilerin zorlanmayacağı sorular sorulmuş. 

COĞRAFYA (Bölüm Başkanı Lale Erdemli): Soruların 9. ve 10. Sınıf konularına dağılımı dengeli. Son yıllarda sorulmayan dünyanın şekli ve hareketleri konusundan soru sorulmuş. Zorluk derecesi normal, çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınav olmuş. 

FELSEFE (Bölüm Başkanı Birsen Arslankara): 2021 TYT Felsefe soruları, bilgi ağırlıklı olmayan, çeldiricilerden oluşmayan, yoruma dayalı ve oldukça kolay sorulardı. Sorular daha çok 10. Sınıf müfredatı ile ilgiliydi.  

UĞUR OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL YORUMLADI?

Matematik Akademik Kurul Üyesi Nilda Yüksel: Matematik ve geometri soruları 9. ve 10. sınıf konularını kapsamaktadır. Matematik soruları okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme, matematiksel olarak ifade etme ve matematiksel işleme yöneliktir. Öğrencilerimiz geçmiş yıllardan farklı olarak kolayca çözülebilecek soruların var olduğunu ancak paragraf olarak düzenlenmiş soruların dikkatli okunması gerektiğini ve bu sorularda zaman kaybettiklerini belirtmiştir. Geometri soruları çoğunlukla modelleme ve hikayeleştirme kurgusuyla hazırlanmış; geometriksel düşünme becerisini ölçen, denklem kurup çözümleme gerektiren nitelikte olup zorlandıkları sorular olmuştur.

TÜRKÇE SORULARINDA GÜÇLÜ ÇELDİRİCİLER

Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Kurul Üyesi Cevdet Eyüboğlu: Türkçe sorularında ağırlık yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerinedir. Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre 7 soru dil bilgisi iken geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından gelmiştir. 2021 TYT’ deki dil bilgisi soruları 2020 TYT’den farklı olarak daha az sayıda sorulmuş. Anlam bilgisi olarak tanımladığımız sorularda kullanılan dilin yalın olması soruların çözülebilirliğini artıracaktır. Paragraf sorularının 2020 TYT’ye oranla daha kısa metinlerden seçildiği belirtilmiştir. Bu sorulardan birkaç tanesinde çeldiricilerin güçlü olduğu öğrencilerimizden gelen ilk görüşlerdendir. Sorulan dil bilgisi sorularında aynı soruda birden çok kazanımın yoklanmış olması öğrencilere zaman kaybettirmiş olabilir ancak bu soruların da zor olarak nitelendirilecek tarzda sorular olmadığı görülmektedir.

Fizik Akademik Kurul Üyesi Volkan Alpay: Temel düzeyde fizik bilgilerini günlük hayattaki örnekleri üzerinden soran, bilgiyi kullanma ve yorumlama becerisini ölçer nitelikte olduğu görülmektedir. 9. ve 10. sınıf müfredatlarına uygun, işlemlerden arındırılmış, okuma ve yorumlama üzerinden sorulan soruların belli konularda birikmediği mümkün oldukça tüm müfredata dağıtıldığı söylenebilir. Bu açıdan sınava düzenli çalışan öğrencilerde başarı oranı yüksek olacaktır.

Kimya Akademik Kurul Üyesi Bedrettin Boyacıgil: Kimya soruları geçen yıl olduğu gibi 4 tane 9. sınıftan 3 tane 10. sınıf müfredatında yer alan konuları tarayacak şekilde hazırlanmış ve yine önceki yıllarda olduğu gibi temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorulmuştur. Beklenilmeyen bir soru yoktur.  Sınavda, müfredatta 11. sınıfta okutulurken 4 yıl önce 10. sınıfa kaydırılan ve bu yıl sınava giren öğrencilerin 10.sınıfta okudukları “Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar’ ünitesinden de bir soru bulunmaktadır. Öğrenciler soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Ayrıca soruların normal düzeyde bilgi ağırlıklı olduğunu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ediyorlar.

Biyoloji Akademik Kurul Üyesi Asuman Kılıç: 2021 TYT Fen Bilimleri testine ait Biyoloji soruları 9. ve 10. sınıf müfredatını kapsamaktadır. Testte yer alan 6 sorudan üç tanesi 9. sınıf, üç tanesi 10.sınıf müfredatına aittir. Toplam altı üniteyi kapsayan TYT Biyoloji müfredatına ait her ünite sorgulanmıştır. Biyoloji TYT testinin oldukça kolay, temel bilgi düzeyinde ve beklenilen formatta olduğu görülmüştür. Öğrenciler sürpriz bir soruyla karşılaşmamıştır.  Biyoloji sorularının ortaöğretim kazanımları ile uyumlu olduğu ve soru formatının TYT’nin uygulandığı geçmiş yıllar ile benzer olduğu görülmüştür. Soruların temel kazanım düzeyinde, nitelik ve kapsam olarak ÖSYM formatına uygun ve zorluk derecesinin ortanın altında olduğu düşünülmektedir.

Coğrafya Akademik Kurul Üyesi Davut Gürler: Coğrafya soruları, beklendiği gibi 9. ve 10. sınıf ortak müfredatını ve ünitelerini kapsamaktadır. 9.sınıf kazanımlarından 2, 10.sınıf kazanımlarından 3 soru yöneltilmiştir. Soruların ünitelere göre dağılımı dengelidir. Düzenli olarak çalışan, harita ve coğrafya okuryazarlığı gelişmiş olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular yöneltilmiştir. Ayrıca öğrencilerden aldığımız duyumlara göre tartışmalı herhangi bir soru bulunmamaktadır.

Tarih Akademik Kurul Üyesi Zeynep Ergün: Tarih soruları müfredata uyumlu olup öğrencinin yorum yapmasını sağlayacak paragraf ağırlıklı sorular sorulmuştur. Öğrencinin bilgiyi doğru bir şekilde yorumlayıp analiz etmesini ölçen bir sınavdır. Sorular daha önceki TYT’ler  gibi tüm sınıf düzeylerinden gelmiştir. Sınavda resim, şekil, grafik gibi içeriklere yer verilmemiştir. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Sınav; alanına hakim olan, soru kökünü doğru okuyan, temel kavramları doğru yorumlayarak akıl yürüten ve düzenli çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği nitelikte olup orta düzey zorluk seviyesindedir.

Felsefe Akademik Kurul Üyesi Gülay Ataç: Felsefe soruları TYT’nin genel yapısına uygun olarak paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisini, ardından da bilgiye dayalı yorum gücünü ölçmeye yöneliktir. Sorular müfredata uygundur. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılır olup orta düzeyde bir zorluk içermektedir. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak akıl yürütüp yorum yapmayı gerektiren bir sınavdır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Akademik Kurul Üyesi Muhammed Yasin Bekir: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları MEB müfredatı dahilinde olup öğrencinin okuma, anlama ve yorum yapabilme becerilerini ölçmeye yönelik tarzda hazırlanmıştır. Bu sınavda başarılı olmak isteyen bir öğrencinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait temel konu ve kazanımlara hakim olması gerekmektedir. Sınavdaki soruların zorluk dereceleri ise kolay ve orta düzeydedir.

26-06-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş