Arama sonuçları

2022 LGS Ocak ayı örnek soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi?

2022 LGS Ocak ayı örnek soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 Haziran’da yapılacak ve yaklaşık 1.2 milyon öğrencinin katılacağı Liseye Geçiş Sına(LGS) için örnek soruları yayımladı. Ocak ayı örnek sorularını eğitimcilerle değerlendirdik.

FMV IŞIK ORTAOKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: YENİ NESİL SORULARA DEVAM

FMV Işık Ortaokulu Türkçe-Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Pınar Eldeş: MEB tarafından yayımlanan “Ocak Ayı Türkçe Örnek Soruları”nın müfredata paralel hazırlandığı ve yeni nesil soru tarzının ön planda olduğu görülmektedir. Ocak ayı sorularında sözcükte çok anlamlılık, cümleler arası anlam ilişkisi, tablo yorumlama, ana düşünce, görselden yola çıkarak işlem basamaklarını takip etme, metnin konusunu ve yardımcı düşüncelerini tespit etme, mantık-muhakeme, yazım kuralları ve cümlenin ögeleri konularına yer verilmiştir.

Sözcükte çok anlamlılık sorusu bir sözcüğün metnin içerisindeki farklı kullanımlarından hareketle sözcüğün anlamını tespit etme üzerinden sorulmuştur. Cümlede anlam sorusunun benzeri ekim ayı örnek sorularında karşımıza çıkmıştır. Bu soruda öğrencinin iki cümle arasındaki anlam ilişkisini belirlemesi ve bu anlam ilişkisi üzerinden çıkarım yapması beklenmektedir.

SONUCA ULAŞMA ÖNEMLİ

Tablo yorumlama kazanımı sorularında tablodaki verileri doğru yorumlamanın yanında işlem basamaklarını takip ederek sonuca ulaşma önem taşımaktadır.

Paragraf sorularında daha önce örneğine sıkça rastladığımız ana fikri ve yardımcı fikirleri belirleme kazanımları orta uzunluktaki metinler üzerinden sorulmuştur. Paragraf sorularından biri ise üç farklı metnin konusunu belirleyerek yanıta ulaşmayı gerektiren niteliktedir. Mantık-muhakeme sorusu öğrencilerin günlük hayatta sahip olması gereken beceriler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Yazım kuralı sorusu daha önceki örnek sorulardan farklı olarak öğrencinin hem metni anlamasını hem de yazım bilgisine sahip olmasını gerektirmektedir. Cümlenin ögeleri sorusunda ise öğrenciden öncülde verilen bilgiyi kullanarak soruyu çözmesi istenmiştir.

Anlam soruları geçtiğimiz aylarda yayınlanan örnek sorularla benzer niteliktedir. Soruların zorluk derecesi orta düzeydedir. Kitap okuyan, okuduklarından doğru çıkarım yapabilen, bilgilerini transfer edebilen öğrencilerin zorlanmadan çözebileceği nitelikte sorulardır. Soruların disiplinler arası yaklaşımla hazırlandığı da görülmektedir.

MATEMATİK: ŞEKİL VE TABLO OKUMA ÖN PLANDA

FMV Ayazağa Işık İlköğretim Okulu Matematik Bölüm Başkanı İsmail Yılmazgüç: Ocak ayında yayınlanan matematik dersi MEB örnek sorularını incelediğimizde tüm yarıyıl konularını kapsayan sorulardan oluşmaktadır. Soruların genelinde şekil ve tablo okuma ön plana çıkmıştır.

 • İlk soruda temel karekök bilgisi ölçülmüş ve genelde her yıl sorulan yaklaşık değer sorusuyla birleştirilmiştir.
 • İkinci soruda da cebirsel ifadeler sorusu model üzerinden sorulmuştur. Daha önceki yıllarda LGS sınavında da gelen soru tarzı olan şekil okuma bu soruda ön plana çıkmıştır.
 • Üçüncü soruda sütün grafiğini daire grafiğine çevirirken ardıllık gerektiren işlemler yapılması beklenmiştir. Dördüncü soruda EKOK problemi sorulmuş ama problemi çözdükten sonra öğrencilerin yorum yapmaları beklenmiştir.
 • Beşinci soru bir olasılık sorusu olmasına rağmen yine öğrencilerin en fazla olanı bulmaları için yorum yapmaları gerekmektedir.
 • Altıncı sorudaki olasılık sorusunda tablo okuma ve işlem becerisi öne çıkmaktadır. Ayrıca öğrencilerin soruyu çözebilmesi için bir denklem de çözmesi gerekmektedir.
 • Yedinci soruda daire grafiğini sütun grafiğine çevirirken soruyu anlamak ve geçmiş yıllardaki bilgiler öne çıkmıştır. Geçen yıl LGS’de sorulan grafik sorularında olduğu gibi bu örnek sorularda da okuma anlama, işlem becerisi ve ardıllık ölçülmek istenmiştir. 7. sınıf konuları olan oran orantı ve yüzdeler grafik sorularını çözerken çok büyük öneme sahiptir.
 • Sekizinci soruda cebirsel ifade sorusu okuduğunu anlama ve şekil okumayla ilgili bir sorudur.
 • Dokuzuncu sorudaki çözümleme sorusu öğrencilerin hata yapabileceği çeldiricisi yüksek bir sorudur. Yine en fazla ifadesi olan sorularda öğrencilerin yorum yapması beklenmiştir.
 • Onuncu sorudaki olasılık sorusunda ise olası durumları yazarken strateji gerektiren bir sorudur. Ayrıca 6. sınıf konusu olan bölünebilme ile ilgili bilgi de ölçülmüştür.

Genel olarak baktığımızda okuma anlama becerisi yüksek, hızlı işlem yapabilen, tablo grafik ve şekil okuyabilen, geçmiş yıllardaki konularla bağlantı kurabilen ve analitik düşünebilen öğrenciler soruları yapabilir.

İNGİLİZCE: KELİME BİLGİSİ ÖNEMLİ

FMV Ayazağa Işık İlköğretim Okulu Yabancı Diller Bölümü Başkanı Deniz Cantimur Akarı: Ocak Ayında yayımlanmış olan İngilizce örnek sorulara baktığımızda soruların ilk 4 üniteyi kapsadığı, MEB müfredatının kazanımlarına paralel olduğu gözlemlenmektedir.

Sorularda bulunan metinler günlük hayatta karşımıza sık sık çıkan bilet, poster, menü, haftalık plan, internet sitesinde bulunan restoran yorumları gibi içeriklerdir. Bu sorular ile öğrencilerin çıkarımda bulunma, okuduğunu anlama, analiz yapma becerileri ölçülmektedir.

Örnek sorular incelendiğinde, öğrencilerimizin hayatlarının her devresinde bol bol kitap, makale, günlük hayatta karşılarına çıkabilecek her türlü malzemeyi okumalarının çok kıymetli olduğu görülmektedir.

Öğrencilerimizin LGS sınavında başarılı olmak için ünitelerin kelime bilgisine hakim olmaları büyük önem kazanmaktadır. Beş sorunun dördünde olumsuz soru kökü kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca, öğrencilerimizin çeldirici olarak verilen kalıp ve kelimelere hakim olmaları büyük önem kazanmaktadır.

Yayımlanan sorular incelendiğinde öğrencilerden, verilen görseller ile metinler arasında bağlantı kurmaları, yorum yapmaları ve bilgi transferini gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

Soruların dili anlaşılır ve açıktır. Okuma alışkanlığı ve çıkarım yapma becerisi  edinmiş öğrencilerin soruları rahatlıkla yapabileceğini düşünmekteyiz. Sorular orta zorluk seviyesindedir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAMLARA DİKKAT

FMV Erenköy Işık Ortaokulu Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Yelda Baba: Ocak ayı sorularına bakılınca ilk dikkat çeken nokta soruların dördüncü öğrenme alanından hazırlanmış olmasıdır. Aralık ayı örnek soruları, üçüncü öğrenme alanının sonuna kadar olan konuları kapsamaktaydı. Bu yönüyle aralık sorularını takip ediyor fakat yıllık planlar henüz üçüncü öğrenme alanının ortalarında. Dolayısıyla sorular hazırlanırken ya bu durum göz ardı ediliyor ya da özellikle bir sonraki ünitelerden hazırlanıyor.

Soruların niteliklerine bakıldığında;

1. soru çok sık karşılaştığımız metinden çıkarım yapılmasını gerektiren öncüllü ve eleyici bir sorudur. IV. öncülde yer alan bilgi doğru bir bilgi olmasına rağmen metinden çıkarılamadığı için cevap A şıkkı oluyor. Öğrencilerin dikkatini de ölçen, doğru nitelikte hazırlanmış bir sorudur. Ayrıca bu soru, dersimizin temel kavramlarından olan milli egemenlik kavramının da içselleştirilmiş olmasını gerektiriyor.

2. soru Devletçilik ilkesinin temel bilgilerinin metinde verildiği ve buna göre ulaşılamayan cevabın sorulduğu bir sorudur. Soru hem metinden yola çıkılarak hem de konunun temel bilgisi ile cevaplanabilecek niteliktedir.

3. soru bir alan bilgisi sorusudur. Siyasi, ekonomik, jeopolitik, askeri gibi alan bilgisini ölçen bir sorudur.  Alan soruları bilgiden bağımsız olarak her kazanıma uygulanabilecek olan sorulardır ve her yıl sınavda karşımıza çıkar. Bu nedenle öğrencilerin bu alanların içeriklerine hâkim olmaları ve metni yorumlayabilmeleri gereklidir. 

4. ve 5. sorular metinden çıkarım yapılmasını gerektiren sorulardır. Bu tarz soruları çözerken öğrencilerin her şıkkı okuduğunda tekrar metne bakması ve eleme yaparak doğru cevabı bulması hata yapma ihtimalini düşürmektedir. 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:  HEM BİLGİ HEM YORUM

FMV Özel Erenköy Işık Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Numan Erdem: Genel değerlendirme olarak bu ay örnek sorularda bilgiyi yorumlama üzerinden sorular sorulmuş. Metin ve ayet yorumlarını yapacak öğrencilerin bilgi ve yorum kabiliyetini ölçen nitelikte.

Ocak ayı örnek soruları kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır.

Zorluk derecesi olarak 2 soru ortalamanın üzerindedir. 3 soru da zorluk derecesi açısından ortalama düzeydedir.

5 sorudan 3’ü 3. ünite Din ve Hayat, 1 tanesi 1. ünite Kader ve Kaza, 1 tanesi de 2. üniteden Zekât ve Sadaka ünitesinden sorulmuştur. 

Din ve Hayat ünitesinde sorulan 2 soru metin yorumlama şeklindedir. En çok hataya düşülen metnin içinde olan ve olmayan yargıların öncüllerle sorulması şeklindedir. Soruların 2 tanesinin malın korunmasıyla, bir tanesinin de dinin korunmasıyla ilişkili olması dikkat çekici bir durumdur.

 Kader ve kaza ünitesinde yine öğrencinin irade ve sorumluluk ilişkisini kavrayıp kavramadığı aranmış, ayetlerden irade ve sorumluluk ilişkisinde iradenin seçimlerinin sonucunun bir şekilde karşılığının görüleceği ayetin seçimi istenmiştir. Zekât ve Sadaka ünitesinde ise zekâtın ihtiyaç fazlası maldan verilmesi bilgisi üzerinden öğrenciden yorum yapması ve çıkarımda bulunması istenmiştir.

FEN BİLİMLERİ : BECERİLERİ EDİNMEK ÖNEMLİ

FMV Erenköy Işık Ortaokulu Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Belemir Erdem: Ocak ayı örnek soruları açık, anlaşılır ve müfredata uygun sorulardan oluşmaktadır. Soruların tamamı kimya ünitemiz olan “Madde ve Endüstri” ünitesini kapsamaktadır. Soruların zorluk seviyesi, orta ve ileri düzeydedir. Sorularda kullanılan kavramlar, öğrencilerin bilgi ve kavrama düzeyine uygundur. Sorular yalın bir dille sorulmuş olup konuyu bilen ve bilmeyen öğrenciyi ayırt eder niteliktedir. Sorularda yorumlama becerisi ön plana çıkmaktadır. Sorular bazında kazanımlar ve beceriler odaklı incelersek;

1.soru: Periyodik tablonun tarihçesi kazanımını pekiştiren, gündelik materyallerle oluşturulan bir model tasarımından çıkarım yapılması beklenen bir sorudur. Öğrenci, hem verilen modeli hem de kendi bilgilerini entegre ederek çözebilir.

2.soru: Fiziksel ve kimyasal değişimler kazanımını pekiştiren, bilimsel okuryazarlık becerisini ölçen demir hakkında verilen bir metin üzerinden yorumlama istenen bir sorudur. Öğrenci doğru cevabı metindeki bilgilerden çıkarım yaparak bulabilir.

3.soru: Kimyasal tepkimeler kazanımını pekiştiren, model (karikatür) yorumlama becerisini ölçen bir sorudur. Bu soru, tek tür atomdan oluşan maddelerin bileşik olmadığı bilgisini gerektirmektedir.

4.soru: Asit bazların genel özellikleri kazanımını pekiştiren, deney yorumlama becerisini ölçen bir sorudur. Öğrencinin kimyasal tepkimelerde gerçekleşen değişimleri yorumlaması gerekmektedir.

5.soru: Asit bazların genel özellikleri kazanımını pekiştiren, oyun kurgusuyla çıkarım yapılması beklenen bir sorudur. Sorunun bütününe bakıldığında öğrenci, oyun içinde verilen cevaplarla maddenin asit mi baz mı olduğu bilgisine ulaşmaya çalışıyor ama dikkatli okunmadığı takdirde 3. soruda yanlış eleme yapılabilir.

6.soru: Asit ve bazların genel özellikleri ve asit yağmurlarının etkileri kazanımlarını pekiştiren, deney yorumlama becerisini ölçen bir sorudur. Öğrenci, deneyde kullanılan malzemeleri dikkatli incelediğinde sonuca ulaşabilir.

7.soru: Öz ısı ve sıcaklık değişimi arasındaki ilişki kazanımını pekiştiren, tablo okuma ve grafik yorumlama becerilerini ölçen bir sorudur. Verilen tablo ve grafikteki madde sıralamasının değişmesi, soru ile ilgili kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Öğrenci, “Her maddenin öz ısısı farklıdır.” bilgisini kullanarak seçenek eleme yöntemiyle cevaba ulaşabilir.

8.soru: Isı-sıcaklık kazanımını pekiştiren, deney yorumlama ve değişkenleri belirleme becerisini ölçen bir sorudur. Öğrenci, deney malzemelerini dikkatli incelediğinde cevaba ulaşabilir.

9.soru: Maddelerde hal değişim kazanımını pekiştiren, grafik yorumlama becerisini ölçen bir sorudur. Bilgi birikimi olmadan çözüme ulaşılamayacak bir sorudur.

10.soru: Öz ısı kazanımını pekiştiren, günlük hayat örneklerine başvuran deney yorumlama becerisini ölçen bir sorudur. Öğrenci, öz ısı-sıcaklık artışı arasındaki ilişkiyi kurarak cevaba ulaşabilir.

 

 

ARI OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: SADECE BİLGİ ÖLÇMÜYOR

Ocak Ayı Türkçe Örnek Soruları”nın; yine ağırlıklı olarak öğrencinin temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini ölçen sorulardan oluştuğunu görüyoruz. Soruların; okuma becerisini ölçme, tablo okuma, harita yorumlama, sözcük ve cümle bilgisini ölçme, yazım hatasını fark etme, sözel mantık yorumlama ve dil bilgisinden cümlenin temel ögelerinden özneyi bulmaya yönelik olduğu görülmektedir.

Soruların, öğrencilerin sadece bilgisini değil; okuduklarını anlama ve yorumlama, sözcüğün anlamını çıkarma, dil ve düşünce bağlantısı kurma, doğru analiz ve sentez yapabilme, akıl yürütme becerisini ölçen sorular olduğunu görüyoruz. Soruların daha öncekilerde de olduğu gibi disiplinler arası yaklaşımla hazırlandığını ve güncel hayatla ilişkilendirildiğini söyleyebiliriz.

SORULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözcük bilgisini ölçen 1. soru, “Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.” kazanımına uygun olarak bu ay da örnek sorular kapsamında karşımıza çıkıyor.

Cümle bilgisini ölçen 2. sorunun ise cümleler arasındaki anlam ilişkisinin iyi analiz edilerek çözülmesi gerektiğini görüyoruz.

Tablo okuma bilgisinin yoklandığı 3. soru; işlem basamaklarını kavrayıp uygulamayı gerektirirken zaman yönetimi bakımından da dikkat edilmesi gereken bir sorudur.

Paragrafla ilgili olan 4.sorunun, orta uzunlukta olduğunu ve günlük hayatla ilişkilendirildiğini görüyoruz.  Sorunun yanıtına ulaşabilmek için metindeki ifadelerden hareket etmek, metindeki anlam bütünlüğünü yakalayabilmek, okuduklarını anlamlandırıp metinle ilişkilendirerek sonuç çıkarmak gerekmektedir.

5. sorunun da 3. soruyla paralel bir mantıkla çözüldüğünü görüyoruz. İş ve işlem basamaklarını dikkatle takip edip zamanı iyi kullanarak çözüme ulaşılıyor.

Parçada anlam ile ilgili olan 6.sorunun, “Aralık Ayı Örnek Soruları” nda karşılaştığımız biçimde olduğunu görüyoruz. Daha önceki aylarda iki paragraf üzerinden çıkarım yapılması beklenirken bu ayki soruda da üç paragraf üzerinden konunun buldurulmaya çalışıldığını görüyoruz.

DİKKAT VE AKIL YÜRÜTME

Yine paragrafta yardımcı düşünceyi buldurmaya yönelik olan 7.sorunun da okuma-anlama düzeyini yoklayan bir soru olduğu görülüyor.

8. soru, akıl yürütme ve dikkat becerisini ölçen; öğrencilerin zorlanmadan çözebileceği bir sözel mantık sorusudur.

9. soruda yazım kurallarıyla ilgili kazanım, önceki aylardan farklı olarak “kural-metin ilişkilendirme” biçiminde değil de doğrudan bilgi sorusu olarak karşımıza çıkıyor.

Dil bilgisi kazanımını içeren 10. sorunun, cümlenin temel ögelerinden özne ile ilgili olduğunu görüyoruz. Soru, öğrenciyi ezberci yaklaşımdan uzaklaştırmakta ve bilgiyi soruya transfer edebilme becerilerini ölçmektedir.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: ANLAMA VE YORUMLAMA

MEB’in ocak ayı örnek soruları incelendiğinde soruların, tamamının “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye” ünitesinden olduğu, önceki aylarda yayımlanan örnek sorularla benzerlik gösterdiği görülmektedir.  Sorular genel olarak çağdaşlaşma sürecinde yönetim, ekonomi ve sağlık alanında yaşanan gelişmelere ait metinlerden oluşmaktadır. Dili açık, net ve anlaşılır olan soruların; öğrencinin okuduğunu anlama ve yorumlama becerisini ölçmeye yönelik hazırlandığı ve orta güçlükte olduğu düşünülmektedir. Kavram ve kelime bilgisi, soruların hızlı ve doğru cevaplanabilmesi için önemini her zamanki gibi korumaktadır.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: YORUMLAMA BECERİSİ ÖNEMLİ

Ocak ayı örnek sorularının, MEB Talim Terbiye Kurulunca yayımlanan ve şubat ayı sonuna kadar işlenmesi gereken 1 ve 2. ünitenin yanı sıra, 3. ünite olan “Din ve Hayat” ünitesinin tüm kazanımlarını içerdiği görülmektedir. Geçmiş aylarda yayımlanan örnek sorularda olduğu gibi ayet ve surelerle ilişkilendirilen, örnek olaylardan çıkarım yapmayı gerektiren ve öğrencilerde yorumlama becerisini ön plana çıkaran sorulara yer verilmiştir. Günlük hayatla ilişkilendirilen ve disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanan 1 ve 4. sorular dikkat çekmektedir. Orta güçlükte olduğu düşünülen soruların kavram bilgisine sahip öğrenciler tarafından rahatlıkla çözülebileceği düşünülmektedir.

 

İNGİLİZCE: BECERİ TEMELLİ SORULAR

 Bu ay yayımlanan örnek sorular, ağırlıklı olarak 2 ve 3. ünitenin kazanımlarını içermektedir. Örnekler arasında, 4. üniteden de bir soru yer almaktadır. Soruların dili açık, net ve anlaşılırdır. 4 olumsuz, 1 olumlu soru kökü kullanılmıştır. Sorular orta zorluk derecesindedir. Tablo, grafik ve diyalog yorumlama biçiminde analiz yapma ve bilgiyi transfer etmeyi gerektiren beceri temelli soruların dikkatle çözülmesi gerekmektedir. Soruların; öğrencinin kelime bilgisinin yanı sıra okuduğunu doğru bir biçimde anlayıp verilen grafik ve tablolar ile yorumlamayı gerektirdiğini söyleyebiliriz.

Öğrencinin 1.soruda bir kişinin haftalık planına göre yorum yapması, 2.  soruda verilen kısa metni anlayarak doğru görseli seçmesi, 3. soruda verilen görsellere göre uygun ifadeyi belirlemesi, 4. soruda verilen kısa metne ve yorumlara göre doğru seçeneği bulması ve son soruda ise verilen diyaloğa göre uçak biletindeki yanlış bilgiyi bulması istenmiştir.

MATEMATİK: MODELLERLE ZENGİNLEŞEN SORULAR

Genel olarak ocak ayı örnek soruları; üst düzey düşünme becerilerine sahip, 7.sınıf kazanımlarına hâkim, verilen bilgiyi kullanabilen öğrencilerin doğru yanıtlayabileceği niteliktedir. Problemler, gerçek hayata uygun modellerle zenginleştirilmiştir.  Birkaç soru dışında bu ayki soruların çözümü zaman alan sorular olduğu düşünülmemektedir. Sorular tek tek incelendiğinde;

 • Kareköklü sayılar ve cebirsel ifadeler konularından hazırlanan, görsellerle desteklenen 1 ve 2. soruların kazanımlara hâkim her öğrenci tarafından yapılabileceği düşünülmektedir.
 • Veri işleme konusunda hazırlanan, temel düzeyde bilgiyi ölçen 3. soru; sütun grafiğini yorumlayarak bir daire grafiği oluşturma sorusudur. Aynı konuda hazırlanan ve yüzdeler kazanımı ile birlikte karşımıza çıkan 7. soru ise daire grafiğini sütun grafiğine dönüştürmeyi gerektirmektedir. Bu sorunun işlem yoğunluğu fazladır.
 • 4. soru ise EKOK problemi sorusudur. Uzun zamandır sorulmayan bu problemin, kolay ve anlaşılır olduğunu söyleyebiliriz.
 • 5. soru olasılık konusuyla ilgili olup görsellerle desteklenmiştir. Soru; olasılık kazanımlarına hâkim olma, değer verme, kesirlerde maksimum değer ile ilgili çözüm yapma ve sonucu yorumlama becerilerini gerektirir.
 • Olasılık ile ilgili hazırlanan ve tablo ile desteklenen 6. soru ise tabloyu iyi yorumlayarak değerlerle işlem yapmayı gerektiren, öğrencilerin kolaylıkla çözebileceği bir sorudur.
 • 8. soruda cebirsel ifadelerle olasılık kazanımı bir arada sorulmuştur. Geometrik şekillerin alan ve çevrelerinin de yer aldığı bu sorunun açıklama kısmında formüllerin verilmediği görüyoruz.
 • 9. sorunun üslü sayı kazanımını içeren, oldukça eleyici ve dikkat edilmesi gereken bir soru olduğunu görüyoruz. İşlem yoğunluğu olmayan bu sorunun zaman alan bir soru olduğunu söyleyebiliriz.
 •  Olasılık kazanımlarını içeren 10. soru, metin doğru anlaşıldığında hızlıca çözülebilen bir sorudur.

FEN BİLİMLERİ: DENEY DÜZENEKLERİNE DİKKAT

 

Ocak ayı fen bilimleri örnek soruları daha önce yayımlanan sorularla benzerlik göstermektedir. Açık ve net bir dille hazırlanan soruların orta ve üzeri güçlükte olduğu düşünülmektedir. Örnek sorular arasında matematik ve sosyal bilgiler dersi ile ilişkilendirilen,  disiplinler arası yaklaşımla hazırlanan iki soruya yer verilmiştir. Öğrencilerin sarmal olan 7.sınıf kazanımlarına da hâkim olması beklenmektedir. 4. ünitenin uygulanabilirliği açısından sorularda deney düzeneklerine fazlasıyla yer verilmiştir

Karikatürle desteklenen 3. sorunun çözümü, kavramsal ve teorik bilgiye sahip olmanın yanı sıra uygulama basamağına çıkmayı gerektirmektedir.

7. soruda alışılagelmişin dışında bir süreç sorulmuş ve öğrenciyi çözüme ulaştıracak tablo ve grafikteki maddeler sıralı olarak verilmemiştir. Bu soru, öğrencinin bilgisinin yanında dikkatini de ölçmektedir.

8. soruyla fen bilimleri dersinin en temel kazanımlarından biri ele alınmıştır. Öğrenci genellikle bu tarz sorularda tek aşamalı deney düzeneği sorusu ile karşılaşırken bu soruda hem kendi deney düzeneğini kurmuş hem de hipotezin test edilebilirliğini her seçenek için ayrı ayrı kontrol etmiştir.

03-01-2022


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş