Arama sonuçları

2023 LGS: Eğitimciler son örnek soruları nasıl değerlendirdi?

2023 LGS: Eğitimciler son örnek soruları nasıl değerlendirdi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 4 Haziran’da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için Mayıs ayı örnek sorularını yayımladı. Böylece LGS için son örnek sorular yayımlanmış oldu.

1 milyonun üzerinde 8’nci sınıf öğrencisinin katılımı beklenen LGS için yayımlanan bu son örnek soruları eğitimciler pervinkaplancom için değerlendirdi.

FMV ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU BÖLÜM BAŞKANLARI

TÜRKÇE: AĞIRLIK ANLAM BİLGİSİ SORULARINDA

Türkçe Bölüm Başkanı Zühre Ünal: Mayıs ayı LGS örnek soruları incelendiğinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınava dair yaptığı konu kapsamıyla ilgili açıklamaya uygun şekilde hazırlandığı yani 8. sınıf 1. dönem müfredatıyla paralellik gösterdiği görülmektedir. Örnek sorulara bakıldığında soru dağılımının ağırlıklı olarak anlam bilgisine yani sözcük anlamı, cümle anlamı ve paragraf anlamı konularına ait olduğu görülmektedir. 1, 2, 3, 5, 6 ve 7. sorular anlam bilgisiyle ilgilidir. 4. soru sözel mantık-muhakeme, 8. soru ise grafik okuma-yorumlama sorusudur. Dil bilgisinden bu defa sadece iki soru sorulmuştur. Bunlardan biri 9. sorudur ve eylemsi (fiilimsi) konusuna aittir, diğeri ise 10. sorudur ve noktalama işaretleriyle ilgilidir. Mayıs ayı örnek sorularında öncekilerden farklı olarak yazım kurallarından soru sorulmamıştır.

Mayıs örnek sorularının anlam ağırlıklı olması MEB’in öğrencinin okuduğunu anlama-yorumlama, okuduklarından çıkarım yapabilme becerisi ile sözcük ve deyim bilgisi dağarcığını ölçmeye önem verdiğini göstermektedir. Soruların dilinin ise açık, anlaşılır ve zorluk derecesinin genel olarak kolay ve orta güçlükte olduğu görülmektedir. MEB’in yaptığı Haziran 2023’teki sınavın zor olmayacağı yönündeki açıklaması dikkate alındığında bu açıklamanın mayıs ayı örnek sorularına yansıdığını söyleyebiliriz.

TEOG SORULARINI HATIRLATIYOR

Mayıs örnek sorularının ekim ve kasım ayı soruları kadar analitik yeteneği ölçmeye dönük olmadığı, doğrudan okuduğunu anlamaya yönelik sade metinlerden oluştuğu görülmektedir. Sorular, hem metinler hem yönergeler açısından incelendiğinde genel olarak beceri temelli olmaktan ziyade klasik soru tarzını, TEOG tarzı soruları çağrıştırmaktadır. Beceri temelli soru tarzı, sayı olarak önceki senelere göre daha azdır.

ÖRNEK SORULARDA YOK AMA

6. soru medya metinleriyle ilgilidir ve yeni nesil soru tiplerinden biridir. Bu seneki örnek sorularda daha önce hiç sorulmamış ancak geçmiş senelerin örnek sorularında ve LGS’lerinde yer almış bir soru tarzıdır. Medya metinleriyle ilgili kavram bilgisi olmayan, bu tarz soru daha önce çözmemiş bir öğrencinin zorlanabileceği bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Sınavın diğer sorularıyla kıyaslandığında zor olarak nitelendirebileceğimiz iki sorusundan biridir.

Dil bilgisi konularından fiilimsiyle ilgili 9. soruda kısa bir öncül bilgi verilmiş ve sorunun bu bilgiden yola çıkılarak çözülmesi beklenmiştir. Bu dil bilgisi sorusu, yeni nesil soru sistemine uygun ve öğrencilerin bildiği, alışık olduğu bir soru tipidir. Noktalama işaretleriyle ilgili 10. soruda ise öncül bilgi verilmemiştir. Bu da soruyu ancak noktalama işaretlerinin görevlerine ve kullanım alanına hâkim olan öğrencilerin yapabileceğini göstermektedir. Dikkat ve bilgi isteyen bir sorudur. Dikkat edilmezse tüm şıklar soruda varmış gibi gözükebilir. Sınavın ikinci zor sorusu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu sene şimdiye dek yayınlanan örnek sorulara baktığımızda ise beceri temelli soruların haricinde sık sık TEOG tarzı sorulara yer verildiğini görüyoruz. Bu da MEB’in 2023 Haziran ayında gerçekleşecek LGS’de öncül bilgi verilmeden soracağı dil bilgisi soruları olacağını, klasik tarzda TEOG sınavlarını andıran sorular olma ihtimalinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu nedenle öğrenciler, dil bilgisi ile yazım kuralları ve noktalama işaretleri konularını çok iyi kavramalı, bu başlıklarda konu eksikleri olmadan sınava girmelidir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK:  METİN ANALİZİ BECERİSİ

Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Yelda Baba: Mayıs ayı örnek soruları 1. dönem kazanımlarıyla uyumlu olarak hazırlanmıştır.1. üniteden bir, 2. üniteden iki, 3. üniteden iki soru bulunmaktadır. Harita ya da görsel yorumlama sorusu bulunmamaktadır. Sorular metin analizi becerisine dayalı sorulardan oluşmaktadır. Fakat konu ve kavram bilgisinin yine ön planda olduğu görülmektedir. Soruların çözülmesi için öğrencilerin dersin kavramlarına ve tarih bilgisine hâkim olmaları gerektiği çok açıktır. Ayrıca metinlerin iyi analiz edilmesi, öncül veya şıkların metinden tek tek doğrulanması gerekmektedir.

1. soru kolay bir metin analizi sorusu gibi görünmektedir. Üç öncülde metne göre doğrudur. Bu nedenle öğrencilerin metni dikkatli okuması gerekmektedir.  

2. soru metinde vurgulanan ve dersin temel kavramı olan milli egemenlik kavramını öğrencinin fark etmesi gerekmektedir. Ayrıca şıklarda yer alan olay ve gelişmelerin de içeriğine hâkim olup bu olaylardan hangisinde milli egemenlik kavramının yer aldığını bulması gerekmektedir. Cevap TBMM’nin açılmasıdır. Soru kolay bir sorudur fakat konu bilgisi eksik olan öğrenciler hata yapacaktır. Ayrıca şıkların tamamını okumayan, dikkatsiz olan öğrenciler Teşkilatı Esasi ile Tekâlifi Milliye’yi karıştırarak yanlış yapabilirler.

3. soruda metinde bağımsızlık vurgusu yapılmaktadır. Güçlü çeldiricisi olmayan bir sorudur.

4. soru bir metin analizi sorusudur ve öğrencilerin dikkat etmesi gereken bir sorudur. Bu sorularda öğrenciler her öncülü metne geri dönerek doğrulamalıdır. Cevabı I ve III olan bu soruda II. öncülde doğru bir bilgidir ama metinde yer almadığı için cevap değildir. Bu nedenle dikkatli olmayan öğrencileri eleyecek bir sorudur.  

5. soru milli eğitim anlayışından bahseden bir sorudur. Metinde yer alan “hür, bağımsız, … kölelik, … tesirlerden uzak” ifadeleri milli eğitimin amacının bağımsızlık olduğu ipucunu vermektedir. Metni dikkatli okuyan öğrenciler için kolay bir sorudur.

DİKKATLİ OKUMA İSTİYOR

Mayıs ayı örnek sorularında her zaman olduğu gibi metin analizi becerisine ağırlık verilmekle birlikte kavram ve terimlere, konu bilgisine hâkim olmayan öğrencilerin sadece metin analizi becerisi ile soruları çözebilmesinin zor olduğu görülmektedir. Bu sorular gösteriyor ki sınavda başarılı olacak olan öğrenciler, metin analizi becerisi gelişmiş, analiz edilen verileri sentezleyerek çıkarımda bulunabilen, konulara hâkim ve kavram bilgisi iyi olan, dikkatli öğrenciler olacaktır.

Öğrencilerin sınavda metinleri dikkatle okuması, her şıkkı veya öncülü metinden doğrulaması ve tüm şıkları okuması gerekmektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: KAVRAM BİLGİSİNE DİKKAT

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Numan Erdem: Mayıs ayı din kültürü ve ahlak bilgisi soruları 1. dönem LGS konu kapsamından ve kazanımlarından sorulmuştur. İki soru 1.ünite olan kader ve kaza, bir soru zekât ünitesinden, İki soru da din ve hayat ünitesinden hazırlanmıştır. Soruların tamamı ünite kavramlarını anlama-yorumlama ve çıkarımda bulunma becerisini ölçmek üzere hazırlanmıştır.1. soru çok zor, 4. soru zor, 2,3 ve 5. soru ise kolay olarak hazırlanmıştır. Sorular, bol soru çözmenin yanında ders içi takibi iyi olan, ünite kavramlarını içselleştirmiş, metin ve ayet üzerinde yorumlama yapabilen öğrencilerin yapabileceği zor sorulardan oluşmuştur.

1. soru kader ünitesindeki irade ve sorumluluk konusunun  “öz denetim” le ilişkisini kuran öğrencinin yapabileceği çok zor bir sorudur. Sorunun çok zor olması öz denetim konusunun 7. sınıf konusu olmasından kaynaklıdır. Bu kavramı 7. sınıfta öğrenen öğrencinin iradeyi kullanmayla ilişkilendirme yapması beklenmiştir.

2. soru ömür kavramını bilen öğrencinin şiirdeki ana fikri yorumlamasıyla yapabileceği kolay bir sorudur.

3. soru zekât ve sadaka ibadetini kavrayan öğrencinin ayet yorumlamasını ve riya ve infak kavramlarının anlamını bilmesini hedefleyen kolay bir sorudur.

4. soru din ve hayat ünitesinden sorulmuş, dinin insana etkisini ve insanın insanla ilişkisini ayetlerde yorumlamayı hedefleyen bir sorudur. LGS kapsamındaki 3 ünite ile ilişkili ayetlerden seçme yapılarak yorumlama beklenen zor bir soru olmuştur.

5. soru din ve hayat ünitesinde, korunması gereken haklardan canın korunmasıyla ilgili kapsamı kavrayan, ilk yardım, trafik, iş güvenliğinin canın korunmasıyla ilişkisini bilen öğrencinin yapabileceği kolay bir sorudur.

İNGİLİZCE: OKUDUĞUNU ANLAMA VE SONUÇ ÇIKARMA

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Yonca İşlek: Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına  İlişkin Merkezi Sınava Yönelik Mayıs Ayı Örnek İngilizce Soruları incelendiğinde:İngilizce okuduğunu anlayan ve bundan sonuç çıkartabilen öğrencilerin yapabileceği nitelikte oldukları söylenebilir.

Okuduğunu anlayabilmek için kelime bilgisi, yapı bilgisi ve dikkat ön plana çıkmaktadır.

Bu yıla özgü olarak, deprem nedeni ile öğrenciler LGS konuları kapsamı olarak 1. Dönem müfredat konularından sorumludur. Mayıs ayı örnek soruları da 1. Dönem üniteleri olan  Friendship, Teen Life, In the Kitchen ve The Internet konularından çıkmıştır. On the Phone ünitesinden örnek soru çıkmamıştır.

KELİME VE YAPI BİLGİSİ

Kelime ve yapı bilgisinden sonra soruları doğru yapabilmek için aranan beceriler:

 1. Soruda okuma-anlama, verilen cevapların sorularını bulma
 2. Soruda tablodan veri okuma, birden fazla veriyi analiz etme (yiyecek çeşitleri)
 3. Soruda tablodan veri okuma, birden fazla veriyi analiz/ çıkarım yapma
 4. Soruda eşleştirme yapma ( Web sitesi ve ilgi alanları)
 5. Soruda analiz/ çıkarım (saatler)

 

5 sorudan 3’ün ‘NOT’ yani ‘DEĞİLDİR’ soru köküne sahip olduğundan tüm seçeneklerin dikkatle okunmasını gerektirmektedir. Sorular daha önce LGS’de çıkmış sorularla benzerlik göstermektedir. Okuduğunu net olarak anlamayı gerektiren sorulardır.

MATEMATİK: ZAMAN ALICI VE ZORLAYICI

Matematik Bölüm Başkanı Sibel Hepsev: 2022 – 2023 Eğitim Öğretim dönemine ait Mayıs Ayı Örnek Sorularının Çarpanlar ve Katlar, Üslü Sayılar, Kareköklü Sayılar, Olasılık, Veri Analizi ve Cebirsel İfadeler kazanımlarından yani birinci dönem kazanımlarından oluştuğu görülmüştür. Çarpanlar Katlar konusundan 2 soru, Üslü Sayılar konusundan 1 soru ve Kareköklü Sayılar konusundan 2 soru, Veri Analizi konusundan 2 soru, Olasılık konusundan 1 soru ve Cebirsel İfadeler konusundan 2 soru sorulmuştur.

Genel anlamda sorular vakit alıcı, çok kazanımlı, çok ihtimalli ve çeldiricili yorum sorularından oluşmuştur.

YORUM VE DİKKAT GEREKTİRİYOR

Mayıs Ayı örnek soruları işlem olarak zorlamayan fakat zaman alıcı ve farklı ihtimallerin değerlendirilmesini içeren, belirli bir disiplin ile çözülmesi gereken muhakeme ağırlıklı sorulardır. Öğrencilerin matematiksel okur-yazarlığının yeterli seviyede olması ile birlikte yoğun yorum ve dikkat gerektiren soruların yoğunluğu dikkat çekmektedir.

 1. soru Kareköklü işlem; şekil yeteneği gerektiren görsel bağlantılı çok dikkatli olunması gereken zor  ve zaman alıcı bir soru,
 2. soru Aralarında Asal Sayı olma durumu; çok ihtimalli düşünülmesi gereken zaman alıcı bir soru,
 3. soru  Veri Analizi; sütun ve daire grafiği okuma ve 7. Sınıftaki oran konusu ile bağlantılı, çok kazanımlı, işlem yoğunluğu olan bir soru,
 4. soru Cebirsel İfadeler ;  verilenleri şekil üzerine dikkatlice eşleştirebilme gerektiren , işlem yoğunluğu olan, zaman alıcı bir soru,
 5. soru Kareköklü işlemler; şekil yeteneği olan, geometrik alt yapı bilgisi gerektiren zaman alıcı bir soru,
 6. soru Ebob-Ekok problemi; çok kazanımlı, tüm ihtimalleri değerlendirmesi gereken, işlem yoğunluğu olan, zor ve zaman alıcı bir soru,
 7. soru  Çarpanlara Ayırma; okuduğunu anlama ve yorumlama gerektiren, tam kare açılımlı bir soru,
 8. soru Üslü ifadeler ; üslü sayılarla toplama, çarpma, kuvvet alma ve bölme işlemlerini dikkatle yapması beklenen orta zorlukta bir soru,
 9. soru Veri Analizi; daire grafiğinde verilen değerlere dikkatli bir şekilde kat vererek çözebileceği yorum gerektiren bir soru,
 10. soru olasılık; dikkatli okunması, tam kare sayı bilgisi içeren çok ihtimalli zaman alıcı bir soru olarak görülmektedir.

 

Genel olarak tüm örnek sorularda olduğu gibi soru metninin çok dikkatli okunması, detaylara dikkat edilmesi gerekmektedir. Önceki örnek sorulara bakıldığında Mayıs ayı örnek sorularında zaman alıcı ve yorumlama gerektiren soruların yoğun olduğu görülmektedir. Soruların çözümünü yapacak olan öğrencinin o konuyu tam olarak öğrenmiş olması ve işlem pratikliğine sahip olması gerektiği beklenmektedir. Tüm öğrencilere LGS sınavında başarılar dilerim.

FEN BİLİMLERİ:  DENEY YORUMLAMA BECERİSİ ÖN PLANDA

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Belemir Erdem: Mayıs ayı LGS örnek sorularının bir tanesi Mevsimler ve İklim ünitesinin, üç tanesi DNA ve Genetik Kod ünitesinin, üç tanesi Basınç ünitesinin ve üç tanesi de Madde ve Endüstri ünitesinin kazanımlarını içermektedir. Sorular; anlaşılır, net ve müfredata uygun kazanımlardan oluşmaktadır. Soruların zorluk seviyesi çoğunlukla orta düzeydedir. Sorularda kullanılan kavramlar, öğrencilerin bilgi ve kavrama düzeyine uygundur.  Sorularda görsel ve metin okuma becerisi, deney yorumlama becerisi ve grafik okuma becerileri ön plana çıkmaktadır. Kesinlik bildiren, olumsuz sonuç soran ve kıyaslama gerektiren soru kökleri dikkat ölçmektedir.

Soruları tek tek; kazanım ve beceri odaklı olarak incelersek;

1.soru; “Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur” kazanımına yöneliktir. Verilen Dünya modeli üzerindeki noktaların konumlarını;  gündüz süresi, birim yüzeye düşen enerji miktarı ve Güneş ışınlarının geliş açısı ile ilişkilendirmesi beklenmektedir. Görsel okuma ve grafik okuma becerilerini birlikte ölçen bir sorudur. Kavrama düzeyinde yer alan bu soruda soru kökünde yer alan “güney yarım kürede kış mevsimine geçiş tarihinde” bilgisini atlamadan okuyan öğrenci grafikleri doğru yorumlayarak cevaba rahat ulaşabilir.

KAZANIMLARI PEKİŞTİREN SORULAR

2.soru; “Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar” kazanımını pekiştiren bir sorudur. Kavrama düzeyinde yer alan bu soruda öğrencinin tabloda verilen çaprazlamalar sonucu oluşan tohumlardan yola çıkarak ilgili karaktere ait bütün genotiplerin yer aldığı bir çıkarım yapması beklenmektedir. Önce tablodaki bilgileri kullanarak oluşan bezelyelerin genotiplerine sonra oluşan bezelyeleri çaprazlayarak tüm genotiplerin oluşma ihtimaline uygun ikiliye karar vermesi beklendiği için iki basamaklı bir sorudur.

3.soru; “Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir”  kazanımını pekiştiren ve çevre okuryazarlığı becerisini ölçen bir sorudur. Kavrama düzeyinde yer alan bu soruda öğrencinin metinde yer alan çevresel soruna ait bir çözüm önerisine ulaşması beklenmektedir. Pirinç hasadında yaşanılan soruna en uygun biyoteknolojik uygulamayı seçmek üzere seçenekleri okuyan öğrenci seçenekler arasında kolay bir eleme yapacaktır.

4.soru; “Mutasyon ve modifikasyon arasındaki farlılıklar ile ilgili çıkarımda bulunur” kazanımını pekiştiren ve grafik okuma becerisini ölçen bir sorudur. Kavrama düzeyinde yer alan bu soruda öğrencinin önce soruda verilen bakterilere yapılan işlemleri dikkatlice okuması ve her iki işlemde de ortamın değiştiğine dair çıkarım yapması beklenmektedir. Ardından grafikte verilen iki farklı bakteri türünün farklı ortamlardaki üreme miktarlarını kıyaslayarak yapılan işlemler sonucu gerçekleşen değişimi yorumlaması gerekmektedir. Cevaba ulaştıran “gen yapısındaki değişim” kavramının son seçenekte yer alması öğrencinin diğer seçenekleri elemesinde zaman kaybı yaşatabilir.

5.soru;“Katı basıncını etkileyen faktörler” kazanımını pekiştiren ve deney yorumlama becerisini ölçen bir sorudur. Kavrama düzeyinde yer alan bu soruda öğrencinin iki özdeş kabın batma miktarlarını gözlemleyip bu farka sebep olan bağımsız değişkeni belirmesi beklenmektedir. Öğrenci, özdeş kapların içinde yer alan sıvılarla sorunun odağını değiştirmeye yönelik tuzağa düşmediği takdirde soruyu rahatlıkla yapacaktır. 

6.soru; “Sıvı basıncını etkileyen faktörler” kazanımını pekiştiren bir sorudur. Günlük hayatta kullanılan tükenmez kalem ve pilot kalemin çalışma mekanizmalarını kıyaslayarak sıvı basıncı ile sıvının yoğunluğu arasında ilişki kuran kavrama düzeyindeki bu soruda görsel okumada dikkat ölçülmektedir. Soru kökünde yer alan basınçların eşit olduğu bilgisini atlamadan okuyan öğrenci yoğunluk kıyaslama bilgisini kullanarak mürekkep seviyesine ait çıkarımı yapabilir. Soruda yoğunluk ve derinlik arasındaki ters orantılı ilişki ön plana çıkmaktadır.

7.soru, “Katı, sıvı ve gazların basıncı özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir” kazanımını ölçen bir sorudur. Bu soruda deney yorumlama ve görsel okuma becerileri birlikte ölçülmektedir. Kavrama düzeyinde yer alan bu soruda öğrenci, çaydanlık görselinde verilen düzenek bilgisini dikkatlice okumalı ve ardından sıvı dolu beherlerin yer aldığı görselde yer alan yoğunluk kıyaslama bilgisini kullanarak çıkarımda bulunmalıdır. Cevapta hem kesinlik hem de olumsuz ifade yorumu beklendiği için zorlayıcı olabilir.

8.soru, “Fiziksel ve kimyasal değişimler arasındaki farkları çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar” kazanımını pekiştiren bir sorudur. Deney yorumlama becerisini, deneylerdeki değişimleri kıyaslatarak ölçen bir sorudur. Bu soruda öğrenci ilk olarak, deneylerde verilen renk değişimi ve tanecik yapısı değişimi arasındaki ilişkinin altını çizmelidir. Deneylerde hedeflenen kazanımı yorumlarken hem renk değişimine, hem tepkimeye giren maddelerin fiziksel özelliklerine hem de tanecik yapısındaki değişime odaklanmalıdır. Seçeneklere bakıldığında çeldiricisi düşük bir soru olduğu söylenebilir.

9.soru“Fiziksel ve kimyasal değişimler arasındaki farkları çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar” kazanımını pekiştiren ve kimyasal tepkimelerdeki değişimler hakkında çıkarım yapılmasını isteyen bir sorudur. Deney yorumlama becerisini ölçmektedir. Kavrama düzeyinde yer alan bu soruda görselde verilen deney düzeneğindeki kimyasal tepkimeyi ve tepkime süresince gerçekleşen değişimleri dikkatli takip eden bir öğrenci, soru kökünde yer alan “kesinlikle” ifadesini atlamazsa doğru cevaba ulaşacaktır.

10.soru; “Bileşiklerin kimyasal tepkimeler sonucu oluştuğunu bilir” kazanımını pekiştiren bir sorudur. Soruda görsel okuma ve deney yorumlama becerileri ön plana çıkmaktadır.  Kavrama düzeyinde yer alan bu soruda öğrencinin, metinde verilen deneyin yapılışına ve deneyde kullanılan malzemelerin özelliklerine dair ön bilgiyi dikkatlice okuması gerekmektedir. Deneyin ön bilgisini ve görselini doğru takip edebilen öğrenci deney sonuçlarına dair çıkarımları rahatlıkla yapacaktır.

KORAY VAROL OKULLARI BÖLÜM BAŞKANLARI

TÜRKÇE: OKUDUĞUNU ANLAMAYA DAYALI

Türkçe Bölüm Başkanı Gamze Ay: Mayıs ayı örnek soruları, Türkçede her zamanki gibi daha çok okuduğunu anlamaya dayalı sorulardan oluşmaktadır. Bu ay geçen aydan farklı olarak eylemsi ve noktalama işaretlerinden soru var. Mart ayında sorulan grafik sorusuna benzer şekilde yine bir grafik sorusu var. Mayıs ayı örnek soruları anlamı kaçırmadan düzgün bir şekilde okuyan öğrencilerimizin zorlanmayacağı tarzda sorulardan oluşmaktadır.

1. Soru: Kalıplaşmış söz öbeklerinin anlamını sorgulayan kolay bir sözcükte anlam sorusudur. Pek soru bankasında ve hazırlık testinde görebileceğimiz kalıp sözlerden anlamca birbirine yakın olanlar sorulmuştur.

2. Soru: Geçen ayda cümlede anlam sorusu metin içindeki cümlelerin numaralanmasıyla sorulmuştu. Bu ayda yine aynı tarzda bir soru gelmiş. Öğrencilerimizin kolayca ayırt edebileceği amaç-sonuç cümlesi yanlış seçenek olarak verilmiştir.

3. Soru: Okuduğunu anlamaya dayalı biraz yorum gerektiren orta zorlukta bir paragraf sorusudur.

4. Soru: Verilen bilgiler ve görseldeki bilgiler dikkatli bir şekilde takip edildiğinde rahatça çözülebilecek bir soru. Böyle sorularda öğrencilerimiz hiç sıkılmadan verilen bilgileri seçeneklerin her birinde kontrol etmeyi ihmal etmemelidir. Bu sorular dikkat gerektirir.

5. Soru: Okuduğunu anlamaya dayalı bir paragraf sorusu. Dikkatli bir şekilde okunduğunda çözülebilecek orta kolay bir soru.

6. Soru: Seçeneklerde verilen medya metinlerinin işlevlerinden hangisini yanlış olduğunun sorulduğu okuduğunu anlamaya dayalı bir sorudur. Daha önce de bu tarz pek çok örnek soru sorulmuştur.

7. Soru: Soruda verilen üç cevabın hangi sorunun ortak cevabı olabileceği sorulduğu değişik bir paragraf sorusu.

8. Soru: verilen bilgilerin dikkatli bir şekilde takibiyle sonuca ulaşılabilecek bir grafik sorusu. Daha önce mart ayı örnek sorularında da grafik sorusuna yer verilmişti.

9. Soru: Eylemsilerden zarf fiillerin sorulduğu bir dil bilgisi sorusu. Metin yerine şiir içinden eylemsinin sorulması sorunun zorluk düzeyini biraz daha artırmıştır.

10. Soru: Dikkat gerektiren bir kesme işareti sorusu. Kesme işaretinin verilen görevlerinden hangisinin metinde örneklendirilmediği sorulmuş.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: HARİTA OKUMA YOK

Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Bahar Karaman: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük mayıs ayı soruları incelendiğinde daha önceki aylarda yayınlanan sorularda konu bazında benzer yerlerden sorulduğunu görmekteyiz. Mart ve nisan ayındaki yayınlanan sorulardan farklı bir soru formatı ile karşılaşmamaktayız. Yine harita okuma ve görsel ifadelerden çıkarımda bulunma tarzında sorulara rastlanmamıştır. Konu dağılımına bakıldığında Bir Kahraman Doğuyor ünitesinden 2 soru Milli Uyanış ve Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlardan 2 soru, Ya İstiklal Ya Ölüm ünitesinden 1 soru sorulmuştur.

Soruları tek tek ele aldığımızda:

1.soru Bir Kahraman doğuyor ünitesinde Mustafa Kemal'in Askeri hayatında katıldığı savaşlardan biri olan Trablusgarp savaşı ile ilgili bir metin verilmiş. Bu metinden  yorum yapmasını  ve çıkarımda bulunmasını istemiştir.

2.soru Bir Kahraman doğuyor ünitesinde Mustafa Kemal'in Fikir hayatının ele alındığı bir metin verilse de burada dikkat çekici unsur 2.ve 3. Ünitedeki bilgisini  yoklaması ve kavram bilgisini ölçmesini içeren detaylı bir soru sorulmuştur.

3.soru  TBMM'nin açılmasını içeren metinde kavram bilgini ölçen metin sorusu sorulmuştur.

METİN ANALİZ VE ÇIKARIM İSTİYOR

4. Soru Mondros Ateşkes antlaşması sonrasında Mustafa Kemal'in düşüncesini anlatan verilen metinden yola çıkarak metni analiz etme ve çıkarımda bulunmasını istemiştir.

5.soru Mustafa Kemal'in Eğitim anlayışı ile ilgili Kütahya-Eskişehir savaşlarında toplanan Maarif Kongresi ile ilgili verilen metni yorumlama ve çıkarımda bulunmasını istemiştir.

Genel olarak Mayıs ayı sorularını değerlendirmeyi özetleyecek olursak sorular : okuduğunu anlama, yorumlama çıkarımda bulunma ve kavram bilgisini ölçen kolay sorulardan oluşmaktadır.

TC DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: KAVRAMLARIN EŞLEŞTİRİLMESİ

1.Soru : 1. Ünite ile ilgili, insanın cüzi iradesiyle doğru tercihte bulunması gerektiği vurgulanmıştır.  Hadislerden yola çıkarak öz denetim kavramının önemi belirtilmiştir.

2.Soru: 1. Ünite ile ilgili, verilen dizelerde insanın sınırlı bir ömre sahip olduğu anlatılmıştır.

3.Soru : 2. Ünite ile ilgili , ayetler verilmiş, bu ayetlerde vurgulanan husus istenmiştir.Bu ünitede geçen temel kavramlar ayetlerle eşleştirilmiştir.

4.Soru : 3. Ünite ile ilgili, dinin insan davranışlarını olumlu yönde geliştirmeyi amaçladığı vurgulanmaktadır. Din insanlara dünyada mutlu kılacak ilkeleri bildirir.

5.Soru: 3. Ünite ile ilgili canın korunmasının önemi anlatılmıştır.

Soruların zorluk düzeyi genelde orta düzeydedir. Şu kesindir ki bilgiden ziyade kavramların bilinip metinlerle ilişkilendirilmesi istenmiştir.

İNGİLİZCE: OLUMSUZ SORU KÖKLERİNE DİKKAT

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Çiğdem Kutlu: Mayıs ayı örnek soruları, ilk dönem ünitelerini kapsamaktadır. Sorular, genel olarak orta zorluktadır, bu ay olumsuz soru kökü daha fazla kullanılmıştır. Beş sorudan üçü olumsuz soru kökü ile kurulmuştur ve tablolara daha çok yer verilmiştir.

Okuma becerilerini kullanabilme, okuduğunu anlayıp yorumlayabilme, çıkarım yapabilme ve kelime bilgisi genel olarak sorgulanmaktadır. Soruların dili anlaşılır ve açıktır. 

 1. Soruda, olumsuz soru kökü kullanılmıştır, soru cevap eşleşmelerinden yola çıkarak açıkta kalan soru cümlesinin bulunması beklenmektedir. Zor bir soru değildir ancak yüksek derecede dikkat gerektiren bir sorudur. Bu soruda kelime bilgisi, özellikle zamirler önemli rol oynamaktadır. Hedef kazanım, öğrencilerimizin okuduğunu anlayıp, çıkarım yapabilmeleridir.
 2. Soruda, olumlu soru kökü kullanılmıştır. 3 ünite olan ‘In The Kitchen’ ünitesine ait bir sorudur. Tabloda verilen bilgilere göre çıkarım yapılması beklenmektedir. Kolay bir soru olup çeldirici şıkları orta derecede kuvvetlidir. Hedeflenen kazanım, öğrencilerimizin verilen bilgileri okuyup mantıklı çıkarım yapabilmeleridir.
 3. Soruda, olumsuz soru kökü kullanılmıştır ve yine tablo okuma becerisi sorgulanmaktadır. Hedef kazanım, verilen bilgiyi anlayıp çıkarım yapabilmektir. Orta zorlukta bir sorudur. Zaman, saat kavramlarını doğru yorumlayabilmek soruyu çözmeyi kolaylaştırmaktadır.
 4. Soruda olumsuz soru kökü kullanılmıştır. Verilen bilgiyi okuyarak kolaylıkla çözülebilmektedir. Hedef kazanım, verilen verileri okuyabilmek ve çıkarım yaparak sonuca ulaşabilmektir.
 5. Soruda, olumlu soru kökü kullanılmıştır. Yine tablo okumaya ve diyalog tamamlamaya dayalı veri analizi yapılması hedeflenmektedir. Zorluk değeri ortalamadır ama odlukça dikkat gerektiren sorudur. Kelime bilgisi, bu soruda da önemli bir yer kaplamaktadır.

MATEMATİK: DİKKAT İSTİYOR

Matematik Bölüm Başkanı Necdet İpek: Mayıs ayı örnek sorularına genel olarak baktığımızda geçtiğimiz aylarda olduğu gibi yine geometri tabanlı soru sayısının oldukça fazla olduğunu görüyoruz . Ayrıca mayıs ayında açıklanan sorular içerisinde, zor soru sayısının geçtiğimiz aylara göre daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.

1. Soru :  Sorumuz çok güzel bir yeni nesil geometri sorusu sayılabilir. İki şekil arasında belirli değişiklikler yaparak sarı parçanın uzunluğunu bulmamız istemiş. Birden fazla geçiş işlemi yaparak sonuca ulaşabiliyoruz. Sorumuzu zor sınıfına daha yakın bir soru olarak değerlendirebiliriz

2. Soru : Soruda en çok dikkat edilmesi gereken kısım kutu içindeki Topların farklı olmasının istemediğini görmek. Sol kutudaki üç numarayı alıp sağ kutuya taşıyıp, onun yerine de iki koyarak sorunun çözümüne ulaşabiliriz. Aralarında asal şartını  sağlaması için ikinci kutunun tüm elemanlarını üç olmalıyız.

3. Soru : Sorumuz kolay sayılabilecek ancak fazla sayıda işlem yapmayı gerektiren bir veri analizi sorusu. Sütün grafiğine verilen sayıları uygun bir şekilde daire grafiğine taşıdığımızda cevaba ulaşabiliyoruz. Geçişleri doğru yapmak ve işlem hatası yapmamaya özen göstermek bu soruda çok önemli.

ŞEKİLLER ÖN PLANDA

4. Soru :  Şekilde verilen kareler arasındaki ilişkileri kurup rahatça çözebileceğimiz bir cebirsel ifade sorusu ile karşılaşıyoruz. Birçok soruda olduğu gibi yine şekil ön planda verilmiş.

5. Soru :  Sorumuz yoğun bir şekilde geometri içeren kareköklü ifadeler sorusu. Hikayesi çok güzel şekilde verilmiş ve kesildikten sonra birleştirilmesi ile oluşan şekil için çok dikkat edilmesi gereken kısımlar mevcut. İki şeklin birleşen kısmının tabanın yarısını oluşturduğunu görmek çok kıymetli. Zor bir soru olarak değerlendirebiliriz.

6. Soru :  Bu soruyu çözmeden önce , ilk olarak çok iyi anlamaya çalışmalıyız. Hem anlaşılması zor hem de işlem yükü fazla olan bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca kalan kırmızı kutu sayısıyla kalan mavi kutu sayısı arasındaki ilişki doğru bir şekilde kurabilmek için birden fazla deneme yapmak gerekebilir. Kısacası soru zor bir soru olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz.

7. Soru :  Bir önceki cebirsel ifade sorusuna göre daha zor bir cebirsel ifade sorusu diyebiliriz. Soruda en çok dikkat edilmesi gereken nokta, birinci plan ile ikinci plandaki öğrenci sayılarının farklı olduğunu görebilmektir. Birinci plandaki bazı öğrenciler alınarak ikinci plan oluşturulmuştur. Bu bilginin ışığında daha rahat bir şekilde soruyu çözebiliriz.

8. Soru :  Üslü ifadelerde dört işleme hakim olan her öğrencinin rahatlıkla çözebileceği bir soru diyebiliriz. İşlemleri dikkatli bir şekilde yaparak her iki grup içinde gerekli zımba teli sayısını, ardından da kaç kutu zımba teli gerektiğini bulabiliriz.

9. Soru: Geçtiğimiz senelerde sınavda çıkan Çilekli-muzlu süt sorusunu andıran bir veri analizi sorusu karşımıza çıkıyor. Her bir rengin toplam fiyatını adetine oranlayarak birim fiyatını k cinsinden bulabiliriz. Şıklar da uygun olarak verilen birim kareli grafiği seçerek cevaba ulaşabiliriz.

10. Soru - Sorumuz birden fazla deneme işlemini gerektiren güzel bir olasılık sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Kare şeklindeki bir kağıdın karesel parçalara ayrılması ve 100’den az kare oluşması , olası durum sayımızın 4, 16, 36 ve 64 sayılarından biri olması gerektiğini gösteriyor. Bu sayılar için deneyerek doğru cevaba kolayca ulaşabiliyoruz.

FEN BİLİMLERİ: TEMEL KAZANIMLAR SORGULANIYOR

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Tuğba Ay: Mayıs ayında yayınlanan sorular LGS de çakabilecek soruların denemesi niteliğinde ve içerik olarak kazanımı beceri temelli inceleyen zorluk derecesi kolay ve otta seviyede hazırlanmış sorulardan oluşmaktadır. Yayınlanan soruların dinamiğinde özellikle kimyasal değişim ve kimyasal tepkime konularına oldukça önem verilmiştir. Gerçek sınavda yoğunluk olarak çıkması beklenen konulara ağırlık verilmiştir. Muhakeme yeteneğini ölçen eleyici üç adet soru bulunmaktadır.

1.soru grafik ile pekiştirilen Dünya üzerindeki farklı noktaların güneşten aldığı ısı enerjisi ve düşme açışını sorgulayan basit bir kazanım sorusudur. LGS’de çıkması beklenen en temel kazanımları içermektedir.

2.soru tek karakter çaprazlamaları içeren olasılık bilgisi sorulan dikkatli okunması gereken bir problem sorusudur. Yapılacak çaprazlama sonucunda oluşan yavru yada çaprazlanan bireylerin genotipleri sorgulanmıştır.

3.soru biyoteknolojinin tür ıslahı yapılarak dünya üzerinde iklim değişikliği sonucu yaşanabilecek sorunlara alınabilecek önlemleri sorgulayan kolay bir paragraf çıkarım sorusudur. Biyoteknoloji sorusu her sene LGS de mutlaka çıkmaktadır.

4. Soru aynı ortamda yaşayan farklı tür bakterilerin ortam değişikliğinde sayılarında meydana gelen değişimi inceleyen bir grafik sorusudur. Yapılan yorumlarda yalnızca grafikten ulaşabileceğimiz adaptasyon çıkarımları vardır. Mayıs ayının eleyici yorum sorularından biridir.

5. Soru katı basıncını etkileyen değişkenlerin şekil üzerinden ulaşılması gereken kolay bir kazanım sorusudur.

6. Soru dikkatli okunduğunda savı basıncını etkileyen faktörleri inceleyen basit bir bilgi sorusudur.

7. Soru oldukça muhakeme yeteneği ve alt sınıf bilgisi gerektiren bir sıvı basıncı sorusudur. Bir çok değişkeni belirleyerek çıkarım yapılması beklenmiştir. Zorlayıcı ve eleyici bir sorudur.

8. Soruverilen deneylerde meydana gelen sonuçları inceleten ve fiziksel kimyasal değişim farklarını öğrenciden ayırt etmesini bekleyen kolay bir kazanım sorusudur.

9. Soru kimyasal tepkimelerde meydana gelen olayları sorgulayan bir muhakeme sorusudur.

10. Soru kimyasal tepkimeler sonucunda oluşan maddelerin farklılığını ve düzeneklerde verilen maddelerin hangilerinin tepkimeye girdiğini inceleyen oldukça eleyici zor bir sorudur.

ARI OKULLARI EĞİTİMCİLERİ

TÜRKÇE: ANLAMA VE ANALİZ ETME

Mayıs ayı LGS örnek sorularının 1. dönem kazanımlarına ve LGS’ye paralel olduğu görülmektedir. Verilen metinden yararlanarak söz öbeklerinin anlamını tahmin etme, okuduklarından çıkarım yapma, medya metinlerini analiz etme, fiilimsinin cümledeki işlevini kavrama, grafikle ve tabloyla sunulan bilgiyi yorumlama, metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrama, noktalama işaretlerinden kesme işaretinin kullanımı kazanımlarına yer verilmiştir. Tüm sorular, önceki aylarda yayımlanan sorularla paralellik göstermektedir.

Türkçe dersinin sarmal bir yaklaşımla tekrar eden kazanımlarına yer verme amacı doğrultusunda soruların sıklıkla cümle yorumlama ve okuduğunu anlama kazanımlarından geldiği görülmektedir. Soruların genel olarak; okuma alışkanlığı yerleşmiş, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen, kelime dağarcığı gelişmiş, bilgiyi transfer edebilen öğrenciler için kolay çözülebilecek sorular olduğu düşünülmektedir. Temel dil ve okuma becerilerini; özellikle okuma, anlama, yorumlama ve okuduklarından çıkarım yapabilme düzeyini yoklayan soruların dili açık ve anlaşılırdır.  Diş gelişimi ile ilgili olan 4. soru, disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanmış olup öğrencinin zaman yönetimi ve dikkat becerisini de ölçmektedir.  Aynı biçimde 5 ve 7. sorular da disiplinler arası yaklaşımla hazırlanmıştır.

Genel olarak düzenli tekrar yapan, okuma alışkanlığı olan öğrencilerin zorlanmadan çözebileceği orta güçlükte sorular olduğu düşünülmektedir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: YORUM YAPABİLME BECERİSİ

 MEB’in mayıs ayı LGS örnek soruları incelendiğinde soruların “Bir Kahraman Doğuyor”, “Milli Uyanış” ve “Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm” ünitelerinden geldiği, önceki aylarda yayımlanan örnek sorularla ve LGS sorularıyla benzerlik gösterdiği görülmektedir. Soruların genel olarak verilen metinlerden, öncüllerden yararlanılarak çözülebildiği, öğrencinin okuduğunu anlama becerisini ölçen, yorumlamaya dayalı, açık, net, anlaşılır ve orta güçlükte sorular olduğu düşünülmektedir. Bu durum,  yorum yapabilme becerisinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.  Sorularda “ Ulusal egemenlik” ve “Ulusal bağımsızlık” kavramları üzerinde durulmuş ayrıca “gayrinizami harp”(düzenli ordunun olmadığı savaş), “mukadderat” (kader), “maarif” (eğitim) kavram ve sözcüklerin anlamlarının parantez içinde verilmesi soruların çözülmesini kolaylaştırıcı bir etken olmuştur.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: KAVRAM BİLGİSİNE DİKKAT

Mayıs ayı LGS örnek sorularının ayet-hadis anlama, sonuç çıkarma ve yorum yapma becerisini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir. Kavram bilgisi ve seçeneklerle ilişkilendirme becerisinin ayet ve bir dörtlükle ölçüldüğü soru örneğine de yer verilmiştir.

Örnek soruların, daha önce yayımlanan sorularla paralellik gösterdiği,  alışılmışın dışında herhangi bir soru olmadığı gözlemlenmiştir. Genel olarak orta güçlükte sorular olduğu düşünülmektedir.

İNGİLİZCE: TABLO OKUMA GEREKİYOR

Yayımlanan LGS örnek sorularının ünitelere göre dağılımına bakıldığında 5 sorunun da Milli Eğitim Bakanlığının İngilizce öğretim programının ilk 5 ünitesinin konu kapsamını içerdiği görülmektedir. Soruların dili gayet açık, net ve anlaşılırdır. Sorular orta güçlükte olup günlük hayatta karşılaşabilecekleri durumlarla ilgilidir. Sorularda önceki aylardakine benzer, günümüzde öğrencilerin gerçek yaşamda karşılarına çıkabilecek çeşitli türde diyaloglar yer almaktadır.

Direkt olarak dil bilgisi ölçülmese de 2. ünite “Teen life”a ait olan 1.  soruda bir doğum günü için yapılabileceklerle ilgili öneriler sorulmuştur. Bu sorudaki çeldiricilerde öneri cümleleri ile ilgili dilbilgisi yapılarının dolaylı yolla ölçülmek istendiği görülmektedir.

Sözcük bilgisini ölçen 3. soruda, öğrencilerin sözcük bilgisine bir bütün olarak hakim olmaları bekleniyor. Örneğin bu sorunun doğru yanıtlanması için  “In the Kitchen” ünitesindeki yiyecek temalı sözcüklerle ilgili üst kategorilerinin bilinmesi gerekiyor.

Genel olarak, İngilizce örnek soruları; okuduğunu anlama, dil ve düşünce bağlantısı kurma, doğru analiz yapabilme, tablo okuma gibi üst düzey becerileri ölçen ve soru çözüm tekniklerini aşama aşama kullanmayı gerektiren sorulardır.

MATEMATİK: İŞLEMLER ZAMAN ALIYOR

Bu ay yayımlanan LGS örnek sorularında; tasarım odaklı düşünmeyi, geometrik şekilleri ve grafik kullanımlarını esas alan bir yaklaşım görülmektedir. Öğrencilerin problemlere bakış açısını geliştiren, yaratıcı bir biçimde problem çözmeye teşvik eden, zihin ve sezgileri kullanmayı içeren sorulara yer verilmiştir. 1, 5, 7, 8 ve 10. soruların bu içeriklere sahip olduğu görülmektedir. 1. soruda kaydırılan görüntüler ile yoğun işlem içeren kareköklü sayılar kazanımları sorulmaktadır. Soruyu çözerken muhakeme, görsel yorumlama ve zaman yönetimi bir arada olmalıdır. Fazla işlem yapmayı gerektiren 3. soruda hem dairesel hem de sütun grafiğini doğru okuma ile zihinsel fikirleri somutlaştırmak gerekmektedir. Öğrenciler, 5. soruda logo tasarımı ile farklı tarz geometrik yorumlama ile problem çözmeye teşvik edilmektedir. Bu soruda, karekök problemini ıraksak düşünme yeteneğini çok etkin kullanan ve problem üzerinde yaratıcı düşünme gücünü sistemleyen öğrenciler, doğru yanıta ulaşabilir. 10. sorudaki olasılık problemi de öncül olarak tam kare kazanımını içeren farklı muhakeme gerektiren, güçlük düzeyi ve ayırt ediciliği yüksek bir problemdir. Genel olarak matematik örnek soruları, yayımlanan geçmiş örnek soru tarzlarıyla paralellik göstermektedir.

FEN BİLİMLERİ: DENEY, ETKİNLİK VE GRAFİKLER

Mayıs ayı LGS örnek sorularının günlük yaşamla ilişki kurma, akıl yürütme, bilgiyi kullanma ve analiz etme becerilerinin ölçülmek istendiği;  genellikle orta güçlükte sorulardan oluştuğu görülmektedir. Grafikten,  görselden, ilişkilerden çıkarım yapmayı gerektiren sorular yer almaktadır. Bunun yanı sıra deney ve etkinlik içeren sorulara da örnekler arasında yer verilmiştir.

Katı basıncıyla ilgili değişken analizini doğru yapabilmeyi gerektiren 5. soru bu özelliğiyle dikkat çekmektedir.  Sıvı ve açık hava basıncının birlikte sorulduğu 7. soruda öğrencinin basınç bilgisinin yanı sıra 6. sınıf konusu olan yoğunluk kavramına da hakim olması gerekmektedir. 8 ve 9. sorularda öğrencilerin “tepkimenin kimyasal olduğunu gösteren bazı ipuçlarının kesin kanıt olmadığı” bilgisini iyi analiz ederek çözüme ulaşmaları gerekmektedir.

 Basınç ve kimyasal tepkimeler sorularının, ayırt edici olduğu düşünülmektedir. 4. ünitedeki 3 sorunun da kimyasal tepkimelerden hazırlandığı ve bu konuyla ilgili tüm temel bilgilerin yoklandığı görülmektedir. 5, 7 ve 9. soruların güçlüğünün yüksek olduğu düşünülmektedir.

UĞUR OKULLARI ORTAOKUL BÖLÜM BAŞKANLARI

TÜRKÇE; ALIŞILMIŞ SORU TARZI

Türkçe Bölüm Başkanı Handan Büke: Mayıs Ayı Türkçe Örnek Soruları incelendiğinde noktalama işaretleri, görsel ve grafik yorumlama, sözel mantık yorumlama, deyim-atasözü-özdeyiş, cümlede anlam, eylemsi, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları ile parçada anlam konularından sorular sorulduğu görülmektedir. Sorular, sınav müfredatı kapsamında sorulmuştur. Sorular 6. Soru dışında alışılmış soru tarzında sorulmuştur. 1, 2, 6, 9 ve 10. sorular bilgi yordama; 4 ve 8. sorular yönerge takibi ve görsel okuma; 3, 5 ve 7. sorular ise çıkarım yapma sorularıdır. Görsel okuma ve grafik yorumlama kazanımını kapsayan 4. Soru sözel mantık yorumlama kurgusuyla verilmiştir. Bilgilendirici metin olan ve yardımcı düşünceyi buldurmayı amaçlayan 3. soru dikkat gerektiren bir sorudur. Grafik yorumlama sorusu olan 8. soru öncüllerin grafik üzerinden doğru değerlendirilmesi gereken zorluk düzeyi orta olmasına rağmen öğrencilerin zamanını alacak bir soru tarzıdır. Kesme işareti kazanımının sorgulandığı 10. soru zorluk düzeyi yüksek ve dikkat gerektiren bir sorudur. Bu sorudaki A ve D seçeneklerini dikkatli değerlendirmek oldukça önemlidir. Sorular orta düzeyde sorulmuştur. Doğru okuyan ve okuduğunu doğru anlayan, yönergeleri doğru takip edebilen, bilgiye hakim olan ve yerinde kullanabilen öğrencilerin yeterli sürede çözebileceği sorulardan oluşmaktadır.

MATEMATİK: ZOR SORULAR AĞIRLIKLI

Matematik Bölüm Başkanı Pelin Sancaktar: Genel anlamda zor soruların ağırlıklı olduğu 10 soruluk bir yayın olmuştur. Sınav kapsamındaki tüm konulara değinilen şekilde 2 tane çarpanlar katlar konusundan, 1 tane üslü sayılar konusundan, 2 tane kare köklü sayılar konusundan, 2 tane veri analizi konusundan, 1 tane olasılık konusundan ve 2 tane cebirsel ifadeler konusundan soru sorulmuştur. Şekli yorumlama, tüm ihtimalleri değerlendirme, 7. sınıf oran orantı konusuna başvurma, grafikleri birbiri ile ilişkilendiren çıkarımlarda bulunma ve işlem becerileri anlamında yoğun bir yayındır.

10.soru olan olasılık sorusu ve çarpanlar katlar konusuna ait aralarında asallığın sorgulandığı 2.soru, sorular da yine alıştığımız gibi öğrencinin tüm olası ihtimalleri değerlendirmesi gereken sorulardır. Bu ihtimaller değerlendirilmediğinde öğrencinin şıklarda düşebileceği tüm çeldiriciler bulunmaktadır.

GEOMETRİK ŞEKİL YORUMLAMA BECERİSİ

Kare köklü sayılar ile ilgili sorularda geometrik şekli yorumlama becerisi çok büyük önem kazanmıştır. Özellikle 1. soruda yer alan şekillerde bağıl yorumlarda bulunmak gerekmektedir. Şekiller üzerine fazla karalama yapmadan doğru uzunluklar yazıldığında yorum yapmak daha kolay olmaktadır. Oldukça zor bir sorudur.

Üslü sayılar sorusu ise öğrencilerin öncelikle konu ile ilgili işlem becerilerinin oldukça iyi olmasını beklemektedir. Sorunun içerisinde birden fazla adım bulunmakta ve her adımda üslü sayılarla işlem yapabilme becerisi kuvvetli olmalıdır. İşlem becerisi olarak üst düzeyde yetkinlik gerektirmektedir.

Çarpanlar katlar konusunda sorulan problem ise, EBOB ve EKOK problemini bir arada barındıran, adım adım yorum yapıldığında sonuca ulaşılan ve sorunun başından sonuna kadar sorunun bütünlüğünün önemli olduğu bir sorudur. Zorluk düzeyi oldukça yüksektir.

Veri analizi sorularında ise her zamanki gibi 7. sınıf düzeyinden oran orantı konusu hakimiyeti gerektiren ve yine yorum yaparak grafikler arası geçiş yapmayı gerektiren sorular mevcuttur. Cebirsel ifadeler soruları ise orta ve kolay düzeyde verilmiş sorulardır. Diğer konulardaki sorular kadar bu konuya ait sorularda zorluk seviyesi yukarıda tutulmamıştır. Cebirsel ifadelere ait sorularda da şekli doğru yorumlamak ve kullanmak çözüme ulaşmak için önemlidir.

FEN BİLİMLERİ: KAZANIMLARA UYGUN

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Filiz Polat: Hazırlanan sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıf konu ve kazanımlarına uygundur. İçeriğe bakıldığında “Mevsimler ve İklim” ünitesinden 1 soru, “DNA ve Genetik Kod’ ’ünitesinden 3 soru, “Basınç” ünitesinden 3 soru, “Madde ve Endüstri” ünitesinden 3 soru sorulmuştur. Örnek soruların bütününe bakıldığında 1. üniteye verilen ağırlığın az olduğu görülmüştür. Örnek soruların bazılarında görsel kullanılırken bazılarında görsel kullanılmamıştır. Soruların önceki yıllara göre daha kısa hazırlandığını görmekteyiz. Sorunun daha iyi anlaşılabilmesi ve çözülebilmesi için ifadelerin dikkatli okunması ve verilen görsellerin doğru incelenmesi gerekmektedir. Bazı sorularda öğrencilerin bilimsel düşünmeye teşvik edilmesi ve olaylar arasında bağlantı kurmaları istenmiştir. Bazı sorularda ise değişkenlerin sorgulandığını görmekteyiz. Deney, gözlem veya etkinlik üzerine kurgulanan bu tarz sorularda bağımlı, bağımsız ve sabit değişkenlerin doğru tespit edilmesi öğrenciyi doğru sonuca götürecektir.

1. soruda Dünya görseli üzerinden verilen grafiklerin yorumlanması istenmiştir.

2. soru kalıtım sorusu olup bezelyeler ile ilgili verilen çaprazlamalarda oluşabilecek ihtimallerin hepsi gözden geçirilmelidir.

4. soruda soru metninde verilen işlemlere göre grafikler doğru analiz edilmelidir. Basınç sorularında deney düzenekleri ve aşamaları dikkatle incelenip doğru sonuca ulaşılmalıdır.

5. soruda soru kökündeki ‘’sadece’’ ifadesi dikkate alınarak soru çözülmelidir.

7. soruda çaydanlıkta iki ayrı bölme olduğuna dikkat edilmeli ve beherlerdeki sıvıların yoğunluk karşılaştırılması doğru yapılmalıdır. 7. soru çeldiricisi yüksek olan bir sorudur. Soru kökündeki “kesin değildir ifadesine özellikle dikkat edilmelidir.

9. soruda soru kökündeki ‘’kesinlikle’’ ifadesi dikkate alınarak öncüllerde verilen bilgiler değerlendirilmelidir.

Sorular zorluk derecesi bakımından orta düzeydedir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: YORUMLAMA VE ÇIKARIM YAPMA
                                                             

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Burcu Aksoy Sertkahya: TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Mayıs örnek soruları; sınav müfredatını oluşturan Bir Kahraman Doğuyor (1. Ünite), Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar (2. Ünite) ve Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm! (3. Ünite) konularından oluşmaktadır. Paragraflarda daha çok alıntı metinlere yer verildiği ve soruların genel olarak metni yorumlamaya, çıkarımda bulunmaya yönelik paragraflardan oluştuğu görülmektedir. Bu soruların birinde ise öğrencinin kavram bilgisine dayalı olarak var olan bilgisi ölçülmeye çalışılmıştır. Yayımlanan bu soruları hiçbirinde tabloya, haritaya, infografik görsele yer verilmemiştir. Ayrıca sorularda “sadece”, “kanıt” ya da “örnek” gösterme gibi dikkat çekici herhangi bir vurgulama yapılmamıştır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: YORUMLAMA İSTİYOR

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Muhammet Yasin Bekir: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait Mayıs ayı örnek sorularını incelediğimizde genel olarak orta zorluk düzeyine sahip soruların hazırlandığını görmekteyiz. Yayımlanan soruların içerisindeki bir soru 8. Sınıf müfredatına dahil olmayan, 7. Sınıfın 3. ünitesi olan “Ahlaki Tutum ve Davranışlar” başlığına aittir. Sorularda genel olarak okuma, anlama ve çıkarımda bulunma becerileri ölçülmüştür. Aynı zamanda soru kökünde verilen ilişkili metinden hareketle ayet yorumlama ve ayet eşleştirme soru tiplerine de yayımlanan sorular arasında yer verilmiştir. Bir başka soruda ise öğrencilere verilen dörtlüğün yorumlanması ve çıkarım yapılması istenmiştir.

 

 

15-05-2023


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş