Arama sonuçları

5'e hazırlık sınıfının maliyeti ne olacak?

5'e hazırlık sınıfının maliyeti ne olacak?

5'e hazırlık sınıfının maliyeti ne olacak? Hükümetin 2019 yılı eğitim hedefleri arasında yabancı dil ağırlıklı hazırlık sınıflarının oluşturulması önemli bir yer tutmaktadır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için bu yıl yüzlerce okulda denme mahiyetli pilot uygulama başlatılacak. Yabancı dil ağırlıklı hazırlık sınıflara oluşturma projesinin ilk söylendiği anda insanları heyecanlandırdığı ve kulağa hoş geldiği kadar gerçekleşmesinin o kadar kolay olmayacağı, önünde önemli zorlukların bulunduğu bir gerçek. O nedenle bu yıl pilot uygulama yapılması yerinde bir karar olmuştur. 

Pilot uygulama yapılacak okullarda hangi öğretmenlerin öğretmenlerinin norm fazlası duruma düşeceği ve sorunun nasıl çözüleceği belli değil. Yine okullarda dil laboratuvarlarınınbulunup bulunmadığı, Fatih Projesi ile etkileşimli tahtaların dağıtımının ne durumda olduğunu bilmiyoruz.  

Gelecek yıl tüm 5'lerde bu uygulamanın başlanması halinde öğretmen ihtiyacı nasıl karşılanacağı belirsizdir. Eğer gerekli önlemler şimdiden alınmaya başlanmazsa FATİH Projesi gibi sahipsiz kalabilir. Geçiş süreci uzun yıllar alabilir. Böyle bir tablo hiç kuşkusuz yeni eşitsizliklere yol açabilir. Akıbetinin FATİH Projesi gibi olmaması en büyük dileğimiz.

MEVCUT ÖĞRETMEN KADROSU İLE OLUR MU?

Mevcut öğretmen kadrosu ile bu ihtiyacı karşılamak mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla yeni öğretmen ataması yapılmak zorundadır. Pakistan’dan öğretmen getirilemeyeceğine göre ülke içinden bu ihtiyacın karşılanması hem önemli insan kaynağını hem de parasal kaynağı gerekli kılmaktadır. Ve tabi kaynak nereden sağlanacaktır?

Çünkü söz konusu proje maliyeti yüksek bir proje olacak gibi görünmektedir. Gelen turistlere “biz çocuklarımıza yabancı dil öğreteceğiz o nedenle sizden ayakbastı parası olarak dil vergisi alıyoruz” deme durumunda olunamayacağına göre, bu kaynağın mutlaka tedarik edilmesi projenin aksamadan yürümesi için önemlidir.

15 SAAT YABANCI DİL OKUTULACAK

MEB’in 2016-17 İstatistiklerinde ortaokullarda toplamda 216 bin 836 Şube bulunmaktadır. Gelecek yıl ortaokul birinci sınıflarda yani yabancı dil ağırlıklı hazırlık sınıflarında 1 milyon 280 bin öğrenci 56 bin şubede öğrenim görecektir Bu rakama geçen yılın 3.sınıfları üzerinden yaptığımız hesaplama ile ulaştık. Geçen yılın 3.sınıfları bu yıl 4.sınıf, bu yılın 4.sınıfları gelecek yıl 5.sınıf olacaktır. Ortaokul 5 ve 6.sınıflarda İngilizce 3,7 ve 8.sınıflarda 4 saat okutulmaktadır. 56 bin şubede 3 saat İngilizce demek 168 bin saat İngilizce demektir. Bir öğretmenin azami 21 saat ders okuttuğunu düşündüğümüzde 8 bin öğretmenin an itibarı ile sadece ortaokul birinci sınıflar için gerektiği sonucu çıkmaktadır.

Yabancı dil hazırlık sınıflarında 15 saat yabancı dil dersi okutulacağı pilot uygulama yapılacak okullar için açıklandı. Bu açıklamada yer alan bilgilere göre bu yıl 81 il 620 okul,3 bin 759 şubede 110 bin 400 öğrenci pilot uygulamaya katılacak. Ders dağılım; yabancı dil 15,Türkçe 6, matematik 4, fen bilgisi 3, sosyal bilgiler 3, din kültürü ve ahlak bilgisi 2 saat, ayrıca idarelerin uygun göreceği dersler içinde 2 saat seçmeli ders okutulacaktır. 

EN AZ 32 BİN İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ATAMA GEREKECEK

Bu durumda yabancı dil hazırlık sınıfları için ihtiyaç duyulacak öğretmen sayısı 40 bin olacaktır.  Her üç saat için 8 bin öğretmen gerektiğine göre gelecek yıl en az 32 bin yeni İngilizce öğretmeni atamak gerekecektir. 

Atanacak 32 bin öğretmen bulunur mu bulunmaz mı bilinmez ancak, öğretmen olmadan bu proje yürümez.

22 BİN ÖĞRETMEN NORM KADRO OLACAK

Yabancı dil için ayrılan 15 saat; halen okutulmakta olan 3 saat İngilizceye ilaveten 4 saat seçmeli,1 saat matematik,1 saat fen bilimleri,1 saat müzik,1 saat görsel sanatlar,2 saat beden eğitimi,2 saat bilişim teknolojileri ve yazılım derslerinden alınarak doldurulmuş oluyor. 

Bu koşullarda yaklaşık 22 bin öğretmen 5.sınıflarda derse girmemiş olacak. Başka bir ifade ile 22 bin öğretmen okuldaki norm kadro hakkını kaybetmiş olacak. Görüldüğü gibi her yeni uygulama beraberinde yeni mağduriyetler getirecek bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca ergenliğe girmekte olan çocukların görsel sanat, müzik ve beden eğitimi dersi yapmadan okuyacakları bir yılın onların bireysel yetenek ve becerileri üzerinde, aynı zamanda en hareketli oldukları dönemlerinde enerjilerini doğru yönde kanalize etmemeleri hallinde yaratacağı olumsuz etkilerinde bu süreçte iyi düşünülmesi gerekmektedir.     

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ AÇIĞI VAR

Sonuç olarak, Yabancı dil ağırlıklı ortaokul hazırlık sınıflarında seçmeli derslerde en çok seçilen ders olmasından hareketle yabancı dil hazırlık sınıflarının yoğunluğu İngilizceden yana olacaktır. Sayıların analizine bakıldığında mevcut durumda bile İngilizce öğretmeniaçığı olduğu anlaşılmaktadır. Son 10 yılda 44 bin 193 İngilizce öğretmeni atanmıştır. Böylece MEB’deki yabancı dil öğretmeni sayısı 71 bine ulaşmıştır. 2015-16 eğitim yılında MEB İngilizce öğretmen ihtiyacını 12 bin 500 olarak belirlemişti. O tarihten bu yana 3 atama döneminde 6 bin 872 İngilizce öğretmeni atandı. Bakanlığın belirlediği açıkla atananlar arasındaki fark yaklaşık 5 bin İngilizce öğretmenine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Yabancı dil hazırlık sınıflarında ve diğer sınıflarda gelecek yıl için ihtiyaç duyulacak yabancı dil öğretmeni sayısı 29 bine ulaşacaktır.

TEKNOLOJİK ALT YAPI GEREKECEK

2016-17 İstatistiklerine bakıldığında MEB’e bağlı 16 bin 474 resmi ortaokul, bu okullarda kullanılan 158 bin 792 derslik görülmektedir. Resmi ortaokullarda 5 milyon 89 bin öğrenci eğitim görmektedir. Bir dersliğe 32 öğrenci düşmektedir. Bu koşullarda 16 bin 474 okula dil laboratuvarı ve diğer teknolojik donanım alt yapısı kurulması gerekecektir. Tüm bu nedenlerden dolayı yabancı dil ağırlıklı hazırlık sınıflarının maliyeti yüksek olacaktır. Maliyetin karşılanması elbette sağlanabilir. Ancak verilecek yabancı dil eğitiminin de nitelikli ve hayata hazırlayıcı içerikle güçlendirilmesi, bu yönüyle de yabancı dil müfredatı ile diğer araç ve gereçlerin güncellenmesi gerekecektir. Yapılması planlananların ve uygulamaların velilere, eğitimcilere ve eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlara bütün yönleriyle ve açıkllıkla anlatılmasına özen gösterilmelidir.  

Türkiye yurttaşları kemdi anadillerinde eğitimi tam olarak almalarının yanında en az bir yabancı dili okuma, yazma ve konuşma becerilerine ve haklarına sahip olmalıdır. 21.yüzyıl ülkelerin ve ülke insanlarının içe kapanan, sadece kendisine yeten ve yetinen olmaktan çıkarılması, birer dünya yurttaşı olması yabancı dil sorununu çözmesine bağlıdır. Bunun için yapılması planlananlar ve atılan doğru adımlar desteklenmelidir.

15-09-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş