Arama sonuçları

ABİDE ile ‘yazılı anlatım becerileri’ ölçülecek

ABİDE ile ‘yazılı anlatım becerileri’  ölçülecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce öğrencilerin okulda öğrendiklerini günlük yaşamlarına aktarma becerileri ile karşılaştıkları problemleri çözme kabiliyetlerini ölçmek amacıyla Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Projesi yürütülüyor. Proje kapsamında Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından öğrencilerin zihinsel becerilerini ölçmeye yönelik maddelerden oluşan uygulama, 81 ilden yaklaşık 38 bin öğrenciye uygulandı.


Genel Müdürlükçe, ABİDE Projesi kapsamında ‘Yazılı Anlatım Becerilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi’ adında bir çalışma daha başlatıldı. Bu çalışmada ise Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin yazılı anlatım becerilerindeki genel durumlarının ve varsa eksiklerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

ÇALIŞMALAR, BİR YIL ÖNCE BAŞLATILDI

Sınav olarak değerlendirilmeyen ‘ABİDE Yazılı Anlatım’ çalışmasıyla, yazma becerisi alanında veri elde etmek ve eğitim sisteminin bu alandaki ihtiyacına karşılık verecek politika önerileri üretmek hedefleniyor.

Bu kapsamda, Genel Müdürlükçe, eğitimde ölçme ve değerlendirme, sınıf eğitimi, Türkçe eğitimi ve Türk dili ve edebiyatı alanlarından akademisyen ve öğretmenlerle bir yıl önce konuya ilişkin çalışmalar başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde, öğrencilere cümle, paragraf ve metin düzeyinde verilecek yazma görevleri belirlendi.

Bu kapsamda, 4 Mayıs 2017'de Adana, Ankara ve İstanbul'dan seçilen ilkokul 4, ortaokul 7 ve lise 9’uncu sınıf öğrencilerini kapsayan uygulama yapıldı.

Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin ölçülebilmesi için puanlama anahtarları oluşturuldu. Akademisyenler tarafından 300 öğretmene puanlama eğitimi verildi. Daha sonra öğretmenler tarafından öğrencilerin yazılı anlatım becerileri puanlandı.

ABİDE Projesi kapsamında yürütülen pilot çalışmanın veri analizi ve raporlama süreci devam ediyor. Bakanlık tarafından, gerek ulusal gerekse uluslararası sınavlar aracılığıyla öğrencilerin okuma düzeyleri belirli bir ölçüde izleniyordu. Uzun yıllardır yapılan bu sınavlar, hem öğretmenlere hem de eğitimin diğer paydaşlarına öğrencilerin okuma becerilerindeki eksikliklere dair önemli geri bildirimler sağlıyordu ancak yazılı anlatım becerileri için aynı imkân söz konusu olmamıştı.

12-12-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş