Arama sonuçları

'Acil' dışındaki ameliyatlara sınırlama geldi

'Acil' dışındaki ameliyatlara sınırlama geldi

'Acil' dışındaki ameliyatlara sınırlama geldi. Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde koronavirüs tedbirleri genişletildi. Hacettepe Üniversitesi tarafından, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin alınan tedbir kararları genişletildi. Ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar gibi alanlarda giyilen renk kodlu forma ve önlüklerin çalışma alanı dışında kullanılması kesinlikle yasaklandı. Diş Hekimliği Fakültesi'nde acil vakalar dışında hasta kabulünün durdurulmasına karar verildi. 

'ACİL' DIŞINDAKİ AMELİYATLARA SINIRLAMA GELDİ

Hacettepe Üniversitesinden koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Rektör Prof. Dr. Haluk Özen imzasıyla duyuru yayımlandı.

16 Mart 2020'de Özen başkanlığında toplanan genişletilmiş Hastaneler Yönetim Kurulu, üniversite üst yönetimi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirus Bilim Kurulunda yer alan Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda tedbir kararları alındı.

Duyuruda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine bugün itibarıyla kapatma kararı doğrultusunda Hacettepe Üniversitesi kütüphanelerinin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına karar verildiği belirtiltildi. Duyuruda, şöyle denildi:

SPOR SALONLARI VE YÜZME HAVUZLARI KAPATILDI

"Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan spor salonları ve yüzme havuzları kullanıma kapatılmıştır. Öğretim üyesi, personel ve öğrenci yemekhanelerinde kişiler arası temas mesafesini arttırmak amacı ile masa ve sandalye sayıları azaltılarak, yemek servisi 12.00-13.00 ve 13.00-14.00 saatleri arasında iki grup olarak yapılacaktır."

Duyuruda, yurtdışından dönen personelin 14 gün evde tecrit altında kalmasının birim amirlerince hassasiyetle takip edilerek uygulamanın sürdürülmesine karar verildiği vurgulandı.

Pandeminin ileri evrelerinde sağlık hizmetinin aksamaması amacıyla Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde, polikliniklerde acil hastalar dışında hasta kabul edilmemesi, serviste yatan hastaların mümkün olduğunca en erken zamanda taburcu edilmesi, acil ameliyatların dışında ameliyatların sınırlandırılmasına karar verildiği ifade edilen duyuruda yer alan diğer kararlar şöyle:

"Boş yatak sayısı arttırılarak, olası servis birleştirmeleri ile kazanılan insan kaynağı ve fiziki mekanların Kovid-19 ile mücadeleye yönlendirilmesi planlamalarının zaman geçirilmeden yapılması kararlaştırılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde uygulamaya geçirilen hasta ziyaretçi yasağının sürdürülmesine karar verilmiştir. Hastanelerimizde ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar gibi alanlarda giyilen renk kodlu forma ve önlüklerin çalışma alanı dışında kullanılması kesinlikle yasaklanmıştır. Diş Hekimliği Fakültesinde acil vakalar dışında hasta kabulünün durdurulmasına karar verilmiştir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Ünitelerinde hasta kabulünün durdurulmasına karar verilmiştir. Bu tür salgınlarla mücadelede en önemli öge olan sağlık çalışanlarının (öğretim üyesi, uzman doktor, araştırma görevlisi, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyenleri, tıbbi sekreter, hasta bakıcı, hizmetli vb.) kişisel korunma önlemleri konusunda bilgilendirilmeleri, eğitimleri ve denetimlerinin, bugüne kadar olduğu gibi titizlikle sürdürülmesine karar verilmiştir."

‘YASAL MAZERETLER DIŞINDA YILLIK İZİNLER DURDURULDU’

Ayrıca Kovid-19 salgını ile etkin bir şekilde mücadele edebilmek maksadıyla Yükseköğretim Kurulu'nun 16 Mart 2020 tarih ve 21387 sayılı yazısı ile üniversitelerdeki akademik ve idari personelin izin koşulları açıklığa kavuşturulduğu belirtildi.

Rektör Özen imzasıyla yapılan ikinci duyuruda da şu bilgilere yer verildi:

"Üniversitemiz Hastanelerinde görev yapan tüm akademik ve idari personelin yasal mazeretleri (evlilik, ölüm vb.) dışında yıllık izinleri durdurulmuştur. Yurt dışından dönen tüm personelin 14 gün evde tecrit oldukları süre içerisinde idari izinli sayılmaları uygulamasına devam edilecektir. Üniversitemizin tüm akademik ve idari personelinin sağlık nedeni ile idari izinli sayılabilmeleri için hastalık süreci devam eden kanser veya organ nakli gibi ciddi sağlık sorunlarına sahip olmaları gerekmektedir. Bu durumdaki personelimizin başvuruları birim amirlerince değerlendirilerek uygunluğu Genel Sekreterlik ve Rektörlük tarafından karara bağlanacaktır.

16 Mart 2020 tarihi itibarıyla eğitimlerine ara verilen Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencilerinin (intörnler) Kovid-19 salgınında hizmetlerine ihtiyaç duyulana kadar intörnlük uygulamalarına ara verilmesinin devamına, gönüllü olarak çalışmak isteyenlerin Tıp Fakültesi Dekanlığına başvurmalarına karar verilmiştir."

16-03-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş