Arama sonuçları

Azınlık okullarına bütçeden pay yok

Azınlık okullarına bütçeden pay yok

Özel Okullar Yönetmeliği’nde bir madde içinde “özel okullar” ile birlikte tanımlanan azınlık okulları kar amacı gütmeyen eğitim kurumları olmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden pay alamıyor. Son olarak MEB 2022 yılı bütçe görüşmelerinde azınlık okullarına bütçe ayrılması gündeme geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan’ın, Plan ve Bütçe Komisyonu’na ‘azınlık okullarına kaynak artırımı’ önergesi AKP-MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi

Meclis tutanaklarına göre görüşme sırasında azınlık okulları için MEB bütçesinde 40 Milyon TL kaynak artırılmasını öneren Paylan, Agos’un haberine göre okulların yaşadıkları sorunları şöyle dile getirdi:

40 MİLYON TL İSTENDİ

“Azınlık okulları da bu ülkenin okulları; Ermeniler, Rumlar, Museviler azınlık okullarını ayakta tutmaya çalışıyorlar ve öğretmenlerin maaşlarını vermeye çalışıyorlar, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar ama bununla ilgili yeterli kaynakları yok. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine baktığımda öğrenci başına 10 -12 bin lira harcadığını gördüm; azınlık okullarında da 4 bin öğrenci var, azınlık okulları da bütçeden haklarını istiyor Sayın Bakan. 4 bin öğrenci, 10 bin liradan hesaplasanız, 40 milyon TL azınlık okullarına ayrılmak üzere bütçenin artırılmasını öneriyoruz. Eminim ki Sayın Bakan da adaletin, eşitliğin olduğunu iddia eden AK partili vekiller de bu önerimize destek verecektir ve azınlık okulları da bu ülkede bütçeden hakkını alacaktır.”

AZINLIK OKULLARI ÖZEL OKUL MU?

Ancak bu önerge AKP-MHP vekillerinin oylarıyla reddedildi. Azınlık okulları yöneticileri ise azınlık okullarının Özel Okullar Yasası içinde bir madde ile tanımlandığına dikkat çekerek, okullarının kar amacı taşımadığını, ücretlerin ise bağış niteliğinde olduğunu söylüyor. Bu nedenle de azınlık okullarının özel okul olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bütçeden pay almaları gerektiğini dile getiriyor.

LOZAN ANTLAŞMASI’NA GÖRE

Lozan Antlaşması’nın 41. maddesine göre devletin azınlık kurumlarına destek yükümlüğü var: “Kamusal eğitim konusunda, Türk hükümeti, Müslüman-olmayan uyrukların önemli bir oranda oturmakta oldukları il ve ilçelerde, bu Türk uyruklarının çocuklarına ilkokullarda ana dilleriyle öğretimde bulunulmasını sağlamak bakımından, uygun düşen kolaylıkları gösterecektir. Müslüman-olmayan azınlıklara mensup Türk uyruklarının önemli bir oranda bulundukları il ve ilçelerde, söz konusu azınlıklar, devlet bütçesi, belediye bütçesi ya da öteki bütçelerce, eğitim, din ya da hayır işlerine genel gelirlerden sağlanabilecek paralardan yararlanmaya ve pay ayrılmasına hak gözetirliğe uygun ölçülerde katılacaklardır. Bu paralar, ilgili kurumların yetkili temsilcilerine teslim edilecektir.”

1970’lere kadar azınlık okullarına, öğrenci başına çok cüzi de olsa bir meblağ ödenmekteydi ancak bu tarihten sonra devlet bütçesinden pay alamıyorlar.

 

06-11-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş