Arama sonuçları

Bakan Selçuk: Öğrenmek için ölçmeye dayalı bir yapı oluşturuyoruz

Bakan Selçuk: Öğrenmek için ölçmeye dayalı bir yapı oluşturuyoruz

Bakan Selçuk: Öğrenmek için ölçmeye dayalı bir yapı oluşturuyoruz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "ölçmek için öğrenmek yerine öğrenmek için ölçmek" felsefesine uygun bir yapı oluşturduklarını belirtti. Selçuk, "Bakanlık olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine sahip olması için adım attık ve her iki belgeyi de aldık" dedi.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra Yükseköğretim Kurulu, ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı. Selçuk, özel yetenekli bireylerin eğitimi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

BAKAN SELÇUK: ÖĞRENMEK İÇİN ÖLÇMEYE DAYALI BİR YAPI OLUŞTURUYORUZ

Bu kapsamda 2020'de 16 bilim ve sanat merkezini (BİLSEM) öğrencilerin hizmetine sunduklarını ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Toplamda 182 bilim ve sanat merkezimizde 63 bin 95 özel yetenekli öğrencimiz bu eğitim hizmetinden yararlanmaktadır. BİLSEM'leri güçlendirmek için önemli yatırımlar yapıldı. Bu kapsamda 2020 yılının sonuna kadar 182 BİLSEM'in tamamında 1000 kitaptan oluşan özel bir kütüphane kuruyoruz. Ayrıca BİLSEM'lere yine bu kapsamda ilave laboratuvarlar ile tasarım ve beceri atölyeleri kuruyoruz. 2020 yılında BİLSEM'lerde 168 yeni tasarım ve beceri atölyesi kurduk. 2020 yılının sonuna kadar bu iki destek paketini tamamlamış olacağız."

ÖZEL OKULLAŞMA ORANLARI

Selçuk, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla tüm eğitim kademelerinde 14 bin 617 özel okul bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"2019-2020 eğitim ve öğretim yılında açık öğretim öğrencileri hariç tüm özel okullarda kayıtlı öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranı yüzde 8,8'e ulaşmıştır. Örgün eğitim içerisindeki özel okul sayılarının toplam okul sayısına oranı ise yüzde 20,2'dir."

ÖLÇME DEĞERLENDİRME NEDİR?

Eğitim sürecinin önemli boyutlarından birinin de ölçme ve değerlendirme olduğunu vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak 'ölçmek için öğrenmek yerine öğrenmek için ölçmek' felsefesine uygun bir yapı oluşturuyoruz. Bakanlık olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine sahip olması için adım attık ve her iki belgeyi de aldık. Çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her çocuk için bir e-portfolyo oluşturduk. Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi uygulanabilmesi için 2021 yılı bütçemizde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Programı'na 69 milyon 132 bin lira kaynak ayrılmıştır. OECD üyesi ülkeler ve diğer katılımcı ülkelerdeki zorunlu eğitimi bitiren öğrencilerin modern toplumda yerlerini alabilmeleri için gereken temel bilgi ve becerilere ne ölçüde sahip olduklarını ölçmeyi hedefleyen PISA 2018 uygulamasında matematik, fen ve okuma becerileri alanlarının üçünde de manidar bir artış sağladık."

‘TÜRKİYE MAARİF VAKFI 104 ÜLKE İLE RESMİ TEMAS SAĞLADI’

elçuk, eğitim ve öğretim alanında diğer ülke ve uluslararası kuruluşlarla yapılan iş birliği çalışmaları ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik 2021 yılı bütçesinde Uluslararası Eğitim İş Birlikleri ve Yurtdışı Eğitim Programı'na 1 milyar 645 milyon 282 bin lira kaynak ayrıldığını bildirdi.

Selçuk, Türkiye Maarif Vakfı'nın çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri verdi: "104 ülke ile resmi temas sağlamış, 67 ülkede faaliyet göstererek 52 ülkede temsilcilik açmıştır. Vakıf, 42 ülkede 11 eğitim merkezi, 1 üniversite, 328 okul ve 42 yurt ile eğitim ve öğretim hizmetlerini sürdürmektedir."

‘SAYIŞTAY RAPORLARI DETAYLI İNCELENİYOR’

Sayıştay denetim raporunda yer alan bulguların Bakanlığı tarafından detaylı bir şekilde incelendiğini dile getiren Selçuk, şöyle dedi: "Bulgularda belirtilen sorunların çözümü için bulgularda yer verilen öneriler dikkate alınmakta, benzer sorunların yaşanmaması için de gerekli tedbirler alınmaktadır."

Selçuk, Sayıştay denetim raporlarında yer alan "muhasebe birimi dışında, yetkisiz kişiler tarafından bankalarda hesap açılması, bu hesaplarda izlenen gelir ve giderlerin bakanlığın muhasebe sistemine ve yönetim dönemi hesabına dahil edilmemesi." bulgusu ve "bakanlık bütçesine dahil edilmesi gereken gelir ve giderlerin bakanlıkça çıkarılan yönetmelik, yönerge ve esaslara dayanılarak özel hesaplar şeklinde yönetilmesi." bulgularına ilişkin Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca gerekli inceleme ve soruşturmalar sonucunda İnceleme Raporu oluşturulduğunu kaydetti. Selçuk, şunları söyledi:

"Okul ve kurumlar adına tüm bankalarda açık bulunan hesapların bağlı bulundukları milli eğitim müdürlüklerince tespit edilmesi, yasal dayanağı bulunmayan hesapların kapatılarak hazineye gelir kaydedilmesi ve özel hesapların yürürlükte bulunan mali mevzuat hükümleri kapsamında amacına uygun kullanımı sağlanmıştır."

Selçuk, raporda ayrıca yer alan "destekleme ve yetiştirme kurslarının temel amacından uzaklaşması ve bu kurslar için ayrılan kaynağın sürekli artması" bulgusunda belirtilen hususlar ve çözüm önerileri de dikkate alınarak Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'nin 24 Ekim'de güncellendiğini ve bulguda yer verilen sorunların ortadan kaldırıldığını aktarrı. Selçuk, diğer yandan "şirketler ile yapılan protokollerden elde edilen gelirler ile bu gelirlerden yapılan harcamaların bakanlık bütçesine dahil edilmemesi" başlıklı bulguya ilişkin 8 Haziran tarihli ve 7591309 sayılı Onay ile MEB Logolu Kredi Kartları hesabı üzerinden gerçekleşecek iş ve işlemlerin disipline edilmesinin sağlandığını bildirdi.

BÜTÇE NASIL HARCANACAK?

Bakan Selçuk, yeni dönem bütçe harcamalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Eğitim alanında gerçekleştireceğimiz faaliyetler için 103 milyar 376 milyon 777 bin lira personel giderleri, 16 milyar 348 milyon 832 bin lira sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 11 milyar 656 milyon 741 bin lira mal ve hizmet alım giderlerinde kullanılmak üzere cari harcamalar, 4 milyar 199 milyon 31 bin lira devlet parasız yatılı öğrencileri, burslar ile diğer cari transferler, 11 milyar 301 milyon 160 bin lira sermaye giderleri, 37 milyon 693 bin lira sermaye transferleri olmak üzere toplam 146 milyar 920 milyon 234 bin lira Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine tahsis edilmiştir. Bununla birlikte 45 milyar 395 milyon 788 bin lira Yüksek Öğretim Kurulu, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçesi, 643 milyon 549 bin lira Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı bütçesi, 19 milyar 33 milyon 585 bin TL’si Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu bütçesi olmak üzere toplam eğitim bütçemiz 211 milyar 993 milyon 156 bin TL olarak öngörülmüştür. Ayrıca ilköğretim öğrencilerinin ücretsiz ders kitabı giderleri, taşımalı ilköğretim/ortaöğretim uygulaması kapsamında öğle yemeği giderleri ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin taşıma giderleri için toplam 2 milyar 957 milyon lira kaynak da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan karşılanacaktır."

Selçuk, eğitimin, ülkenin yarınını şekillendiren en önemli unsur ve insana dair yapılacak yatırımların en değerlisi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hükümetimiz bu bilinçle hareket etmekte, eğitim alanına yönelik yatırımlarını bilimsel ve pedagojik gelişmelerle koşut bir şekilde sürdürmektedir. Milli Eğitim Bakanı olarak şahsım, eğitim camiamız ve milletimiz adına, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bu sürece katkısı olan ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Eğitimin ortak memleket meselesi olarak görülüp bu desteğin sürdürülmesi önemlidir. Komisyonumuzun da bu desteği vereceğine olan inancım tamdır."

03-11-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş