Arama sonuçları

Bakan Selçuk özel okulları ‘yola’ getirecek

Bakan Selçuk özel okulları ‘yola’ getirecek

Bakan Selçuk özel okulları 'yola' getirecek. 2023 Eğitim Vizyonu’nda özel okullarla ilgili bölümde yer alıyor. Bu bölümde yer alan bazı ifadeler kendisi de özel okul kurucusu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan özel okullara “kendinize gelin, aksi halde gereken yapılır” mesajı gibi.

BAKAN SELÇUK ÖZEL OKULLARI 'YOLA' GETİRECEK

Özel okulların sınav odaklı olmaları yüzünden veli, öğrenci ve öğretmenlerin zarar gördüğüne dikkat çekilen Vizyon’da okullar arasında haksız rekabetin olduğu da belirtiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu haksız rekabeti önlemek için de önlem alacağını söylüyor.

Türkiye’nin 3 yıllık eğitimde yol haritasının yer aldığı 2023 Eğitim Vizyonu okul öncesi eğitimden temel eğitime, liseye geçiş sınavlarından özel okul sektörüne kadar yapılacakları listeliyor.

140 sayfalık Vizyon’da bir bölüm de özel okullara ayrılmış durumda. Bu bölümde son yıllarda hızlı bir ivme kazanan özel öğretimin sınav merkezli bir bakış açısında olduğunu dikkat çekiliyor ve okullar arasında haksız rekabetin varlığından söz ediliyor.

Okulların kalite odaklı gelişmenin önemine vurgu yapılan Vizyon’da özel okullarla ilgili şu saptamalara yer veriliyor:

SADECE SINAV ODAKLI BİR BAKIŞ AÇISI

“Özel okulların sınav odaklı merkezi bakış açısından uzaklaşarak kalite odaklı olarak gelişmesi büyük bir önem taşımaktadır. Sadece nicel hedef gözetilerek özel öğretimin yaygınlaşması nitelik-nicelik dengesini bozarak özel öğretimin toplum tarafından algılanma biçimini olumsuz yönde etkilemektedir.

 

ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE ZARAR VERİYORSUNUZ

Bu tür bir algı öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin zarar görmesine yol açabilmektedir. Eğitim sisteminde ciddi bir yük üstlenen özel öğretim alanı önümüzdeki üç yıllık süreçte sistemin içinde daha esnek ve amaca yönelik bir yapıya evrilecektir. Uluslararası standartlar gözetilerek gelişen bir özel öğretim tüm okullar için destekleyici ve geliştirici bir işlev üstlenecektir.”

Bu metin ise özel okullar için “Kendinize gelin, öğrenci, veli ve öğretmenlere sınava dayalı yaklaşımlarınız ve yarışlarınız yüzünden zarar veriyorsunuz. Bundan vazgeçmezseniz gereken yapılacaktır” mesajı niteliğini taşıyor.

 

YENİ PİLOT ÖZEL OKULLAR KURULACAK

Vizyon’da aynı zamanda “pilot özel okullar” kurulacağı da ifade ediliyor. Belgede, “Özel öğretim kurumlarında tümüyle yeni model ve programlar, akreditasyon koşulları dikkate alınarak yeni pilot okullar şeklinde yapılandırılacaktır” sözleri yeni bir özel okul türü mü geliyor sorusunu akla getiriyor.

 

 ÖZEL OKULLAR İÇİN NELER DÜŞÜNÜLÜYOR?

2023 Eğitim Vizyonu’nda özel öğretim kurumları için yapılacaklar liste halinde veriliyor.

İşte “önlemler” olarak bakanlığın özel okullarla ilgili yapmayı planladıkları:

 

HAKSIZ REKABET ÖNLENECEK

-Özel öğretimde haksız rekabet olmaması için gereken önlemler çeşitlendirilecektir.

-Özel öğretim kurumlarına yönelik teftiş ve rehberlik sistemleri, öğrenme merkezli olarak dönüştürülecektir

-Yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik özel ve resmi eğitim kurumları arasında iş birlikleri desteklenecektir

-Özel öğretim kurumlarının mahalli ve merkezi kamu kurumlarıyla olan ilişkisine yönelik bürokratik iş ve işlemler sadeleştirilecektir

-Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasi azaltılacaktır.

-Özel öğretim kurumlarında tümüyle yeni model ve programlar, akreditasyon koşulları dikkate alınarak yeni pilot okullar şeklinde yapılandırılacaktır.

-Özel okullar ile resmi okullar arasındaki sosyal dayanışma ve bütünleşmeyi artırmak için ortak proje ve platformlar oluşturulacaktır.

- Eğitimde Türkiye’nin etki alanını genişletmesine hizmet etmek amacıyla ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebildiği milletlerarası özel öğretim kurumlarının sayılarının artırılması için gereken önlemler alınacaktır.

 

ÖZEL OKULA, ÖZEL OKUL KURUCUSU BAKAN’DAN GÖZDAĞI MI?

2023 Eğitim Vizyonu’nda özel okullarla ilgili yer alan “haksız rekabet içindesiniz”, “sınav odaklı olduğunuz için veli, öğretmen ve öğrencilere zarar veriyorsunuz” mesajlarını nasıl yorumladığını Türkiye Özel Okullar Derneği eski Başkanı Cem Gülan’a sorduk. İşte Gülan’ın yorumu:

‘BAKAN DA FARKINDA’

Özel okulculuğun içinden gelen Bakan, bir kısım özel okulun eğitimin doğrularını nasıl temelden sarstığının farkında. Bana göre sadece sınav odaklı çalışarak öğrenci, veli ve öğretmene zarar veren okulları yola getirecek ve özel okulların kaliteli eğitim vermesi için rehberlik yapacak.”

 

SERTİFİKA EĞİTİMİ VEREN KURUMLAR İÇİN DE DÜZENLEME VAR

Bu arada sertifika eğitimi veren kurumlar için de düzenlemeler olacak. Bunlardan birisi de sertifika alma olanağı sağlayacak uzaktan eğitim veren özel öğretim kurumlarının yapılandırılmasıyla ilgili.

Sertifika eğitimi veren kurumlar ile ilgili düzenlemeler de şöyle:

-Fiziksel sınırlara bağlı kalmaksızın teknolojinin imkânlarından faydalanarak kişilere istedikleri zaman diliminde ve yerde daha az maliyetle sertifika alma olanağı sunmak amacıyla uzaktan eğitim veren özel öğretim kurumlarına ilişkin düzenlemeler yapılacaktır.

-Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının eğitim ve sınav standartları yükseltilerek kaliteleri artırılacaktır.

-Özel kişisel gelişim, meslek edindirme, mesleki gelişim ve yetenek kurslarında verilecek kurs bitirme belgelerine uluslararası meslek belgesi güvencesi kazandırılacak, yeterliklerin kalite güvencesi sağlanacak ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu hâle getirilecektir.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimlerin kalitesi artırılacak, etkin ve verimli bir izleme denetim mekanizması tesis edilecektir.

24-10-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş