Arama sonuçları

Bakan Selçuk'tan ilk 100 günde ne bekleniyor?

Bakan Selçuk'tan ilk 100 günde ne bekleniyor?

Bakan Selçuk’tan ilk 100 günde ne bekleniyor? Geçtiğimiz 9 Temmuz’da kabinenin ilk Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Ziya Selçuk ertesi gün 10 Temmuz’da görevi devir aldı. Henüz bakanlık koltuğunda ilk haftasını doldurdu.

Eğitim camiasında ataması her kesim tarafından olumlu olarak karşılanan Selçuk’un önünde çözülmesi gereken sorunlar yükseliyor. Başta LGS velileri Selçuk’tan liseye geçiş sistemine ilişkin içlerini ferahlatacak açıklamalar bekliyor.

36 yıldır eğitimin içinde olan, bir dönem Eğitim Sen Genel Başkanlığı da yapan Alaaddin Dinçer ile yeni Bakan Ziya Selçuk’u bekleyen sorunları ve bunlarla ilgili çözümlerin neler olacağını konuştuk.

BAKAN SELÇUK’TAN İLK 100 GÜNDE NE BEKLENİYOR?

 

Dinçer’in dikkat çektiği nokta kamuoyunda özel okullarda eğitimin “kaliteli” olduğuna ilişkin bir algının artık yerleşmiş olduğu. Bunda da eğitimin tamamen alınıp-satılan bir metaya dönüşmesi etkili. Başta teşvikler olmak üzere de özel okulların “teşvik” edilmesiyle özellikle son yıllarda özel okulların popülerliği artıyor.

Dinçer, “1980’den bu yana uygulanan eğitim politikaları kamusal eğitimin niteliğini yükseltmek yerine özel okullara çocuklarını göndermek isteyen velilere değişik başlıklar altında teşvikler vererek eğitimin paralı olması gerektiği inancını güçlendiriyor” diyor.

DEVLET OKULLARI NİTELİKSİZ EĞİTİM VERİYOR YARGISI

Dinçer velilerde oluşturduğu sonuçları şu şekilde sıralıyor:

-Devlet okullarının niteliksiz olduğu inancının güçlenmesi.

-Kamu okullarına paralel giden bir eğitim ağının giderek yerleşmesi.

-İyi eğitimin ancak paralı olabileceği algısının yaygınlaşması.

-Paralı eğitimin toplumda norm olarak yerleşmesi.

-Parası olanlar ile olmayanların nitelikçe farklı eğitim hizmeti almasıyla ayrımlaşmanın oluşması.

-Özel okulların her sene yüksek oranlarda zam yapmaları.

-Paralı eğitime gücü yetmeyen velilerin bu okullar için aşırı ölçüde borçlanmaları.

 

ALINAN EĞİTİM ÖDENEN ÜCRETLERE DEĞİYOR MU?

 

Dinçer, birçok özel okulda verilen eğitimin niteliğinin de ödenen yüksek ücretlere değip değmediğinin de tartışma konusu olduğuna dikkat çekiyor. Dinçer, buna karşılık da kamu okullarında yetersiz kamu hizmeti, geleneksel yöntem ve tekniklerin öğretmenler tarafından kullanılması, merkeziyetçi yönetim, standartlaştırılmış ve sadeleşmemiş müfredat, paralı eğitim ve yüklü eğitim harcamaları nedeniyle nitelikli eğitim yapılamadığını vurguluyor.

 

İLK 100 GÜNDE YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Dinçer, eğitimcilerin Bakan Selçuk’tan ilk 100 günde yapmasını bekledikleri maddeleri ise şöyle sıralıyor:

  

DERS SAATLERİ AZALTILMALI  

 

Ders süreleri halen ilköğretim ve ortaöğretim kurumları yönetmeliklerinde 40 dakika.  Sadece meslek liselerinde okuyan öğrencilerin işletmelerde geçen ders saatlerinin 60 dakika olacağı bilgisi yönetmelikte yer alıyor. Başka ülkelerde bu ders saatleri şöyle:

Almanya'da haftalık ders saati, eyaletlere göre ilkokul 1. ve 2. sınıflarda 17-23, üst sınıflarda 23-27 ve ortaokulda da 30-32 saat.

Avusturya'da haftalık ders saati, ilkokul 1. ve 2. sınıflarda 21, 3. ve 4. sınıflarda 25 ve ortaokulda da 32-34 saat.

Hollanda'da haftalık ders saati, ilköğretim birinci kademede 22 ve ikinci kademede 25 saat.

İlköğretim okullarında haftalık ders saati Belçika'da 28, Fransa'da 26-27, Lüksemburg'da 30 ve Portekiz'de 25-31 saat (Sağlam, 1999, 19-303).

İngiltere'de 5-7 yaş arası öğrenciler için 21 saat, 8-11 yaş için 23-30 saat, 12-16 yaş için 24 saatten oluşan haftalık ders programı uygulanıyor.

İtalya'da ilk yıl haftada 27 saat, 2. yıldan itibaren 30 saat ders var.

Finlandiya'da da haftalık ders saati 19-32 saat arasında değişir (Türkoğlu, 1999, 205-431, Aktaran Arı,2005 ).

Görüldüğü gibi birçok Avrupa ülkesi, ilköğretimde her sınıf için aynı haftalık ders saati uygulamıyor. İlk kademeden sınıf yükseldikçe ders saati de artıyor. (Arı, 2005)

Prof Dr. Adil Türkoğlu'nun yukarıda verilen araştırmasında olduğu gibi bizde de haftalık ders saatleri mutlaka gözden geçirilmelidir. Bunun için en akılcı çözüm, ilkokullarda 6 olan günlük ders saatinin 5'e indirilmesi veya ders süresinin 30 dakikaya çekilmesi şeklindeki bir uygulama olabilir.

 

KAZANILACAK ZAMAN ÖĞRENCİYE TENEFFÜS OLUR

 

Böylece tam gün ve ikili eğitim yapan ilkokullarda 2018-19 eğitim öğretim yılından itibaren 1.2.3.4. sınıfların ders saatlerinin 6 saatten 5 saate indirilmesi ile kazanılacak zaman dilimi öğrencinin teneffüs vakitlerinin uzatılmasına katkı sağlayacak.

 

İHALELERDE YOLSUZLUKLARA MEYDAN VERİLMEMELİ

 

Eğitim öğretimim her türlü alım ve iş yaptırma ihalelerinde şaibeye, kayırmaya, ranta, usulsüzlüğe suiistimallere kısaca yolsuzluklara meydan vermeyecek bir denetim mekanizmasının kurulacağı kamuoyuna açıklanmalı.

 

FATİH PROJESİ NE OLMALI?

 

-FATİH Projesi yeniden değerlendirilmeli, değerlendirme sonuçlarına göre projenin devam edip edilmeyeceğine karar verilmeli.

 

ANNE BABA OKULLARI KURULMALI

 

Okuryazar olmayan ya da eğitim düzeyi düşük olan anne babalara yönelik “anne-baba destek eğitimi” okullarda yaygınlaştırılmalı.

 

OLGUNLUK SINAVI TEKRAR GELMELİ

Lise 2’inci sınıfta alan belirleme, son sınıfta olgunluk sınavı yapılması tartışmaya açılmalıdır.

 

SÜREKLİ ÖĞRENME EĞİTİMİ OLMALI

 

Yaygın eğitim kurumlarında İŞ KUR ile işbirliği yapılarak yetişkinlere yönelik iş ve hayat için “sürekli öğrenme eğitimi” yaygınlaştırılmalı.

 

MATEMATİK VE FEN ATÖLYELERİ KURULMALI

Bütün okul türleri ile sınıf düzeylerinde “matematik ve fen atölyeleri” kurulmasına yönelik gerekli altyapı hazırlıkların tamamlanmalı, ardından Ekim ayından itibaren atölyelerin faaliyete geçmesi sağlanmalı.

 

ÖĞRETMENE ÖDÜL SİSTEMİ GETİRİLMELİ

 

Öğretmen temininde güçlük çekilen bölgelere atanan öğretmenlerin bu bölgelerden erken ayrılmalarının önüne geçilebilmesi için ödül ve teşvik uygulaması hayata geçirilmeli.  

 

PARASIZ ETKİNLİKLER OLMALI

İlkokullarda sosyal kulüp faaliyeti altında yürütülen etkinlikler parasız olmalı.

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÜCRETSİZ HALE GELMELİ

Bağımsız kamu anaokullarında aylık 500-600 TL, ilkokul bünyesinde 150 ile 200 TL arasında olan aidatlar kaldırılmalı. Okul öncesi eğitim parasız ve zorunlu olmalı, her türlü gider Bakanlık tarafından karşılanmalı.

 

BÖLGELERE ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ KURULMALI

 

Öğretmen akademileri öncelikli olarak her bölgede bir tane olmak üzere yedi bölgede yedi tane kurulmalı.

 

ÖĞLE YEMEKLERİ BAKANLIKTAN OLMALI

Tam gün eğitim yapan okullarda öğlen yemekleri Bakanlık, Özel İdareler ya da yerel yönetimler tarafından karşılanmalı.

 

AİLELERE DESTEK ÖDENEĞİ VERİLMELİ

Okullar açıldığı tarihten bir hafta önce haneye bir asgari ücret girenler ile gelirleri asgari ücretin altında olan ailelere “eğitim ihtiyaçlarını karşılama ve destek ödeneği” adı altında asgari ücretin yarısı kadar nakit para verilmeli.

 

ÖĞRETMENE EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ   

 

Öğretmenlerin söz verildiği üzere ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi için bir takvim açıklanmalı.

 

KONTEYNER KÜTÜPHANE VE REVİRLER KURULMALI

 

Bütün okullarda uygun olan dersliklerin gerekli alt yapı işlemleri tamamlanarak, yeterli derslik bulunmayan okullarda konteyner sağlanarak kütüphane açılması için çalışmalar başlatılmalı. Liselerden başlayarak zaman içerisinde bütün okullarda sağlık reviri açılmalı.

 

EKOLOJİ LİSELERİ KURULMALI

 

Spor, görsel sanat ve ekoloji (tarım, seracılık, kooperatifçilik, ziraat teknolojileri, gıda, hayvancılık, su gibi) bölümlerinin bünyesinde bulunduğu ortaokullar ile ekoloji liseleri kurulmalı ya da ortaokul ve liselerin programları bu bölümler yaygınlaştırılarak çeşitlendirilmeli.

 

SABAH SPORU OLMALI

İlkokul ve ortaokullarda “demokrasi andı” ile “sabah sporu” konulmalı.

 

AKADEMİK DANIŞMA KURULLARI OLUŞMALI

MEB Akademik Danışma Kurulu oluşturulmalı, illerde de merkezde oluşturulan kurulun kiz düşümü olacak yapılar oluşturulmalı.   

 

ÖĞRENCİYE YETENEK TARAMASI YAPILMALI

 

İlkokul ve ortaokullarda öğrencileri için “yetenek tanıma ve geliştirme” atölyeleri kurulmalı.

 

ÖĞRETMENE SINIF DEĞİŞTİRME

İlkokullarda bir öğretmen 4 yıl boyunca aynı sınıfı okutuyor.  Bu düzenleme bir öğretmenin her yıl aynı sınıfı okutacağı şekilde değiştirilmeli. Örneğin: 1’inci,2’inci,3’üncü,4’üncü sınıf öğretmenleri gibi.

 

KÜLTÜR ÇEMBERİ ATÖLYELERİ KURULMALI

 

Okullarda kültürel faaliyetler için “kültür çemberleri” atölyeleri ile 3 “S” “spor, sanat ve sosyal” etkinlik atölyeleri tam teşekküllü ve donanımlı olarak faaliyete geçirilmeli.

 

OKUL MECLİSLERİ KURULMALI

 

Eğitim bileşenlerinin içinde yer alacağı demokratik katılım temelli “okul meclisleri/kurulları” yaşama geçirilmeli.

 

50 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI OLMALI

 

25 bin atamaya ek olarak 25 bin öğretmen ataması daha yapılacağı ilen edilmeli.

 

MÜLAKAT SİSTEMİ KALDIRILMALI

 

Öğretmen atamaları ile okul idareciliğinde mülakat sistemi kaldırılmalıdır.

 

BAĞIŞ ADI ALTINDA PARA TOPLAMA BİTMELİ

 

Adı “bağış” veya başka bir şeyde olsa kayıtlarda çocuklardan hiçbir para talebinde bulunulmamalı.

 

HANGİ DERSLER ZORUNLU OLMALI?

Düşünme eğitimi, drama dersleri ve bilim uygulamalarının zorunlu olmalı.

 

YARGI KARARLARI GECİKMEMELİ

 

Açanların lehine sonuçlanmış yargı kararları gecikmesiz uygulanmalı.

 

ÖĞRETMENE ŞİDDET DURDURULMALI

 

Öğretmenlere ve öğrencilere yönelik yaşanmakta olan şiddet olaylarını sona erdirecek önlemler alınmalı.

 

DEĞERLER EĞİTİMİ PROTOKOLLERİNE İPTAL

 

Çeşitli vakıf ve derneklerle yapılan “değerler eğitimi” protokolleri iptal edilmeli.

 

KHK İLE İHRAÇ EDİLENLER

 

KHK İle ihraç edilmiş ancak haklarında herhangi bir yargılama kararı bulunmayanların dosyaları ele alınarak yeniden değerlendirme yapılmalı.

 

 

ORTA VE UZUN VADEDE YAPILMASI GEREKENLER NEDİR?

-Öğretmen yetiştirme sisteminin revizyonu kapsamında eğitim fakülteleri yerine  “öğretmen fakülteleri” kurulması için çalışmalar başlatılmalı.

-Müfredat ve ders kitaplarının güncellenmesi bağlamında eski sistemle (Başbakanlı Hükümet Sistemi) ilgili var olan bilgilerin ayıklanmalı.

-Pansiyon ya da pansiyonlu okul yapma ve taşımalı eğitim yerine yeni okul yapımının tercih edilmeli “yaşam alanına yakın okul çocuğa en yararlı okuldur” ilkesi gerçek anlamda uygulamaya konulmalı.

-Bütün okul türlerinde tam gün eğitime geçilmeli.

-Ortaöğretime sınavsız geçiş için başlatılan çalışmalar devam sürmeli, 2 yıl içinde bu sürecin gerçekleştirilmesi sağlanmalı.

-4 yıllık temel eğitim çocuklara yeterli gelmemekte. O nedenle temel eğitimin 6 yıl olacağı, bu 6 yılın üzerine 3 yıl ortaokulun 3 yılda lise öğretiminin uygulanacağı modele geçilmeli.

-Öğretmenlik meslek kanunun çıkarılmalı.

-Okul binaları ve eklentileri depreme dayanıklı hale getirilmeli.

-Denetimin; rehberlik ve denetim ile soruşturma olacak şekilde ikiye ayrılmalı.

-Okulların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması için “okul ödeneği/bütçesi” uygulaması yaşama geçmeli.

İYİMSERLİK HAVASI DEĞERLENDİRİLMELİ

 

Eğitim Bakanı olarak Prof. Dr. Ziya Selçuk’un atanmasının kamuoyunda ve eğitim çevrelerinde ihtiyatlı bir iyimserlik havası yarattığını vurgulayan Dinçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

“Öğretmenleri onore eden açıklamaları, eğitim sorunlarına vakıf yaklaşımı ve ALO 147 İhbar Hattının kapatılacak olması olumlu karşılanmış, öğretmenlerin dertlerini bilen ve bu dertleri kolektif aklı ve ortaklaşmayı öne çıkararak çözmeyi sağlama güveni oluşturan düşünceleri umut veren gelişmeler olarak değerlendirilmekte. Eğitimde kamu/özel, lise türlerinin dönüşümü, din eğitimi ile bilim eğitimi arasındaki dengenin ideolojik ihtiyaçlar üzerinden değil, pedagoji biliminin ve çocukların ihtiyaçları üzerinden kurulması toplumun tamamında büyük moral oluşturacak.”

 

 

 

 

 

17-07-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş