Arama sonuçları

Burs verdiği öğrenciyi staja çağırma hakkı var

Burs verdiği öğrenciyi staja çağırma hakkı var

Burs verdiği öğrenciyi staja çağırma hakkı var. Tekfen Vakfı burs verdiği öğrencilerin başka kurumlardan burs almasına izin vermiyor. Buna KYK bursu da dahil. Ancak geri ödemeli KYK kredisini almasını kabul ediyor. Başvurular vakfın internet sitesi üzerinden alınıyor.

Burs verdiği öğrencilerle de mülakat yapılıyor. Burs verdiği öğrenciler talep etmeleri halinde grup şirketlerinde staj yapabiliyor. Burs hem lise hem de üniversite öğrencilerini kapsıyor.

BURS VERDİĞİ ÖĞRENCİYİ STAJA ÇAĞIRMA HAKKI VAR

Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde, ön lisans /lisans bursiyeri, Tekfen Grup Şirketleri’nin birinde eğitimi süresince 1 kereye mahsus 1 ay süreyle asgari ücret karşılığında staj yapmakla yükümlüdür.

Burs için başvurular eylül ayında başlıyor.

BURS İÇİN ŞARTLAR NEDİR?

-Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki okullarda okuyan TC vatandaşı olan öğrenciler.

BAŞKA KURUMDAN BURS ALINABİLİR Mİ?

Hayır. Burs alan bir öğrenci başka kurumdan burs alamaz. Kredi Yurtlar Kurumu’nun geri ödemeli kredisinden faydalanabilir, bursundan faydalanamaz. Özel kurum, kuruluş ya da STK’dan burs alamaz.

AİLENİN GELİRİ İÇİN SINIRLAMA VAR MI?

Evet. Ailede en yüksek gelir sahibi kişinin yıllık brüt gelirinin maaş, ikramiye ve prim dahil (mesai hariç) 63 bin 880 TL ve altında olması şartı aranıyor.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Öğrenci Türkiye genelinde sınav sıralaması/mezuniyet notuna göre değerlendirmeye alınıyor.

BURS NE ZAMAN KESİLİR?

Verilen bilgilerin doğru olmadığı durumlarda burs kesiliyor ve ödenen miktar faiz ile birlikte geri alınıyor.

 

ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ DE BURS ALABİLİR Mİ?

 

Bursun amacı yeni başlayanları öğrenim süreleri boyunca desteklemek. Ama kontenjan kalması halinde ara sınıflarda başvurabiliyor. Bunun için öğrenci lisede ise bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 5 üzerinden 3,20 olması gerekiyor. Eğer üniversitede ise bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması ve öğrencilerin hiçbir dersten kalmamış olmaları gerek.

 

KAMUYA AÇIK BURS NE DEMEK?

Tekfen Vakfı’nın kamuya açık burs fonu, sadece üniversitelerin lisans programlarını kapsıyor. Bölüm sınırlaması yok. Yani her bölüm öğrencisi başvurabilir. Konservatuvar müzik öğrencileri için en fazla 5 kişilik bir kontenjan bulunuyor. Başvurular, müzik dünyasında referans kabul edilecek akademisyen ya da sanatçıların tavsiyeleri üzerine alınıp, Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu onayına sunulur.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE DE BURS VAR

Vakıf lise öğrencileri için de burs veriyor. Burs verilen liseler arasında sınavla girilen özel, fen, Anadolu ile Anadolu meslek liseleri bulunuyor. Lise için kontenjanı 100.

ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİ DE BAŞVURABİLİR Mİ?

Evet. Hem ön lisans hem lisans öğrencileri burslara başvurabilir. Ön lisans için 75, lisans için de 75 kontenjan bulunuyor.

DGS İLE LİSANSA GEÇEN DE YARARLANABİLİR Mİ?

Evet.

BURSLARIN DEVAM ŞARTLARI VAR MI?

Evet. Şöyle sıralanıyor.

a) Öğrencilerin zorunlu ya da seçmeli hiçbir dersten kalmamaları, ayrıca bursların devamı için ortaöğretimde okuyan öğrencilerin 2 dönem ortalamasının 5 üzerinden 3,20; lisans öğrencilerinin 4 üzerinden 2,5’ten az olmaması gerekmektedir.

b) Hazırlık okuyan öğrenciler için, puan başarısı aranmamakta, bu öğrencilerin okumakta oldukları okulların vermiş oldukları geçer not yeterli sayılmaktadır.

c) Bu şartlardan herhangi birine uymayan öğrencinin bursu 1 yıl süreyle dondurulur. 1 yıl sonunda öğrenci istenilen şartları yerine getirip, kaydını yenilediği takdirde bursu devam ettirilir. Öğrenci burs aldığı sürece başarısızlık nedeniyle kaydını 1 kereye mahsus dondurabilir, 2. kere başarısız olduğu taktirde burs hakkını tamamen kaybeder.

d) Her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek bursiyerlerin sorumluluğundadır. Zamanında başvurusunu yenilemeyen öğrenci burs hakkını tamamen kaybeder.

e) Öğrenci bir dersten kaldıysa, kaldığı dersi Yaz Okulu’nda aldığında Yaz Okulu’nda aldığı not sayılır. Bu durum sadece kaldığı ders için geçerlidir.

BURS NE ZAMAN KESİLİR?

 

a) Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir üst sınıfa geçtiklerini gösterir belgeyi kayıt yenileme süresi içinde Tekfen Vakfı Burs Komitesi’ne getirmeyen,

b) Okulu bırakan ya da okulla ilişiği kesilenlerin veya Yönetim Kurulu’nun iznini almadan öğrenim dalını veya okulunu değiştiren,

c) Tekfen Vakfı’ndan burs aldığı sürece bir başka okuldan, resmi (bursiyer Kredi Yurtlar Kurumu’nun geri ödemeli kredisinden faydalanabilir, bursundan faydalanamazlar), özel kurum, kuruluş ya da STK’dan burs ya da öğrenim kredisi alan.

d) Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı veya güvenilir belge ve şahitlerin tevsik ve beyanları ile sabit olan.

e) Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahkum olanların, öğretim kurumları yönetimince “sürekli çıkarma” cezası verilen.

f) Her ne sebeple olursa olsun Tekfen Vakfı Burs Komitesi’ne yanlış beyanda bulunanların bursları kesilir.

BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VAR MI?

Evet.

a) Bursiyer, her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek sorumluluğundadır.

b) Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde, ön lisans /lisans bursiyeri, Tekfen Grup Şirketleri’nin birinde eğitimi süresince 1 kereye mahsus 1 ay süreyle asgari ücret karşılığında staj yapmakla yükümlüdür.

c) Bursiyer tahsilini bitirdiğinde, durumu en geç bir ay içinde Tekfen Vakfı Burs Komitesi’ne bildirmeye, diploma/mezuniyet belgesini bu komiteye ibraz etmeye mecburdur.

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ ALABİLİYOR MU?

Hayır.

 

YURTDIŞINDA OKUYACAKLAR BAŞVURABİLİR Mİ?

Hayır.

 

VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ DE BAŞVURABİLİR Mİ?

Evet. Hem devlet hem de vakıf üniversitesi öğrencilerine açık

BURS ALIRKEN ÇALIŞMA İZNİ VAR MI?

Evet. Ama burs ofisine işin kapsamı, maddi getirisi vs. hakkında detaylı bilgi verilmesi isteniyor.

ERASMUS GİBİ ÖĞRENCİ PROGRAMLARINA KATILANIN BURSU KESİLİR Mİ?

Bursu kesilmez, ancak yurtdışına gitmeden önce burs ofisine mutlaka bilgi verilecek. Ancak yurtdışında olsan da bursunun devamı için başarı kriteri yerine getirilecek.

 

BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONUÇLANIYOR?

Genel olarak kasım ayı içinde.

BURS MİKTARI NEDİR?

2017 yılı için lise öğrencilerine 270 TL, üniversite öğrencilerine 580 TL ödedi.

 

 

 

 

02-09-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş