Arama sonuçları

Dershane Öğretmeni İçin MEB’e Başvuru Zamanı

Dershane Öğretmeni İçin MEB’e Başvuru Zamanı

Dershanelerin 1 Eylül 2015 tarihinde kapanmalarının ardından bu kurumlarda görev yapan öğretmenler için de “atanma” süreci başlayacak. Sigortalı 6 yılını bu eğitim kurumlarında tamamlayan öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) atanabilmek için başvuracak.  MEB, bu eğitimcilerin atanacakları öğretmen kadrolarının alanlarının belirlenmesi amacıyla 22-24 Haziran tarihleri arasında ön başvuru alacak. 

MEB bu başvurularla ilgili duyuru yayımladı. Buna göre ön başvurular için 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14 Mart 2014 itibarıyla yönetici, öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici olarak çalışmakta olma şartı var. 

EN AZ 6 YIL SİGORTA PRİMİ ŞžARTI

Bu  kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde sigorta primi ödenmiş çalışma süresinin 1 Ocak 2014 itibarıyla en az toplam altı yıl (2160 gün) olması gerekiyor. 

KPSS ARANMAYACAK

Başvuru yapacakların KPSS şartı hariç olmak üzere, MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde öğretmen olarak atanacaklar bakımından belirlenen şartları taşıması isteniyor. 

Başvurularda aranacak şartlar şöyle sıralanıyor: 

Türk vatandaşı olmak. KKTC vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacak. 

Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararında belirtilen yükseköğretim programlarının birinden mezun olmak. 

Eğitim fakültesi mezunu olmayanlar bakımından, Bakanlık ile YÖK işbirliği çerçevesinde açılan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, pedagojik formasyon programı, pedagojik formasyon eğitimi sertifikası, ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası ve İngilizce öğretmenliği sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak.

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, yükseköğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin YÖK tarafından yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak.

BAޞVURU NASIL YAPILACAK?

Öğretmenliğe ön başvuru, elektronik ortamda MEB internet sitesinden yapılacak. 

Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurularla ilgili elektronik başvuru formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet verecekleri kişiler vasıtasıyla en son görev yaptıkları dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin bulunduğu il, ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacak.
     
Ön başvuru, yalnızca dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde görev yapan eğitim personelinin atanacakları öğretmen kadrolarının alanlar itibarıyla belirlenmesi amacıyla yapılacak ve başvuruda bulunanlara herhangi bir hak sağlamayacak. 

Ön başvuru alanların tespiti bakımından yapıldığından, şartları taşıyan söz konusu personelin ön başvuruda bulunmaları atama yapılacak alanlara ilişkin kontenjanın belirlenmesi bakımından önem taşıyor.
     
Atamaya esas asıl başvuru, ön başvuru sonucunda belirlenecek atama yapılacak alanlara ilişkin kontenjana atanmak üzere 1 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Fotoğraf: Uğur Dershanesi

18-07-2015


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş