Arama sonuçları

Eğitim İş: Atatürkçülüğün tasfiyesi yapılmış

Eğitim İş: Atatürkçülüğün tasfiyesi yapılmış

Eğitim İş: Atatürkçülüğün tasfiyesi yapılmış. Yeni müfredat ile ilgili tartışmalar sürüyor. Eğitimciler Atatürkçülüğün tasfiyesi olarak yorumladıkları müfredat ile ilgili görüşlerini açıklıyor. Eğitim İş yeni müfredatla ilgili değerlendirme raporu yayımladı.

İşte rapordan başlıklar:  

EĞİTİM İŞ: ATATÜRKÇÜLÜĞÜN TASFİYESİ 

GÖRÜŞÜ ALINANLARIN KİM OLDUĞU KARANLIK 

2 yıldır süren çalışmalarla meydana getirildiği söylenen müfredat için bu alandaki eğitim-bilim uzmanlarının, üniversitelerin ve demokratik kitle örgütlerinin tümünün değil, yandaş sendikaların ve Bakan Yılmaz’ın ifadesiyle 100 bine yakın öğretmen ve velinin görüşü alınmıştır. Bu 100 bin öğretmen ve velinin kim olduğu sorusu da, en az müfredatın kendisi kadar karanlıktır. 

TEPEDEN İNMECİ BİR MÜFREDAT 

Eğitim İş olarak, Bakanlığın aylar önce açıkladığı taslak müfredat raporunun, yandaş sendika Eğitim Bir Sen’in “Gecikmiş bir reform müfredatın demokratikleşmesi” adı altındaki taslak müfredatla neredeyse aynı olduğunu ortaya çıkarmış ve kamuoyuyla paylaşmıştık. Müfredatın son örneği de bunu ortaya koydu. Pilot uygulama olmalı, test edilmeliydi. Bakanın son ana kadar üzerinde ince çalışmalar yapıldığını iddia ettiği müfredatın, içeriğinin sadece yandaş sendikalarca değil, yandaş yayınevleri tarafından bile biliniyor olması da trajikomiktir. Bir sürpriz gibi açıklanan müfredat, hali hazırda yandaş yayınevleri tarafından incelenmiş, bu alanda kitaplar basılmaya bile başlanmıştır. Yeni müfredata ilişkin daha önce nokta atışı yapan sendikalar ve yayınevlerine bakıldığında da, bu çalışmanın nasıl bir çevreyle yapıldığı açıkça görülmektedir.

 ÇAĞDAŞ EĞİTİM YOK EDİLİYOR: 

MEB çağdaş/laik eğitimin son parçalarını da “çağdaşlık getirme” iddiasıyla yok etmeye çalışmaktadır. AKP’nin siyasi söylemlerinin direkt ya da dolaylı şekilde yer bulduğu, her vesileyle 15 Temmuz’un hatırlatıldığı, din ağırlıklı içeriklerin artırıldığı müfredatta; pozitif bilimlerin öğretimi geriletilmiş ve Atatürkçülük kavramı gölgeye itilmeye çalışılmıştır.

‘EVRİM’ VE ‘OLUŞUM’UN OLMADIĞI BİR BİYOLOJİ

Hayatı ve canlıları anlamanın en bilimsel yolu olan biyoloji dersi, “dünya ve yaşamın kökeni” konularına yer verilmeyerek ‘sadeleştirilmiştir!’ canlıları inceleyen bir bilim dalından, Google’a bile arandığında 6.810.000 sonuç çıkan, hakkında 200.000’i aşkın bilimsel makale yayımlanan evrim teorisi çıkartılmıştır. Trajikomik biçimde ise evrim teorisiyle iç içe olmadan düşünülemeyecek mutasyon, doğal seçilim ve adaptasyon kavramlarına dokunulmamıştır.  Bu haliyle öğrenciler, anlayamadığı kavramları ezberlemek durumunda kalacaktır ve yaşamı sorgulamaktan çok uzaklaşacaklardır. Biyolojik çeşitlilik konusunda yine evrimsel tarih açıklanmadığı için, sadece ezbere dayalı canlı çeşitliliği verilmektedir. Bu kadar canlı çeşitliliği varken, canlının oluşum tarihini bilmemek, öğrencilerde bilgi bütünlülüğü oluşmaması anlamın gelmektedir. İnsanlık tarihini anlamak için en önemli kalıntıları “çanak çömlek” olarak tanımlayıp, 2 metro durağını daha fazla önemseyen zihniyet, fosil kayıtları ve jeolojik oluşum konularını da müfredattan tamamen silmiştir.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINDAKİ ATATÜRKÇÜLÜĞÜN TASFİYESİ

·         Laik eğitime adeta savaş açan AKP, siyaseten en vurucu hamlelerini Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki değişiklikleriyle yapmış, Atatürkçülük kavramını müfredattan silmiştir.

·         Yeni programın 68. sayfasında 7. ünitede geçen “ Söylev “ konusunda iki örnek verileceğinden bahsedilmiştir. Söylev türünün  dünyadaki en önemli örneklerinden olan “NUTUK” ve yazarı Mustafa Kemal ATATÜRK ‘ten ise söz edilmemiştir. Programın hiçbir yerinde ATATÜRK adı yoktur.

·         47.sayfadaki 4.ünitede (Destan/Efsane) “ 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri “ başlıklı bir yazı yazdırılması istenmektedir.  Ancak bu gerekliliğin ön görüldüğü yeni programda KURTULUŞ SAVAŞI’na ilişkin tek bir ibare bile bulunmamaktadır.

 SOSYAL BİLGİLER VE İNKİLAP TARİHİ DERSLERİNE YENİ ‘TANIM’

·         Cumhuriyet değerlerine ve Atatürkçülük kavramına en önemli saldırılardan bazıları da İlköğretim Sosyal Bilgiler dersinde ve 8.sınıflarda okutulan T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersi programlarında yapılmıştır. Atatürkçülük konuları çıkarılmış, 15 Temmuz ve Osmanlı övgüsüne yer verilmiştir.

·         Atatürkçülük çıkarılırken milli gün ve bayramların öğrencilere nasıl kavratılacağı sorusu havada bırakılmıştır.

·         Cumhuriyet değerleriyle çatışıp sürekli Osmanlı vurgusu yapan AKP, müfredatta kendi zihniyetini somutlaştırmıştır. Daha önceki program da olduğu gibi, 7.sınıf programında yer verilen Osmanlı Tarihi konularında sadece kuruluş ve yükselme dönemi ele alınırken gerileme ve dağılma dönemlerine hiç yer verilmemiştir.

·         Osmanlı’nın son dönemlerine yer verilmemesi nedeniyle, 7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi ile, 8. Sınıf T.C. İnkılap Tar. ve Atatürkçülük dersi konuları arasındaki konu ve kronoloji bağlantısı sağlanamamaktadır.

·         Sosyal bilgiler öğretimindeki temel prensiplerden biri olan sebep-sonuç ilişkisi, müfredattaki dağınık konu düzeni nedeniyle hiçe sayılmıştır. Örneğin;  7.sınıf 2. Ünite de Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı’na yer verilirken 4.ünite de dünyanın yuvarlaklığının ispatı ve matbaa’nın icadından bahsedebilmektedir…

·         Program bütünlüğünde etkin vatandaşlık, küresel bağlantılar, değerler eğitimi gibi ana başlıklar altında evrensel ve insani değerlerin kazanımına yer verilirken 7. sınıf programında Kültür ve Miras ünitesinde Osmanlı’nın Gaza ve Cihat politikalarına yer verilmiştir.

·         8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin daha önceki programında genel amaçlar bölümündeki 8 ve 14 maddelerinde yer verilen Atatürkçü Düşünce Sistemi ifadesi tamamen çıkarılmıştır. (Oysa; 8. maddede “Atatürk’ün dünya görüşünü ve düşüncelerini benimseyerek Atatürkçü düşünce sisteminin bir savunucusu olur”, 14.maddede ise “Günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler getirebilecek tutum, davranış ve beceriler kazanır” öğretileri yer almaktadır.)

 

21-07-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş