Arama sonuçları

Eğitim İş: Bu müfredattan vazgeçin

Eğitim İş: Bu müfredattan vazgeçin

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Mehmet Balık, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan müfredat taslağı metninden vazgeçilmesini, taslağın eğitim sendikaları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve öğretmenlerin katılımı ile oluşturulacak komisyon tarafından oluşturulması gerektiğini belirtti.

Balık, MEB'in taslak eğitim müfredatına ilişkin sendika genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. 2000'li yılların başında MEB'in program çalışmalarında üniversitelerdeki uzmanlardan destek aldığını ve bünyesinde program geliştirme uzmanlarını çalıştırdığını ifade eden Mehmet Balık, MEB'in 53 dersi kapsayan taslak müfredat çalışmalarının öncesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş almadığını ileri sürdü. Mehmet Balık, matematik konularında yapılan sadeleştirme ve kazanımların ise olumlu olduğunu ifade etti.
İşte Balık’ın açıklamaları:

EĞİTİM-BİR-SEN RAPORUNUN ETKİLERİNİ TAŞIYOR: Müfredat taslağı bir ay süresince kamuoyunun görüşüne açıldı. MEB'in taslak eğitim programları, Eğitimciler Birliği Sendikasınca (Eğitim-Bir-Sen) hazırlanan "Gecikmiş Bir Reform Müfredatın Demokratikleşmesi" isimli raporun etkilerini taşıyor.

SADELEŞTİRME ADI ALTINDA ATATÜRKÇÜLÜK ÇIKARILDI: Hayat Bilgisi dersinden sadeleştirme adı altında Atatürkçülük konularının neredeyse tamamı çıkarılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, yeni Osmanlıcı bir anlayışı tarihin öğretilmesinde merkeze koyan ve menzili bu merkez üzerinden çizen ideolojik bir propaganda aygıtı şekline dönüştürülmektedir. Ortaöğretim Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinde 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği dış politika ve savaş sırasında Türkiye'de meydana gelen siyasi, ekonomik gelişmeler bölümünden 'İsmet İnönü' başlığı kaldırılmıştır.

‘HZ. MUHAMMED’İN HAYATI’ KANUNA GÖRE SEÇMELİ OLMALI: "Hazreti Muhammed'in Hayatı" dersinin 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre seçmeli dersler arasında yer alması gerekirken "zorunlu ders" kapsamına alındığını ileri süren Balık, coğrafya dersinde 9'uncu sınıf konularının daraltıldığını ve 10'uncu sınıf konularının artırıldığını belirtti.

YENİ BİR KOMİSYON OLUŞTURULMALI: Taslak metinden vazgeçilmeli, eğitim sendikaları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve öğretmenlerin katılımı ile yeni bir komisyon oluşturulmalıdır.

GERİ ÇEKİLMEZSE HER HAFTA BİR DERS ATATÜRK ANLATILACAK: MEB'in müfredat değişikliği taslak metni geri çekilmediği takdirde sendika üyesi yaklaşık 55 bin öğretmen tarafından ülke genelindeki tüm okullarda 10 Şubat'tan itibaren her pazartesi, bir derste Atatürk ile ilke ve devrimlerine ilişkin konuları öğrencilere anlatılacak.

Bu blog AA abonesidir.

19-01-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş