Arama sonuçları

Eğitime ve adalete güven eridi

Eğitime ve adalete güven eridi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Government at a Glance 2021 adlı raporuna göre Türkiye, adalet ve eğitim hizmetlerinden halkın duyduğu memnuniyette son sıralarda yer aldı. 36 OECD ülkesini içeren rapor her iki yılda bir yayımlanıyor.

Gallup verileri ile hazırlanan rapora göre OECD genelinde vatandaşların yüzde 68'i eğitim hizmetlerinden tatmin olduğunu söylerken, Türkiye 36 ülke içinde yüzde 27 memnuniyet oranı ile son sırada yer aldı. Yunanistan yüzde 36 ile sondan ikinci, Şili yüzde 43 ile sonran üçüncü oldu. Türkiye 2010 yılına göre 35 puanlık azalma ile en büyük düşüşü gösteren ülke olarak dikkat çekti.

Türkiye, hükümetin eğitim hizmetinden tatmin olanların oranındaki keskin düşüş ile OECD ülkelerinden negatif ayrışıyor, zira rapora göre OECD ortalamasında 2010'a göre yüzde 1'lik bir memnuniyet artışı var. Sözcü’den Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre raporda uzaktan eğitimde yaşanan fırsat eşitsizliği şu sözlerle yer aldı:

FIRSAT EŞİTSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

“Türkiye'de her öğrenci pandemide uzaktan eğitime eşit erişim fırsatına sahip olamadı. Dezavantajlı sosyo-ekonomik gruplardan öğrencilerin çok büyük kısmının evde bir bilgisayara erişimi bulunmuyor.”

EĞİTİMDE EN İYİ ÜLKELER

Eğitim hizmetinden vatandaşların tatmininde ilk üç ülke Norveç (%92), Finlandiya (% 87) ve Slovenya (%86) olarak sıralandı.

OECD'nin 279 sayfalık raporunda üye ülke hükümetlerinin çevreden kadına, kamu iletişimine kadar çok farklı alanlarda performansları irdelendi. Raporda Türkiye'nin diğer tüm ülkelerden ayrıştığı diğer bir kamu hizmeti ise adalet.

ADELETE GÜVEN DE AZALDI

Adalete güvende OECD genelinde ortalama yüzde 57. Adalete güven üye ülke vatandaşlarında son 10 yılda 6 puanlık artış göstermiş ama Türkiye bu alanda net biçimde negatif ayrışıyor. Türkiye adalete güvenin son 10 yılda en keskin azaldığı ülke. Rapora göre Türkiye'de vatandaşların adalete güveni 2010'dan 2020'ye kadar geçen sürede 22 puan birden gerileyerek yüzde 38'e düştü. Türkiye'yi 19 puanlık düşüşle Şili takip etti.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE DE GERİDE KALDI

Türkiye'de sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet ise yüzde 70 olan OECD ortalamasının altında, yüzde 60 olarak gerçekleşti ve son 10 yılda değişim göstermedi.

Rapora göre Türkiye 2013-2019 döneminde kamu çalışanlarının en fazla arttığı ülke (yıllık %3.3) olarak da öne çıktı. Merkezi hükümetin istihdamının son 10 yılda yüzde 0.6'lık değişimle neredeyse stabil kaldığı belirtilen raporda en hızlı yıllık artışın Türkiye'nin ardından yüzde 2.7 ile Lüksemburg, yüzde 2.4 ile İngiltere'de yaşandığı vurgulandı. OECD genelinde kamu sektörü çalışanlarının yüzde 58 ile daha büyük bir bölümünü kadınlar oluştururken, tek istisna Japonya, Lüksemburg ve Türkiye oldu. Raporda Türkiye'nin İsrail ve Macaristan ile birlikte kamu çalışanlarının yüzde 30'undan fazlasının 18-34 yaş aralığında olduğu 3 ülkeden biri olduğu da vurgulandı.

EN DÜŞÜK MİLLİ GELİR

Rapora göre Türkiye, Kolombiya ve Meksika ile birlikte kişi başına düşen hükümet gelirlerinin en düşük olduğu üç ülkeden biri. Bu üç ülke aynı zamanda en düşük kişi başına nominal gelire sahip ülkeler olarak sıralanıyor.

25-07-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş