Arama sonuçları

En yüksek puanlı öğrenciler Galatasaray'a

En yüksek puanlı öğrenciler Galatasaray'a

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY LİSESİ

İl: İstanbul

İlçe: Beyoğlu

Yabancı Dil: Fransızca

Öğretim ŞekliKarma

Pansiyon: Karma

Kontenjan: 100

2016 Yüzdelik Dilimi (EYP): 0.01

2016 Yüzdelik Dilimi (EDP): 0.04

2017 ilk yerleştirme puanı499,3907

2017 ilk nakil puanı: 499,0631

2017 ikinci nakil puanı: 499,0171

2017 son nakil puanı: -

 

Türkiye’nin en yüksek puanlı devlet lisesi olan Galatasaray Lisesi, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) puanı ile öğrenci alıyor. Fransızca eğitim veren lise yarım yüzyılı aşkın bir tarihe sahip. Mekteb-i Sultani olarak da tanınan Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi’nin kuruluşu II. Bayezıd döneminin ilk yıllarında 1481’e kadar dayanıyor.  

Galatasaray Lisesi, 1975 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) uygulamalarına bağlı olarak Anadolu Lisesi statüsü aldı. 14 Nisan 1992 tarihinde, Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand ile 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal arasında imzalanan protokolle, 1969 yılında kapatılan ilkokul bölümü ile üniversite kısmını da kapsayan Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu (GEÖK) eğitim hayatına başladı. Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih ve 21952 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı kanunla Galatasaray Üniversitesi'ne dönüştü. Kurum üniversite statüsünü almasına rağmen, entegre eğitim-öğretim kurumu olma özelliğini korudu ve Galatasaray Lisesi ile ona bağlı ilkokul ve rektörlüğe bağlı öğretim birimleri olarak tanımlanmıştır.

İşte Galatarasay Lisesi ile ilgili sorularınızın yanıtları: 

GALATASARAY LİSESİ’NE NASIL GİRİLİR?

Galatasaray Lisesi, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) Yerleştirme Puanı’na (YEP) göre öğrenci alıyor.

TEOG PUANI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

TEOG Yerleştirme Puanı hesaplaması Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merkezi olarak 6 dersten yılda toplam 12 tane yapılan sınavların sonuçları ile öğrencinin 6.,7. ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının toplamı ile oluşturuluyor. TEOG Yerleştirme Puanı’nın oluşmasında 12 sınavın sonucu yüzde 70, üç yıllık okul notları da yüzde 30 oranında etki yapıyor.

TEOG TERCİH LİSTESİ HAZIRLANIYOR MU?

Evet. Okula girmek isteyenler TEOG tercih listesi hazırlıyor.  Okula öğrenci yerleştirmeleri merkezi olarak MEB tarafından puan üstünlüğüne göre yapılıyor.

GALATASARAY LİSESİ TABAN PUANI NEDİR?

Galatasaray Lisesi Türkiye’nin en yüksek puanla öğrenci alan okulu. Okulun 2017  yılı ilk yerleştirme taban puanı 499,3907  oldu.   

HAZIRLIK SINIFI VAR MI? 

Evet. Okul Fransızca eğitim veriyor ve bir yıl Fransızca hazırlık okutuyor.

GALATASARAY LİSESİ KONTENJANI NEDİR?

Okul her yıl hazırlık sınıfına 100 öğrenci alıyor.

YATILI OKUMAK MÜMKÜN MÜ?

Evet. Okulda kız ve erkek öğrenciler için pansiyon bulunuyor.

GALATASARAY LİSESİ PARALI MI?

Hayır. Galatasaray Lisesi bir devlet okulu ama bazı ayrıcalıkları var. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Milletlerarası Antlaşma’ya göre eğitim verir. Okulun Fransız hocalarını Fransız hükümeti gönderir.

GALATASARAY’DA FRANSIZCA OKUTULAN DERSLER NEDİR?

Anlaşma gereği, matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, felsefe, sosyoloji ve psikoloji dersleri Fransızca okutulur. Hazırlık sınıfında 22 saat Fransızca'nın yanı sıra 4 saat İngilizce dersi var. Eğitim dili Fransızca'nın yanında ikinci yabancı dil olarak İngilizce zorunlu. Öğrenciler 9. sınıftan itibaren seçmeli olarak İtalyanca derslerine de başlıyor. Galatasaray Lisesi öğrencisi, okul yaşamı boyunca 1645 saat Fransızca, 700 saat İngilizce, 210 saat İtalyanca ders görmüş olarak mezun oluyor.

GALATASARAY LİSESİ DİPLOMASININ ÖZELLİĞžİ NEDİR?

1952 tarihli Fransız-Türk kültür anlaşmasına göre, bir Türk üniversitesine kabul edilen Galatasaray mezunları Fransız Bakalorya sınavına girmek zorunda kalmadan doğrudan bir Fransız üniversitesi’ne kayıt olma hakkına sahip.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ’NE GEÇİŞž VAR MI?

Evet. Mezunlar iç sınavla Gatasaray Üniversitesi’ne girebiliyor.

GALATASARAY LİSESİ’NİN ÜNLÜ MEZUNLARI KİMDİR?

Mezunlar arasında Yunus Nadi Abalıoğlu, Ahmet Haşim, Ahmet İnsel, Atilla Dorsay, Bahadır Kaleağası, Barış Manço, Yiğit Bulut, Bülent Tanör, Candan Erçetin, Cem ޞaşmaz, Cemil Reşit Rey, Çoşkun Kırca, Daron Acemoğlu, Duygun Yarsuvat, Engin Ardıç, Erdoğan Teziç, Erol Günaydın, Ethem Tolga,  Fatih Altaylı, Faruk Yarman, Fatin Rüştü Zorlu, Feza Gürsey, Fikri Sağlar, Nedim Gürsel, Haldun Dormen, Hıfzı Topuz, Hüsamettin Özkan, Işıl Kasapoğlu, Kadri Gürsel, Korhan Abay, Köksal Bayraktar, Mehmet Ali Birand. Mehmet Dülger, Metin Toker, Mehmet Acar, Niyazi Öktem, Okan Bayülgen, Nurullah Ataç, Ruşen Çakır, Duygu Sağıroğlu, Ferhan ޞensoy, Sina Koloğlu, Süheyl Batum, Haldun Taner, Tevfik Fikret, Timur Selçuk, Tuna Kiremitçi, Turgut Cansever, Umur Talu, Vedat Milor, Ülgür Gökhan, İzzettin Doğan gibi isimler var.

Fotoğraf: Galatasaray Lisesi

01-07-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş