Arama sonuçları

Jean Monnet Bursları: Puanlar eksik hesaplandı iddiası

Jean Monnet Bursları: Puanlar eksik hesaplandı iddiası

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bulunan üniversitelerde araştırma veya lisansüstü eğitim imkânı sağlanması amacıyla Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan anlaşmayla hayata geçirilen Jean Monnet Burs Programı yazılı sınavında usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. 

PUANLAR DÜŞÜK GELİNCE

2020’deki sınava giren yurttaşlar, sınav sonuçlarının beklediklerinden çok düşük olduğu gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuruda bulundu. KDK incelemesinde, adayların cevaplarının sınavda başarı gösteren diğer adaylarla karşılaştırılması neticesinde 15 ile 20 puan aralığında eksik olarak hesaplandığı ortaya çıktı. 

CEVAP ANAHTARI DA YOK

Adaylardan biri, düşük puanların iptali için Ankara 6. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. İptal istemli davayı reddeden mahkemenin, cevapların kayıt altına alındığı imzalı değerlendirme raporlarının dosyaya sunulmadan ve idari yargılama usulü içerisindeki şartlardan biri olan “hukuka uygunluk denetimi” yapmadan davayı reddettiği iddia edildi. 

Davayı açan yurttaş, kararı veren mahkeme başkanının, davalı idarenin çalışma grubunda bulunduğu gerekçesiyle dosyayı istinafa taşıdı. İtiraz üzerine yapılan incelemede, sınav tarihinde yargısal denetime olanak sağlayacak cevap anahtarı uygulamasının da olmadığı ortaya çıktı.

PUANLAR EKSİK HESAPLANDI

2022 yılında sınava giren başka bir aday ise düşük açıklanan puanının iptali istemiyle mahkemeye başvurdu. Ankara 18. İdare Mahkemesi, yurttaşın puanının normalden 13 puan düşük hesaplandığını tespit etti. İstinaf Mahkemesi, idare mahkemesinin kararını onadı. Kesinleşen mahkeme kararına karşın, AB Türkiye Delegasyonu, puanı düşük hesaplanan yurttaşın mağduriyetini gidermedi. 

SINAVA ÖZEL HAZIRLIK

Mağdur edilen yurttaşlar, uzun yıllardır burs programı sınavında değerlendirmeci olarak görev alan akademisyenlerin, bu sınava kendi adaylarını özel olarak hazırladıklarını ve yine sınav değerlendirmelerini aynı akademisyenlerin yaptıklarını öne sürdü. Adaylar, bu durumun hem eşit şartlarda rekabet olanağını ortadan kaldırdığını hem de mevzuata aykırı olduğunu kaydetti.

KARI-KOCA BURSİYERLER

Ortak Ticaret Politikası çalışma alanı üzerinden sınava giren bir aday, kendi döneminde özel sektör ve üniversite kontenjanından da sınava girenler olmasına karşın, programa kabul edilen tüm bursiyerlerin Ticaret Bakanlığı personeli olduğunu ve alan sorularının Ticaret Bakanlığı bünyesindeki bir bürokrat tarafından değerlendirildiğini öne sürdü. Mağdur edildiğini söyleyerek mahkemeye başvuran aday, geçmiş yıllarda sınava giren birçok memurun karı-koca olarak bursiyer olduklarını, çoğunun ise eğitim sonunda memurluktan istifa ederek bir daha Türkiye’ye geri dönüş yapmadıklarını iddia etti.

21-06-2024


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş