Arama sonuçları

LGS 2020: LGS mart ayı örnek sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi?

LGS 2020: LGS mart ayı örnek sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi?

LGS 2020: LGS mart ayı örnek sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi? Sadece birinci dönem müfredatını içeren ilk örnek sorular yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan mart ayı örnek soru kitapçığını yayımladı.

 

2020 LGS: LGS MART AYI ÖRNEK SORULARINI EĞİTİMCİLER NASIL DEĞERLENDİRDİ?

MEB, LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik 6'ncı örnek soru kitapçığına "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.

Peki sorular nasıl? Eğitimciler soruları nasıl değerlendirdi? Arı Okulları eğitimcileri bakın sorularla ilgili ne yorum yaptı.

MATEMATİK: GÖRSELLERLE DESTEKLENEN SORULAR

Mart ayı örnek soruları MEB kazanımlarına bağlı kalınarak, anlaşılır bir dille hazırlanmıştır. Yayımlanan diğer örnek sorularda olduğu gibi günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların tümünde görsellere yer verilerek soruların daha anlaşılır olması sağlanmıştır. Örnek sorularda; verilen yönergeyi yorumlayabilen, soruların aşamalarını iyi takip edebilen ve kazanımlara hakim olan öğrenciler zorlanmadan doğru yanıtlara ulaşabilecek.

FEN BİLİMLERİ: GÖRSEL OKUMA VE ANALİZ YAPMA

Deney düzenekleri, tablo ve grafikler ile kurgulanan soruların; öğrencilerin görsel okuma, verileri yorumlama ve analiz yapma becerilerini ölçer nitelikte olduğu düşünülmektedir. Verilen bilgiyi kullanarak çıkarım yapma, analiz etme üzerine kurulan soru sayısının fazla olması dikkat çekmektedir. Grafik içeren sorularda öğrencinin grafiği iyi okumalarının yanı sıra sayısal verileri doğru yorumlamaları beklenmektedir. Mart ayı örnek soruları, daha önce yayımlanan sorulara göre kısa olmakla birlikte fazla sayısal veri yorumlamalarını gerektirmektedir. Bilimsel süreç becerisini edinmiş olan öğrencilerin soruları çözebilecekleri düşünülmektedir.

TÜRKÇE: AĞIRLIKLI ANLAM BİLGİSİ SORULARI

2020 Mart ayı LGS örnek sorularına bakıldığında soruların Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programı ve kazanımları ile diğer aylarda yayımlanan örnek sorulara paralel olduğu görülmektedir. Soruların zorluk derecesinin çoğunlukla orta düzeyde olduğu görülmüştür. Öğrenciler, bu ayki örnek soruları zorlanmadan çözecektir. Okuduğunu anlama, metnin içeriğini yorumlama, sentez ve analiz yapma sorularının kolayca anlaşıldığı ve dilinin açık olduğu görülmüştür. Metinlerin günlük yaşamla ilişkili olduğu görüldüğünden sorular, öğrencinin ilgisini çekecek biçimde oluşturulmuştur.

Örneğin 3. sorudaki metinde güncel bir sorun ele alınmış, öğrencilerden bu soruna uygun olan çözümü belirlemeleri ve böylece akıl yürütme yöntemiyle soruyu çözmeleri istenmiştir. Bunun yanı sıra anlatım biçimleri ve noktalama işaretleri soruları öğrencinin bilgisini kullanıp kolayca çözebileceği sorulardır.

“Matematik” dersindeki “dizi-şifre” kazanımıyla ilişkili olup disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanan, harf şifreleme yoluyla oluşturulan sözel mantık sorusu diğer sorulardan daha fazla zaman harcatıyor.

Mart ayı örnek soruları ağırlıklı anlam bilgisi sorularından oluşup dil bilgisi (fiilimsi, cümlenin ögeleri, eylem çatısı vs.) konularına yer verilmemiş.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: YORUMLAMA BECERİSİ İSTİYOR

Soruların geneli önceki aylarda yayımlanan sorularda olduğu gibi ön bilgi verilerek öğrencinin yorumlama becerisini ölçer niteliktedir. Temel kazanımları edinmiş, yorumlama ve ilişki kurma becerilerine sahip öğrencilerin orta güçlükte olduğu düşünülen bu soruları rahatlıkla çözebileceği düşünülmektedir. Ayrıca bu ay yayımlanan sorularda görsel okuma içeren bir soru örneği yer almamaktadır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLİ SORULAR

İlk üç üniteyi kapsayan din örnek soruları; günlük hayatla ilişkilendirilmiş hadis ve ayetlerden çıkarım yapma, okuduğunu anlama yorumlama ve temel kavram bilgisini ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Soruların orta güçlükte olduğu düşünülmektedir.

İNGİLİZCE: UZUN SORULAR

Müfredata uygun olarak hazırlanan örnek sorularda diyalogların ve seçeneklerde yer alan ifadelerin uzunlukları dikkat çekmektedir. Görsellerle desteklenen örnek sorular; verilen diyaloğu anlamlı bir biçimde tamamlama, çıkarımda bulunma, tabloda yer alan kelime bilgisini kullanarak okuduğunu anlama, yorumlama ve parçanın ana fikrini bulma gibi becerileri ölçmektedir.

DOĞA KOLEJİ EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: GÜNLÜK HAYATTAN SORULAR

Türkçe Bölüm Başkanı Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu

 

Mart ayı Türkçe örnek soruları incelendiğinde soruların Millî Eğitim Bakanlığı Türkçe Dersi Öğretim Programı’na uygun hazırlandığını görmekteyiz. Türkçe dersinin sarmal bir yaklaşımla tekrar eden kazanımlarına yer verme amacı doğrultusunda soruların cümle yorumlama, okuduğunu anlama, yazılanların noktalama kuralları doğrultusunda düzenlenmesi kazanımlarından geldiğini görmekteyiz.  Sorular orta zorluk düzeyindedir. Yayımlanan on sorunun birinci dönem konularından geldiği ifade edilmelidir. Soru kalıpları, beklediğimiz ve daha önceki örnek sorulardan alışkın olduğumuz bir yapıda. Öncülün yorumlanmasına dayalı soru kalıbı bu ay da karşımıza çıkıyor. Ezberden uzaklaştırılmış, yorum gücüne dayandırılan sorular ağırlıkta. Anlatım tekniğinin kavram verilmeden tanım ve metin eşleştirmesiyle sorulduğu, “küçürek hikâye”nin öncülde tanımlanıp şıklardaki örnek metinle eşleştirilmesinin istendiği, öncülde verilen bilgiye göre harf şifreleme sisteminin çözümlenmesinin ve ihtimal anlamının şiirde bulunmasının istendiği sorular yorum gücünü ölçme bakımından öne çıkmaktadır. Öğrencilerin en çok zaman harcayacağı soru harf şifreleme sistemiyle istenilen kelimenin yazımının bulunmasının istendiği soru. Farklı yazı karakterleriyle yazılmış yazıları okuyabilmek, daha önce de sınanan becerilerden biri. Metindeki anlatım biçimlerini, metnin ana fikrini/ ana duygusunu, metindeki yardımcı fikirleri belirleme; metnin içeriğini yorumlama; okuduklarından çıkarımda bulunma; metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretme; metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrama; farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okuma yetileri bu ayın sorularında ölçülmekte. Derslerini takip eden, düzenli tekrar yapan, farklı türde metinler okumayı alışkanlık hâline getiren, çevresindeki olaylara farkındalığı yüksek öğrencilerin zorlanmadan bu soruları çözebileceğini düşünüyoruz. LGS ile alıştığımız ve mart ayı örnek sorularında da bir kez daha gördüğümüz gibi sınav başarısı, okumaya sıkı sıkıya bağlı. Tüm öğrencilerimize uzaktan eğitim sürecinde başarılar diliyor ve okumayı günlük hayatlarının bir parçası hâline getirmelerini tavsiye ediyoruz.

 

MATEMATİK: OKURYAZARLIĞI ÖLÇMEYİ HEDEFLİYOR

Matematik Bölüm Başkanı Berivan Dülğer

 

Mart ayı örnek sorularında 8. sınıf 1. dönem müfredatına bağlı kalındığı görülmektedir. Sorulardan 3 tanesi Çarpanlar ve Katlar, 1 tanesi Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler konusundan, Üslü İfadeler, Kareköklü İfadeler ve Basit Olayların Olma Olasılığı konularından ise 2’şer tane soru bulunmaktadır.

Sorular incelendiğinde örnek soruların Matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediği ve açık bir dil kullanıldığı, sorularda verilen üst bilgiler ile öğrenciden doğru yorum yaparak çözüme ulaşması istendiği görülmektedir. Sorular görseller yardımıyla zenginleştirilerek öğrenciye yalın bir şekilde sunulmuş ve analitik düşünme becerisini kullanmaya ağırlık verilmiştir. Sorularda verilen yönergeleri dikkatli yorumlayan öğrencilerin çıkarımlarını işlemlere dökmesi beklenmektedir. Okuduğunu doğru anlama, doğru yorumlama, hızlı düşünme ve yeterli pratik gerektiren sorulardır.

2020 LGS’de yalnızca 2019-2020 eğitim-öğretim yılının 1. döneminde uygulama planında yer alan konulardan soruların öğrencilerimizin karşısına çıkacağı Milli Eğitim Bakanı tarafından açıklanmıştı.

2020 LGS ’de çıkacak matematik soruları ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Konu başlıkları daha az olduğundan dahil olan müfredat kazanımlarındaki soruların zorluk düzeyinde de bir artış söz konusu olacaktır.

 

FEN BİLİMLERİ: SAYISAL BİLGİLERİ YORUMLAYABİLME

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı M.Fatih Tüfekçi

Fen Bilimleri örnek soruları MEB’in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun olup beklenildiği gibi ayırt edici, bilgi hâkimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Deneysel soruların da karşımıza çıktığı örnek sorular, önceki yıl uygulanan LGS’deki gibi muhakeme yeteneği gerektiren, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablolar, görseller ve deneysel düzenekler içermektedir.

1. soru “Mevsimler ve İklim” ünitesine ait olup öğrencinin bilgilerini kullanmasını gerektiren ve yorum gücü yardımı ile cevaplayabileceği bir sorudur. 2, 3, 4.ve 5. sorular “DNA ve Genetik Kod ünitesinden” kalıtım, DNA’nın yapısı, ve biyoteknoloji konularından, 6 ve 7. sorular ise ‘’Basınç ünitesinden’’ katı ve sıvılarda basınç konularından; 8, 9 ve 10. sorular ise “Madde ve Endüstri ünitesinden” periyodik tablo, fiziksel ve kimyasal değişimler ve kimyasal tepkimeler konusundan yöneltilmiştir. Müfredat kazanımlarına hâkim ve yorum gücüne sahip öğrencilerimizin bu soruları çözmesini beklemekteyiz.

Yayınlanan örnek soruların bilgi düzeyinden daha çok analiz-sentez düzeyinde olduğunu, muhakeme yapma yeteneği ve sayısal bilgileri kullanarak yorum gücü gerektirdiğini görmekteyiz.

 

İNGİLİZCE: SORU KÖKLERİNE DİKKAT

İngilizce Bölüm Başkanı Tuba Mumcu

Mart ayı örnek sorularına baktığımızda soru köklerinde bulunan yapı olarak olumsuz soru ifadeleri ile tekrar karşılaşmaktayız. Yayımlanan İngilizce dersine ait örnek soruların 2 tanesinde karşımıza çıkan diyalogda üç boşluk tamamlama sorusu dikkat çekicidir. Bu tarz sorularda öğrencinin diyaloğu okuyarak sorunun ne istediğini iyi kavrayabilmesi ve üst düzey düşünme becerilerini kullanabilmesi beklenmektedir. MEB yıllık planına göre 8. sınıf 1. dönem konuları Ünite 1-5’i kapsamaktadır. Ancak yayımlanan örnek sorularda 6. üniteden de 1 soru bulunmaktadır. Bu soru öğrencilerin paragrafı sonuna kadar okuması, yorum yapması ve seçenekleri değerlendirerek cevaba ulaşması gereken soru tipine örnektir ve öğrencinin anlama ve bilgiyi yorumlama becerisini de ön plana çıkarmaktadır. Kelime bilgisinin önem taşıdığını mart ayı örnek sorularında da görmekteyiz. Örnek soruların orta güçlükte ve ezberci yaklaşımdan uzak sorular olduğunu ifade edebiliriz. Öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, eleştirel düşünme ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte soruların LGS 2020’de karşımıza çıkacağını öngörüyoruz.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAMLAR KALICI HALE GETİRİLMELİ

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Çiğdem Karakaş

8. sınıf kazanımlarına ve öğretim programına uygun, 1. dönem üniteleri Millî Uyanış:Bağımsızlık Yolunda Adımlar ve Millî Bir Destan:Ya İstiklal Ya Ölüm!’den hazırlanmıştır. Sorular tek tek irdelendiğinde öğrencilerimizin örnek soruları çözebilmeleri için “Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.” “ Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.”, “Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.” kazanımlarını edinmiş olmaları gerekmektedir. 1. soruda Londra’da toplanan Barış Konferansı ile Lozan Barış Görüşmeleri karşılaştırılmıştır. İki durum karşılaştırılıp öğrencilerin çıkarımda bulunmaları istenmektedir. Ayrıca dersimiz için oldukça önemli kavramlardan “ulusal egemenlik” “ulusal bağımsızlık” a yine vurgu yapılmıştır. Öğrencilerimiz mutlaka bu kavramlara hâkim olmalılardır. 2 ve 3. sorularda antlaşmalar verilmiş, öğrencilerin antlaşma maddelerini yorumlaması istenmiştir. Burada öğrencilerimize tavsiyem sorumlu olunan ünitelerdeki antlaşma maddelerinin yorumlanması üzerine çalışmalarıdır. Ayrıca 3. soruda “emperyalizm” kavramı üzerinde durulmuştur. Öğrencilerimiz bu kavramı da mutlaka öğrenmelidir. 4. soruda Millî Mücadele döneminde zor şartlarda eğitime verilen önem ve “tasarruf” kavramı üzerinde durulmuştur. 5. soruda Erzurum Kongresi ile ilgili soruda “millî irade” kavramı karşımıza çıkmaktadır. Dersimize ait kavramların önemi mart ayı örnek sorularında da karşımıza çıkmaktadır.

Genel itibariyle sorular, öğrenme amaçları ve dersin öğrenme çıktıları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Anlama düzeyinde, öğrenilen bilgilerin yorumlanması, transfer edilmesini gerektiren sorular karşımıza çıkmıştır. Dersimize çalışırken konuları kavramak, dersimize ait kavramları kalıcı hâle getirmek amacıyla yapılacak tekrarlar ve soru çözümlerinin oldukça önemli olduğunu hatırlatmak isterim.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi mart ayı örnek sorularını incelediğimizde; soruların ilk dönem konularından oluştuğunu görmekteyiz. Halen yaşanmakta olan küresel salgın nedeniyle öğrenciler tarafından soruların nasıl olacağına dair duyulan kaygılar, yayınlanmış olan sorularla giderilmiş ve öğrencilerin önlerini daha rahat görmeleri sağlanmıştır.

Mart ayı örnek soruları daha önceki aylarda yayınlanan örnek sorular ile paralellik göstermektedir. Sorularda kazanım öncelikli bir bakış açısı kendini hemen belli etmektedir. Soruların geneli; öğrencilerin soruları dikkatli okuyup, doğru anlamlandırmaları ve yorumlamalarına dayalı olup ezberden uzak, öğrenme eğilimi içeren, öğrencinin soru ve cevapları analiz edebilme kabiliyetini güçlendiren sorulardır. Sorular genel olarak çok zor olmamakla birlikte ikinci soruda olduğu gibi anlamsal bütünlüğe dikkat çekilerek, öğrencinin dikkatli okuması ve doğru anlamlandırması ile düşünsel yorumlamayı kuvvetlendiren içerikte olduğu görülmektedir. Genel itibari ile sorular büyük ölçüde eleyici unsurlar içermiyor olsa da verilen eğitimi ve konu kapsamını destekler niteliktedir. Öğrencilerin bilgileri anlama ve yorumlamalarıyla soruları kolaylıkla çözebileceklerini tahmin ediyoruz.

FMV ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

 

MATEMATİK: BİRİNCİ DÖNEM KONULARI

Matematik Bölüm Başkanı Nadin Tozluyan

Bu ayın örnek soruları daha önceki örnek sorulardan farklı olarak sadece son işlenen konulardan değil, 1. Dönemi kapsayan tüm konulardan hazırlanmıştır. Sorular tamamen son yıllarda sorulan LGS tarzı sorulardan oluşmakta. Bilgi ve kavrama seviyesinde sorular.  Sorular genel olarak tüm öğrencilerin dikkatli okuyup, doğru yorum yapmaları gereken formatta hazırlanmıştır.

 

FEN BİLİMLERİ: PISA TARZI SORULAR

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Hakan Çay

Sorular, deney sonucu ve veri -tablo yorumlama, analiz ve çıkarım yapma, verilen bilgiler içinden en uygun ve kullanılabilir olanını seçme gibi becerilerin ölçülmesi üzerinde kurgulanmıştır. Soruların doğru cevaplanabilmesi için çözümün farklı basamaklarında farklı bakış açılarının kullanılması gerekmektedir. Sorular uluslararası uygulanan PISA, TIMSS tarzı sorulara benzerlik göstermektedir.

 

TC İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: ANLAMA VE ANALİZ YAPABİLME

Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Yelda Baba

Mart ayı örnek sorularına bakıldığında görsel okuma içeren bir soru bulunmadığı görülmektedir. Sorular dersin terminolojisine ve temel bilgiye hâkim olan, okuduğunu anlama ve analiz yapabilme becerisine sahip olan öğrenciler tarafından rahatlıkla çözülebilecek niteliktedir. Sorular sadece birinci dönem kazanımlarından seçilmiştir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: GÜNCEL SORULAR

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Numan Erdem

Okuduğunu anlama ve yorumlama tarzı sorular sorulmuş. Özellikle “Din ve Hayat” ünitesinden güncel,  hijyen kuralları çerçevesinde  bir soru sorulmuş. “Zekat ve Sadaka” ünitesinden ayetlerin anlamını kavrama ve yorumlamayı hedefleyen  zor bir soru sorulmuştur. Sorular kazanımlara uygun ve kaliteli olarak hazırlanmıştır.

 

İNGİLİZCE: KELİME VE YAPI BİLGİSİ ÖNEMLİ

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Yonca İşlek

Sorular ezbere dayalı olmayan ve ancak okuduğunu anlayan ve bundan sonuç çıkartabilen öğrencilerin yapabileceği nitelikte oldukları söylenebilir. Okuduğunu anlayabilmek için özellikle kelime bilgisi ancak bunun yanı sıra yapı bilgisi ön plana çıkmaktadır. Kelime ve yapı bilgisinden sonra soruları doğru yapabilmek için aranan beceriler: Okuduğunu anlama, anlayarak eşleştirme, okuduğu metnin genel konusunu bulabilme, birden fazla veriyi kullanarak analiz etme.

TÜRKÇE: OKUMA BECERİSİ VE ANLAM BİLGİSİ

Türkçe Bölüm Başkanı Neşe Sezer Cemali

Türkçe örnek soruları incelendiğinde öğrencinin ezberci yaklaşımdan uzaklaşıp bilgiyi soruya transfer etme becerilerinin ölçülmeye çalışıldığı görülmektedir.  Sorular, verilen bilgiden çıkarım yapabilme becerisini ölçmeye yönelik hazırlanmış ve seçilen metinlerle öğrencilere kültürel farkındalık ve yetkinlikler kazandırılmaya çalışılmıştır.

Mart 2020 soruları, diğer örnek sorularla kıyaslandığında görsel ve sözel mantık/muhakeme konularından yalnızca bir soru sorulduğu görülmektedir. Dil Bilgisi alanında ise sadece Noktalama İşaretleri konusundan soru gelmiştir. Anlam sorularına ağırlık verilmiştir. Sözcük, cümle ve paragraf anlamına dayalı sorularda okuma becerisi, okuma alışkanlığı olan öğrencinin ön plana çıkarılmaya çalışıldığı görülmektedir. Okuma alışkanlığı gelişmiş, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olabileceği nitelikte sorular hazırlanmıştır.

SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI BÖLÜM BAŞKANLARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

 

TÜRKÇE: SORUYLA BİRLİKTE ÖNCÜL DE VERİLİYOR

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik yayımlanan mart ayı sözel bölüm kitapçığında Türkçe dersine ait olan sorularda, anlam bilgisine ek olarak ‘’fiilimsi ve yazım kuralları’’ dil bilgisi kazanımları da ölçülmektedir. Son yıllarda alanımıza dahil olan sözel mantık-muhakeme konusuna ait de bir soru bulunmaktadır. Yine önemle üzerinde durulan grafik yorumlama sorusu da mart ayı örnek sorularının kazanımları arasındadır. Bu ayki örnek sorularda da MEB’in alışılagelen soruyla birlikte öncülü verme üslubunu net bir biçimde görmekteyiz. Genel okur yazarlık seviyesine hitap eden sorular yine anlam bilgisi ve yorum ağırlıkta olacak şekilde planlanmıştır. Örnek sorulara genel olarak baktığımızda ezbere dayalı soru biçiminin artık geçersiz olduğunu ve soruların tamamen okuduğunu anlama ve yorumlama becerisini ölçtüğünü görmekteyiz. Öğrencilerimize tavsiyemiz bilimsel yayınları incelemeleri, bol bol kitap, dergi ve gazete okumalarıdır.

 

MATEMATİK: GÜNLÜK YAŞAMLA İLİŞKİLİ

 

Öncelikle Matematik sorularının konu dağılımı incelendiğinde yayımlanan 10 sorunun tamamına yakınının 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısında işlenen konu ve kazanımları içerdiği söylenebilir.  Buna göre örnek sorular; Çarpanlar ve Katlar, Üslü İfadeler, Kareköklü İfadeler, Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler ile Olasılık konularından oluşmaktadır.

Soruların içeriği incelendiğinde, dönem başından beri her ay yayımlanmakta olan örnek sorularla aynı mantık çerçevesinde hazırlanmış sorular olduğu gözlenmektedir. Mart ayı örnek soruları da, öncesinde olduğu gibi günlük yaşamla ilişkilendirilmiş, yorum yapma yeteneği ve doğru veri okuma gerektiren sorulardan oluşmaktadır.

Mart ayı örnek sorularının, öğrencilerimizin edindikleri kazanımları yeterli pekiştirdikten sonra okuduğunu doğru yorumlayarak sonuca kolayca ulaşabilecekleri sorulardan oluşması, bizleri önümüzdeki dönemde 2018-2019 LGS içeriklerinden farklı bir sınavın beklemediğini göstermektedir.

 

FEN BİLGİSİ: DENEY SONUÇLARINI YORUMLAMA ÖNEMLİ

MEB Mart ayı LGS örnek sorularında birinci dönem konularından sorular paylaşılmıştır. Bir soru mevsimler ve iklim, dört soru DNA ve genetik kod, iki soru basınç, üç soru madde ve endüstri ünitelerine aittir. Sorular tablo ve grafik yorumlama, verilen görselleri inceleyerek sonuca ulaşma, deney sonuçlarını ve bilgiyi yorumlama gücünü ölçecek şekilde hazırlanmıştır. Bilgi eksiği olmayan ve muhakeme gücü olan öğrencilerin zorlanmayacağı tarzdadır.  

 

TC İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: GÖRSEL VE BİLGİ YORUMU İSTİYOR

MEB’İN 2020 Mart ayı TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi örnek soruları 1. Dönem konularını kapsamaktadır. Görsel ve bilginin yorumlanmasına yöneliktir.

İNGİLİZCE: GÖRSEL SORULAR VAR

Mart 2020 İngilizce örnek soruları dağılımı incelendiğinde sorular ilk dönemde işlenen konulardan çıkmıştır. Çıkan sorular ‘Friendship’ ‘Teen Life’ ‘In the Kitchen’ ‘The Internet’ ve ‘Adventures’ ünitelerinden hazırlanmıştır. Yayımlanan sorular 1. Dönem sonuna kadar işlenen konuları içeren kazanımları kapsamaktadır. Sorular ezbercilikten uzak, okuduklarını anlama, yorumlama ve ağırlıklı olarak çıkarım yapma üzerine hazırlanmıştır. Görsel sorular da tablo okuma ve çıkarım yapma sorusu vardır. Örnek sorular, öğrencilerin dilbilgisini ölçen değil, okuduğunu anlama, çıkarım yapma ve ilişki kurabilme becerilerinin yanında kelime bilgisini de ölçen sorulardır.

Sorularda olumlu ve olumsuz soru kökü kullanılmıştır. Dikkatli okuyan öğrencilerin kaçırmayacağı sorulardır. Örnek sorular orta güçlüktedir. Yorumlama becerisine sahip öğrencilerin çözebileceği sorulardır. Tavsiye edilen zaman aralığı 7-9 dakikadır.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: YORUMLAMA İSTİYOR

5 soru için konu dağılımı  2020 müfredatının ilk dönemi konularını kapsamaktadır. Din ve Hayat, Zekat ve Sadaka, Kader ve Kaza ünitelerinden oluşan dönem konularından bir tane bilgi sorusu dışında   anlama ve yorumlama soruları bulunmaktadır.  Sorular okuduğunu anlama, yorumlama, ilişki kurabilmenin yanında konularla ilgili kelime bilgisini sınayan ölçen ve değerlendiren sorulardır.  Sorulardan bir tanesi ortanın üstünde olmakla beraber diğer sorular orta güçlükte olup, yorumlama kabiliyetine sahip öğrencilerin kolayca çözebileceği sorulardır.

Sorular 2018-2019 sınavlarının içeriğiyle oldukça benzemektedir.

 

 

 

 

27-03-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş