Arama sonuçları

Lise ve üniversiteye geçişte yeni bir sistem mi geliyor?

Lise ve üniversiteye geçişte yeni bir sistem mi geliyor?

Lise ve üniversiteye geçişte yeni bir sistem mi geliyor? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk, orta ve lise öğrencilerinin spor, bilim, kültür, sanat ve toplum hizmeti gibi sosyal etkinliklerini e-okul sistemine işlemeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm illere gönderdiği "Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu" ile tüm ilkokul ve ortaokullarda bu modülün kullanılmaya başlanmasını ve e-okul sistemine de veri girişleri yapılmasını istedi.

Buna göre öğrencilerin sosyal etkinlikleri, "bilimsel", "kültürel", "sanatsal", "sportif" etkinlikler ve "toplum hizmeti" olmak üzere 5 ana başlıkta değerlendirilecek. Kayıtlar, e-okul sisteminin dışında karne ile birlikte "sosyal etkinlik belgesi" olarak da öğrenciye verilecek.

Sosyal etkinlik yapan öğrenciler modüle, "Sosyal etkinliğe katılanlar", "Ürün ortaya koyanlar", "Performans gösterenler" ve "Derece alanlar" şeklinde 4 ana kategoride işlenecek.

LİSE VE ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞTE YENİ SİSTEM Mİ GELİYOR?

Böylece e-okul sisteminde öğrencilerin tüm akademik notları ile karnelerinin yanı sıra sosyal etkinlikleri de saklanacak.

HANGİ ETKİNLİKLERİN LİSTESİ TUTULACAK?

Öğrencilere verilecek sosyal etkinlik belgelerinde, öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca okulda, ilçede, ilde, bölgede, ulusal veya uluslararası düzeyde katıldıkları yarışmalar, etkinlikler, tasarladıkları ürünler ayrıntılı döküm halinde yer alacak. Böylece ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yaptıkları tüm sosyal etkinlikler e-okuldaki resmi kayıtlardan takip edilebilecek.

SOSYAL ETKİNLİKLER NE OLACAK?

Öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerin e-okul sistemine işlenmesi için 3 ayrı kategori belirlendi. Buna göre, öğrencilerin sosyal etkinlik belgelerine "Okul etkinlikleri", "Merkezi etkinlikler" ve "Okul dışı bireysel etkinlikler" şeklinde veri girişi yapılacak.

Okul etkinlikleri, en az bir danışman öğretmen rehberliğinde oluşturulan öğrenci kulüplerindeki faaliyetlerden oluşacak. Bu etkinlikler, öğrenci kulüpleri tarafından önceden planlanmış sosyal etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmalarını kapsayacak.

MERKEZİ ETKİNLİK NE DEMEK?

Merkezi etkinlikler ise MEB merkez ve taşra teşkilatınca düzenlenen bir projeye ya da diğer kurum ve kuruşlarla imzalanan bir iş birliği protokolüne, izne bağlı yapılması istenen etkinliklerden oluşacak.

Bu kapsamdaki etkinlikler, MEB merkez ve taşra teşkilatının ilgili birimi tarafından Sosyal Etkinlik Modülü'ne önceden işlenecek. İlgili ders öğretmeni, etkinlik bitiminde öğrencilerin bilgilerini modüle işleyecek.

OKUL DIŞI ETKİNLİKLER DE İŞLENECEK

Öğrencilerin, MEB tarafından uygun görülen ve belirlenen kurum ve kuruluşlarda, velisinin bilgisi dahilinde, kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul dışındaki merkezi veya mülki idare tarafından onaylanmış etkinlikleri de e-okul modülüne işlenecek.

Okul dışı bireysel etkinlikler, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Aile ve Sosyal Politikalar ile Kültür ve Turizm bakanlıklarına bağlı kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, belediyeler ile diğer resmi kurum ve kuruluşlarca düzenlenenlerden oluşacak.

Bakanlık, bilimsel etkinlikleri bilim olimpiyatları, bilim şenlikleri, bilim fuarları, bilimsel proje yarışmaları, patent sahibi olma, faydalı model sahibi olma, bilimsel toplantılar, bilimsel araştırma yarışmaları ve zeka oyunlarına katılım olarak belirledi. 

KÜLTÜREL ETKİNLİK KATEGORİSİ NEDİR?

Kültürel etkinlik kategorileri ise müze, ören yeri, tarihi mekan, sanat galerisi, doğa gezileri ile mesleki alanlara yönelik tanıtım gezileri, sözlü gelenekler ve anlatımlar, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar ritüeller ve şölenler, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar, el sanatları geleneği, mesleki alanlar olacak.

SANATSAL ETKİNLİK KATEGORİSİ

MEB'in belirlediği sanatsal etkinlik kategorileri arasında resim, grafik sanatlar, geleneksel Türk sanatları, özgün baskı resmi, heykel, seramik, rölyef, çini, origami, maket, mask, şan (solo), koro, üflemeli çalgılar, mızraplı/tezeneli çalgılar, vurmalı çalgılar, yaylı çalgılar, tuşlu çalgılar, orkestra, şiir(sözlü anlatım), münazara, sunuculuk, konferans/panel /forum, mülakat/röportaj, şiir (yazılı anlatım), hikaye/tiyatro metni /roman, deneme /makale/fıkra, fabl/masal, mektup/günlük/anı, biyografi/otobiyografi, sohbet/eleştiri/gezi yazısı, tiyatro, bale, opera, drama, dans, sinema, yabancı dil etkinlikleri ve mekan sanatları yer alıyor.

SPORTİF ETKİNLİK KATEGORİSİ NEDİR?

Kılavuzda, öğrencinin okulda veya okul dışında, belirlenmiş kurallara göre bireysel veya takım halinde yaptığı, fiziksel ve zihinsel etkinlikler ile spor yarışmaları ve sportif eğitimi  çalışmalarının kategorileri de belirlendi.

Toplum hizmeti çalışmaları başlığında ise öğrencilerin gönüllü olarak yürüttüğü toplum hizmeti çalışmaları da kayıt altına alınacak. 

2023 EĞİTİM VİZYONU NE DİYOR?

İşte öğrencilerin notlarının yanı sıra “sosyal etkinliklerinin” de kayıt altına alınması akla “kademeler arası geçiş için yeni bir sistemin hazırlığı mı yapılıyor?” sorusunu akla getiriyor. Bununla ilgili bilgi de zaten açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alıyor.

Ne diyor bu belgede?

-Çocuklarımızın sosyal ve eğitsel becerilerinin sınıf ve okul düzeyinden Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatına kadar izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik olarak tüm illerimizde ölçme değerlendirme birimleri kurulacaktır

-Tüm çocuklarımızın sosyal, sportif ve kültürel etkinlikleri e-portfolyo içerisinde derlenecektir.

-Ortaya çıkacak dosyanın verileri öğrencinin ihtiyacı olan çeşitli değerlendirme süreçlerinde kullanılacaktır.

-Erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her çocuk için bir e-portfolyo oluşturulacaktır.

- Akademik başarının ölçülmesinde kullanılan ölçütler ve değerlendirme biçimleri çeşitlendirilecektir.

-Sınavsız yerleştirme konusunda esnek modeller geliştirilecektir.

- Kariyer Rehberliği Sistemi kurularak çocukların kendilerini ve meslekleri tanıma ile kariyer seçimi süreçleri yapılandırılacaktır.

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelere katılımı öğrenci e-portfolyosunda yer alacaktır

 

 

BAKAN SELÇUK’UN HAZIRLADIĞI RAPORDA NE DİYOR?

Bu arada 2023 Eğitim Vizyonu’na kaynaklık eden bir belge var. Bu da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kurucuları arasında yer aldığı hem de direktörlüğünü yaptığı TED’in düşünce kuruluşu TEDMEM’in hazırladığı Ulusal Eğitim Programı (UEP). Burada öngörülen kademeler arası geçişte de okul notu gibi öğrencilerin e-portfolya puanının da kullanılması öngörülüyor.

 

10-04-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş