Arama sonuçları

MEB'de deneyimli öğretmen depremi var

MEB'de deneyimli öğretmen depremi var

MEB'de deneyimli öğretmen depremi var. Öğretmenlik her dönem tartışma konusu olmuş, gündemdeki yerini korumuş bir alan. Bunun nedeni, öğretmenliğin gelecek kuşakları yetiştirme ve bu kuşaklara rejimin ideolojik yönelimlerini taşıma görevi tanımlamasında yatıyor. Öğretmenlik mesleği bugün OHAL KHK’ları ve emeklilik depremi ile sarsılıyor. Gerekçeler ise ihraçlar ve açığa almalar, yeniden başlatılan “sözleşmeli kölelik” uygulamasıve mülakatlar ile deneyimli öğretmenlerin emekli olmak için sıraya girmiş olması öğretmenler tarafından sıralanıyor.

MEB'DE DENEYİMLİ ÖĞRETMEN DEPREMİ VAR 

Öğretmenlere yaşanan bu furyanın arkasında yatan nedenleri sorduğumuzda aldığımız yanıtlarda geleceğe ilişkin duyulan kaygı, umutsuzluk ve mutsuzluğun ilk sırada geldiğini görüyoruz. Ayrıca siyasi baskı, kadrolaşma, ekonomik, sosyal, özlük ve idari konular da diğer nedenler arasında sıralanıyor. Müfredatın ve sistemin sürekli değişmesi, iş güvencesinin tehdit altında olması, tükenmişlik sendromu gibi rahatsızlıklar da diğer sorunlar olarak öne çıkıyor. İtibarsızlaştırma, öğretmenliği teknisyenlik konumuna dönüştürme, mobbing, aşağılanma, ötekileştirilme ve anti demokratik mevzuat ile uygulamalar sıralanan diğer nedenler arasında yer alıyor. 

YÜZDE 25'İ MESLEĞİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR

Öğretmenlere yönelik yapılan profil araştırmasında öğretmenlerin yüzde 25.12’si fırsat bulduğunda ya da olanakları daha iyi olan bir mesleğe geçme şansı olsa mesleğini bırakacağını söylüyor. Yine aynı araştırmada öğretmenlerin yüzde 54.6’sı öğretmenlik mesleğinin toplumda saygı görmediğini ifade ediyor. (Kaynak Eğitim Sen DEK Çalışması) 

Öğretmenler emekliliği mesleği bırakmak için bir fırsat, toplumda saygınlık görmemeyi bir gerekçe olarak görüyor olabilirler. 

ÖĞRETMENLERİN YAŞ ORTALAMALARI NEDİR?

Öğretmenlerin hizmet ve yaş sürelerinin dağılımına bakıldığında yaş sınırının gençleşmekte olduğunu görüyoruz. Öğretmenlerin hizmet süreleri; 0-10 yıl arası yüzde 52, 10-20 yıl arası yüzde 27, 20-30 yıl arası yüzde 13, 30 ve üzeri yüzde 8. 

Öğretmenlerin yaş ortalamaları; 30 yaş altındakiler yüzde 35.6, 30-39 yaş yüzde 33, 40-49 yaş arası yüzde 22.9,  50 yaş ve üzeri yüzde 8.5. Bu dağılım bize önümüzdeki 5 yıl içerisinde eğer böyle devam ederse 50 ve üzeri yaştaki öğretmenlerin emekli olacağını gösteriyor. 

EMEKLİLİK BAŞVURULARINDA REKOR VAR

Emeklilik başvurularında son 10 yılın rekoru sayılacak yoğunluk yaşanıyor. 31 Temmuz 2016 ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında 9 bin 760’ı 2016 yılının Temmuz ayında, 1623’ü 2017’nin Şubat ayında, 11 bin 643’ü bu yılın Temmuz ayında olmak üzere son bir yılda toplamda 23 bin 26 öğretmen emekli oldu. 30 binden fazla öğretmen de ya açığa alındı ya da meslekten atıldı. 

ATAMA ANCAK EMEKLİ VE ATILANLARI KARŞILIYOR 

İhraçlar, açığa almalar, emekli olanlar, idareci yapılanlar derken 2016 yılının Şubat ayından bu yana yapılan 70 bin atama ancak bu açıkları karşılamaya yetti. Bu tabloya bakarak 70 bin atama yapılmadan önce açıklanan öğretmen ihtiyacının devam etmekte olduğunusöyleyebiliriz. Son on beş yılda yapılan atamalara sürekli vurgu yapılıyor. Öğretmenleri üçte ikisinin son on beş yıl içerisinde atandığı vurgusu doğrudur. Atamaları yapanlar bunu kendileri için bir övgü olarak görmekte de haklı olabilirler. Ancak öğretmenliğe atanamayan ve öğretmen olmak için öğretime devam etmekte olan sayıları bir milyonu bulan insanımızın ne olacağına da çözüm üretilmesi gerekmektedir.  

DENEYİMLİ ÖĞRETMEN NEDEN EMEKLİ OLUYOR?    

Sonuç olarak, nedenler, rakamlar, araştırmalar ve sonuçlar öğretmenlerin sorunlarının bitmediğini, bitmek bir yana artarak sürdüğünü göstermektedir. Bakanlık deneyimli öğretmenlerin emekli olma nedenlerini mutlaka araştırmalıdır. Çünkü öğretmenler,emeklilikten sonra aradan geçen çok kısa bir zamanın ardından ya özel okullara yönelmekte ya da başka işlerde çalışma arayışına girmektedirler. Bakanlık eğitimin ve öğretmenliğin niteliği konusunda oldukça hassas ve büyük bir çaba içinde olunduğunu sürekli gündemde tutmaktadır. Bu yaklaşımı olumlu olarak değerlendirmek, atılan adımların bu yaklaşımı destekler nitelikte olduğunu söylemek mümkün. Ancak bütün bu olumlu gelişmelere paralel yapılan bazı hatalı, yanlış, yanlı, kayırmacı uygulama ve tutumlarında hızla terk edilmesi gerekmektedir. 

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GEREKEN DEĞER VERİLMELİ

Geleceğin nesillerini siyasetçiler ve eğitime yabancı güçler değil eğitimciler yetiştirecekse o zaman öğretmenlik mesleğine ve öğretmenliğe hak ettiği değer verilmelidir. Meslekte deneyim, uzmanlaşma, tecrübe ve liyakat yılların birikimi ile kazanılan özelliklerdir. Uzun yıllara dayanan bu özellikleri kazanmış öğretmenlerin en verimli ve üretken oldukları dönemlerinde emekli olmalarına yol açan sorunlar üzerinde düşünülmelidir. Emekliliğe neden olan sorunlar giderildiğinde meslekten ayrılmalar azalacak, kazanan çocuklarımız, toplum ve ülke olacaktır. Yukarıda ifade edilen gerçeklerden hareketle ülkeyi ve eğitimi yönetenlerin hafızalarına silinmemek üzere kaydetmesi gereken düşünce, öğretmenlere yapılan yatırımın ülkenin ve toplumun geleceğine yapılan yatırımla eş değerde olma gerçeğidir.

10-08-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş