Arama sonuçları

OECD: İnternet öğrenciyi okuldan soğutuyor

OECD: İnternet öğrenciyi okuldan soğutuyor

OECD: İnternet öğrenciyi okuldan soğutuyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), 2003, 2012 ve 2015 yılları kapsamında pek çok öğrenci, öğretmen ve okul yöneticisiyle birlikte pek çok anket çalışması düzenledi. Hürriyet'ten Önder Öndeş'in haberine göre, anket sonuçlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda, dünya genelinde 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin okula aidiyet hissinin azaldığı gözlemlendi.

OECD: İNTERNET ÖĞRENCİYİ OKULDAN SOĞUTUYOR

Raporda öne çıkan bazı detaylar ise şöyle:

35 OECD ülkesinde yapılan araştırmalara göre okula aidiyet hissinin düşüş ortalaması yaklaşık yüzde 10 iken, Türkiye yüzde 23'le bu gerilemenin en büyük oranda yaşandığı ülke.

PISA 2015 verilerine göre, Türkiye'de 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin yüzde 61.4'ü kendilerini 'okula ait' hissediyorlar. Türkiye için bu oran, 2003 ve 2012'de ise yüzde 85 olarak belirtiliyor.

OECD raporuna göre kendini kendini okula ait hissetmeyen bireylerin hem refah seviyesi hem de akademik başarısının düştüğü gözlemlendi. Bu öğrencilerin PISA kapsamında düzenlenen testlerden biri olan fen bilimlerinde ortalama 22 puan geride kaldığı kaydedildi.

ALTINDA SÜREKLİ ÇEVRİMİÇİ OLMAK YATIYOR

OECD'nin araştırmasına göre, gerilemenin en büyük nedeni öğrencilerin sanal dünyada geçirdiği sürenin sürekli artması. Veriler, özellikle 2012 yılından itibaren 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin internetteki varlığı artarken, ergenlerin okul topluluklarıyla yüz yüze kurduğu iletişimde ise kayda değer bir düşüş olduğu görüldü.

29-09-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş