Arama sonuçları

OECD ortalamasını yakalamak için kaç öğretmen gerekiyor?

OECD ortalamasını yakalamak için kaç öğretmen gerekiyor?

OECD ortalamasını yakalamak için kaç öğretmen gerekiyor? Eğitim Bir Sen’in Eğitime Bakış 2018 İzleme ve Değerlendirme Raporu, Türkiye'nin OECD ülkelerindeki gibi öğretmen başına düşen öğrenci ortalamasına ulaşmak için kaç öğretmen atanması gerektiğini açıklıyor.

OECD ORTALAMASINI YAKALAMAK İÇİN KAÇ ÖĞRETMEN GEREKİYOR?

Raporda öğretmen başına düşen öğrenci sayılarının OECD ortalamalarına eşit olması durumunda ortaya çıkacak öğretmen ihtiyacı senaryo çalışması da yapıldı. Buna göre öğretmen ihtiyacı 141 bin.

Okul öncesinde 19 bin, ilkokulda 52 bin, ortaokulda 70 bin öğretmen ihtiyacı var. Ama ortaöğretimde de 11 bin öğretmen fazlası bulunuyor.

Özetle, Türkiye’nin OECD ortalamalarında öğretmen başına düşen öğrenci sayılarına ulaşması için toplamda 130 bin 500 civarında öğretmen açığı bulunuyor.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ZORUNLU OLURSA

Bu arada 2023 Eğitim Vizyonu’nda 5 yaş çocukların tamamının okul öncesi eğitim kapsamına alınması hedefi dikkate alındığında ise 14 bin ek öğretmen ihtiyacı daha söz konusu olacak.

SAYI AZALIYOR AMA

2012 yılında ilkokulda şube başına düşen öğrenci sayısı 22 iken 2017 yılına gelindiğinde bu sayı 21 oldu. Ortaokullarda ise son altı yıllık dönemde şube başına düşen ortalama öğrenci sayısı 27’den 24’e düştü. Ancak, bölgeler arasında şube başına düşen öğrenci sayısına göre büyük bir farklılaşmanın var.

2008 yılında ilköğretim kademesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 23 iken, 2017 yılına gelindiğinde bu sayı 16’ya kadar düşüyor. Ortaöğretim kademesinde ise 2008 yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 17 iken 2017 yılında bu sayı 12 oldu. Ancak bölgeler arası eşitsizlik önemli oranda var olmaya devam ediyor.

İKİLİ EĞİTİMİN SON BULMASI İÇİN

2017-2019 arası yılları kapsayan Orta Vadeli Plan’da 2019 yılı sonuna kadar ikili eğitimin sona erdirilmesi hedeflenmiş olsa da, mevcut veriler Türkiye’de bazı bölgelerde hâlâ yoğun bir şekilde ikili eğitimin devam ettiğini gösteriyor. 2017 yılı ilköğretim kademesindeki mevcut derslik ve şube sayıları göz önüne alındığında sadece ilköğretimde ikili eğitime son verebilmek için 27 bin derslik ihtiyacı bulunuyor.

ATAMA BEKLEYENLERİN SAYISI 800 BİNLERİ BULACAK

Halen 400 binler bandında olan KPSS eğitim bilimleri testine giren aday sayısının önümüzdeki yıllarda 600-800 binlere doğru hızla artacağı dikkate alındığında, öğretmen arz ve talebi arasındaki uyumsuzluğu giderecek sahici politikalar üretilmelidir

25-12-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş