Arama sonuçları

Öğretmen şiddet ve mobbing kurbanı

Öğretmen şiddet ve mobbing kurbanı

Yapılan araştırmalar öğretmenlerin hem şiddet hem de mobbing kurbanı olduklarını gösteriyor. Öğretmenlerin yüzde 45’i meslek yaşamlarında birden fazla yıldırma politikasıyla karşılaşırken, yüzde 41’i ise veli, meslektaş ya da öğrencisinin şiddetini yaşıyor.

Türk Eğitim-Sen’in 21 bin 313 öğretmenle yaptığı ankette öğretmenlere öğrenci ve veli şiddeti yaşayıp yaşamadıkları sorulduğunda yüzde 41.4'ü öğrenci veya velilerden sözlü, psikolojik, fiziksel hatta cinsel şiddet gördüklerini söylüyor. ޞiddet gören öğretmenlerin yüzde 95.9'u darp ya da psikolojik rapor alarak bu şiddeti belgelemediklerini belirtirken, yüzde 87.8'i ise şikayette bulunmadığını açıklıyor.

GELECEKTEN NEDEN KORKUYORLAR?

Öğretmenlere Türkiye'nin geleceğine dair korkuları sorulduğunda anket sonuçlarına göre ilk sıra toplumsal çatışma ve terörde. Ankette öğretmenlerin yüzde 68.1'i terörün yoğun olarak yaşandığı yerlerde eğitim çalışanlarının can güvenliğinin olmadığını düşünüyor.

Eğitim-Bir-Sen’in 24 Kasım Öğretmenler Günü" için 12 ilde 2 bin 39 öğretmenle yaptığı "Öğretmenlerin Yıldırma Algısı ve Tecrübeleri" araştırmasına göre de öğretmenlerin yüzde 45.7’si meslek yaşamlarında mobbing ile karşı karşıya kalıyor. En fazla mobbing yaşanan il ise yüzde 72 oranıyla Sakarya.  En çok yüzde 48.7 ile liselerde karşılaşıyorlar. Bu oran ortaokulda oran yüzde 47, ilkokulda yüzde 41.1, okul öncesinde yüzde 33.

EОİTİMLİ ÖОRETMENE DAHA FAZLA MOBBİNG
Mobbing en fazla master ve doktoralı öğretmene gösteriliyor. Yıldırma yöntemi olarak “okulda isternmediği” söyleniyor, ders verilmemesi ve disiplin soruşturması açılması tehditi de kullanılıyor.

Mobbingin kaynağı ise yüzde 50.9 oranı ile yöneticiler.

HEM MESLEKTAޞI HEM ÖОRENCİSİ

Öğretmenlerin yüzde 25.8'i meslektaşlardan, yüzde 12.9'u velilerden, yüzde 5.8'i öğrencilerden, yüzde 2.6'sı hizmetlilerden gelen mobbingi yaşıyor. En çok da yüzde 46.2 ile 1-5 yıllık öğretmenlere uygulanıyor.  Öğretmenlerin yüzde 46.5'i çalışma hayatları boyunca 2-5 defa yıldırmaya maruz kalıyor. Mobbingin öğretmen üzerindeki etkisi ise stres, işe gitme isteğinde azalma ve yalnızlık hissi.

Bu haber Habertürk Gazetesi’nde Lütfi Erdoğan imzasıyla yayımlanmıştır. 

24-11-2015


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş