Arama sonuçları

Öğretmenlere 'müfredat dışına çıkın' diyecek

Öğretmenlere 'müfredat dışına çıkın' diyecek

Öğretmenlere 'müfredat dışına çıkın' diyecek. Yeni müfredat ile ilgili tartışmalar bitmiyor. Yaklaşık 120 bin üyesi bulunan Eğitim Sen önerilerinin dikkate alınmaması durumunda öğretmenlere "Müfredat dışına çıkın, bilim ve laikliği savunun" diyecek.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bir oldu bitti yaparak, müfredatı yaşama geçireceğini savundu. Karaca 6 Şubat’a kadar oluşturdukları komisyonla müfredat taslağını inceleyerek, tespit ve önerilerini Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a sunacaklarını belirtti. Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, önerilerinin dikkate alınmaması ve ‘Ben yaptım oldu’ anlayışının devam etmesi halinde öğretmenlere müfredat dışına çıkarak, bilimi ve laikliği savunma çağrısında bulunacaklarını söyledi. Karaca şöyle dedi:  

“Biz bilimden yana, ülkenin değerlerinden yana, herkese eşit mesafede duran, demokratik öncelikleri de koruyan yerden, laikliği-bilimselliği anlatmaya devam edeceğiz. Bunu hükümet karşıtlığı olarak yapmayacağız. Bu ülkenin çocuklarına olan eğitim borcumuz yönüyle yerine getirmeye çalışacağız. Kendi kendimizi kandırmayacağız.” 

.LAİK, DEMOKRATİK VE BİLİMSEL UNSURLAR AYIKLANDI

Karaca yeni müfredatın içerisinden laik, demokratik ve bilimsel unsurların ayıklandığını belirterek “milli ve manevi değerler” adı altında ‘yeni Osmanlıcılık’ izlerinin belirginleştirildiğini söyledi. Cumhuriyet değerlerinin müfredattan çıkarılmasının okullarda öğretmenler ve velileri karşı karşıya getireceğini belirten Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca şöyle dedi: 

ATATÜRKÇÜLÜK VE CUMHURİYET İÇİN MÜFREDAT DIŞINA ÇIKILACAK

Eğitimde “ben yaptım oldu” anlayışının devam ettiği takdirde, üyelerine Atatürkçülük, evrim teorisi ve cumhuriyet değerleri konularında müfredat dışına çıkmalarını önererek laik, bilimsel ve seküler eğitimi savunma çağrısında bulunacaklarını açıkladı. Karaca, “Zorlama ve dayatmalar artık bir yerde tıkanma noktasına geldi. Bütün insanların sabrı taşıyor. Yaşanacakların sorumlusu hükümettir” dedi.

Karaca sadeleştirme ve ‘basitleştirme’ uygulamalarının doğrudan bilim, felsefe, tarih ve sanat derslerini hedef aldığını aktararak, “dini” ve “milli” öğelerle donatılmış bir müfredat oluşturulmak istendiği değerlendirmesinde bulundu.

ATATÜRK VE CUMHURİYET'İN İLK YILLARI AYIKLANDI

Karaca, müfredatta Atatürk ve Cumhuriyet’in ilk yılları ile ilgili bilgilerde ciddi bir ayıklanma yapıldığını, bunun yerine Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili ayrıntılı bilgiler eklendiğini vurguladı. 

ZORLAMALAR SABRI TAŞIRIYOR

Okullardaki Eğitim Sen üyeleri ve bilimsel demokratik eğitimi savunan tüm öğretmenlere çağrıda bulunacaklarını vurgulayan Karaca şöyle dedi: “Zorlama ve dayatmalar artık bir yerde tıkanma noktasına geldi, geçiyor. Bütün insanların sabrı taşıyor. Eğitim Sen olarak bizim de sabrımız taşıyor. İnanç ve dinin sürekli eğitime ve siyasete malzeme yapılması, buradan da iktidarlarını sürekli ayakta tutma eğilimlerine karşı biz üzerime düşeni yapacağız. Yaşanacakların sorumlusu hükümettir.” 

RAPORDAN NOTLAR: TEKKE-ZAVİYE RAPORDA

Rapora göre, özellikle tarih ders kitaplarında Atatürk ve Cumhuriyetin ilk yılları ile ilgili bilgilerde ciddi bir ayıklanma yapılırken, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili son derece ayrıntılı eklemeler yapılmış olması dikkat çekici.

“Ortaöğretim Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi” dersi öğretim programında “Türklerde Eğitim ve Bilim” başlığı altındaki alt başlıklardan bazıları şöyle: Kavramlar ve terimler: Ozan, tekke, zaviye, sahn-ı seman, darülmuallimat, Darülfünun, Enderun.

KONU VE KAZANIM AÇIKLAMALARI 

* Örnekler üzerinden Hun, Kök Türk ve Uygurların eğitim ve bilim faaliyetleri ele alınır. 

* 12 Hayvanlı Türk Takvimi örneğinden yola çıkılarak ilk Türk devletlerinde bilim anlayışı ele alınır.

* Uygurlar Dönemi eğitim ve bilim faaliyetleri ele alınır.

İlk Müslüman Türk Devletlerinde Eğitim ve Bilim:

* Mescit, ribat, tekke ve zaviyelerin eğitimdeki rolüne değinilir.

* Nizamiye Medreselerinin kuruluş amacı ve işlevleri ele alınır.

* Ahiliğin mesleği eğitimdeki rolüne yer verilir.

* Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi üzerinden ilk Müslüman Türk Devletlerinde tıp alanındaki gelişmelere yer verilir.

18-01-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş