Arama sonuçları

Proje okullar: Bakanlık velilere ne cevap veriyor?

Proje okullar: Bakanlık velilere ne cevap veriyor?

Proje okullar ile ilgili sessizlik hakim. Bazı okulların liste dışı kalması bu okullarda okuyan velilerin isyanına neden oldu. Birçok okulda veliler eylem yaparak ve sosyal medyada “Okuluma dokunma” kampanyaları başlatarak, seslerini duyurmaya çalışıyor. Aynı zamanda veliler Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) dilekçe yazarak, okullarının hangi kriterlere göre proje okul” statüsünden çıkarıldığını soruyor. Peki MEB bu velilere ne yanıt veriyor?

BAKANLIK NE DİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) proje okullarla ilgili sorularına yanıt arayan ve okullarının neden proje okullar statüsünden çıkarıldığını soran velilere Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) üzerinden aynı ortak metin ile cevap veriyor:

İşte bakanlığın velilere gönderdiği yanıt:

"Sayın Başvuru Sahibi,Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 20/A maddesinin 2 nci fıkrasında; Eğitim kurumunun proje okulu olarak belirlenebilmesi için:

“a) Uygulanacak projelerin niteliğine uygun, kendi türünde fizikî alt yapı, donanım, yeterli insan kaynağına sahip olması; akademik, mesleki ve sosyal faaliyetler bakımından bulunduğu yerleşim yerindeki diğer okullar arasında ön plana çıkması.

b) Dezavantajları veya başka bir nedenle beklenen gelişimi sergileyemeyen okullardan kapsamlı bir gelişim planı hayata geçirmede belirli bir başarı seviyesini elde etmiş olması.

c) Bakanlıkça ulusal veya uluslararası düzeyde yeni ya da farklı bir program veya proje uygulayan okul olması.

ç) Kamu ve özel kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgesi, serbest ticaret bölgesi, ilgili alanda büyük ölçekli işletme veya sivil toplum kuruluşları ile eğitim yapılan meslek alanlarına uygun kendine has uygulamalar ve kapsamlı çalışmalar içeren konularda protokol yapılmış olması ve bu protokol kapsamında çalışmaların yürütülüyor olması.

d) Tematik eğitim vermek üzere belirlenen ve tematik eğitim programını uygulamakta belirli bir başarıyı sağlamış olan eğitim kurumu olması.

e) Bakanlığın kabul ettiği uluslararası yetkili kurum ve kuruluşlarca akredite edilmiş olması,şartlarından en az birini sağlaması gerekir.

Şartları taşıyan ve proje okulu olmak isteyen okulların başvuruları elektronik ortamda alınır. Başvurular içerisinden il millî eğitim müdürlüğü ve proje okulu belirleme komisyonunca uygun bulunanlar, komisyonun teklifi ve Bakanın onayı ile proje okulu olarak belirlenir.

NASIL ÇIKARILDILAR?

” Aynı maddenin 6 ncı fıkrasında; Proje okulu kapsamından çıkarma:

“Proje okullarının proje okulu olma niteliklerini taşıyıp taşımadıkları, proje okulu belirleme komisyonu tarafından her dört yılda bir değerlendirilir. Proje okulu olma nitelikleri ortadan kalkan eğitim kurumları ilgili genel müdürlüğün uygun görüşü ve Bakan onayı ile proje okulu kapsamından çıkarılır” hükümleri yer almaktadır.

Eğitim Kurumlarının proje okulu olarak belirlenmesi ve proje okulu kapsamından çıkarılması işlemleri yukarıda yer alan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. Sağlıklı günler dileriz.”

-

-