Arama sonuçları

TEOG Türkçe’de anlam bilgisi sorularına dikkat

TEOG Türkçe’de anlam bilgisi sorularına dikkat

TEOG Türkçe’de anlam bilgisi sorularına dikkat.Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’nin (TEOG) 6 sınavından biri de Türkçe dersi. Bu derste öğrencilere 20 soru yöneltiliyor. Geçen yıl ikinci dönemde bu dersin puan ortalaması 60 oldu. 20 sorunun tümünü doğru yanıtlayan öğrenci sayısı ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre 36 bin 29. 

TEOG’DA HANGİ SORULAR DAHA ÇOK ÇIKIYOR?

Geçen yılın ikinci dönem sorularına baktığımızda Türkçe sınavının ağırlıklı olarak anlam bilgisi sorularından oluştuğu dikkat çekiyor. Geçen yıl soruların dağılımına baktığımızda en fazla sorunun paragrafta anlam kazanımları konusundan çıktığı görülüyor. Bu tür sorularda ise öğrencilerin paragrafta konu ve yardımcı düşünce, paragraf yapısı, dil ve anlatım özellikleri, düşünce geliştirme yolları, paragrafta içerik gibi kazanımları sorgulanıyor. Geçen yılın Türkçe sınavında bu tür soruların sayısı 9 oldu. Cümlede anlam kazanımları ile dil bilgisi kazanımlarından ise 3’er soru yöneltildi. Sözcükte anlam kazanımlarından ise 2 soru çıkarken, birer soru da noktalama işaretleri, yazım kuralları, edebi tür kazanımlarını içerdi. 

TÜRKÇE’DE SORU KÖKLERİNİ İYİ OKUYUN

Öğrenciler Türkçe sınavında en çok hatayı soru köklerini iyi okumadıkları için yapıyor. Bu yüzden de dikkatli öğrenciler Türkçe’de öne çıkıyor. Bazı sorular ise birden fazla kazanımı ölçecek şekilde hazırlanıyor. Soru köküne dikkat etmemek soruyu yanlış anlamanıza ve yanlış cevap şıkkını işaretlemenize neden olur. Soru kökünün ne istediğini dikkatle okumanız ve buna göre de şıkları gözden geçirmeniz gerekiyor. 

PARAGRAFLARDAN SIKILMAYIN

Türkçe’de öğrencilerin en sık yaptığı hatanın başında paragraf sorularını sonuna kadar okumaktan kaçınmaları gerekiyor. Oysa bu sorular sizi öne geçirebilir. Paragraf sorularında okuma, anlama ve yorumlama becerileri ön plana çıkan öğrenciler daha başarılı oluyor. Paragraf sorularında “metin ne kadar uzun” diyerek, moralinizi bozmak yerine metinde anlatılan konuya dikkatinizi vermelisiniz. Unutmayın çoğu kez uzun paragraf soruları aslında en kolay cevabın bulunduğu sorular olarak de değerlendiriliyor. 

KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI ÖNEMLİ OLUYOR 

Geçen yılın Türkçe sınavını eğitimciler hem bilgiyi hem dikkatli okuma ve anlama becerisi gerektiren bir sınav olarak değerlendirmişti. Bu tür sorular ise kitap okuma alışkanlığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Çünkü kitap okuma alışkanlığı olan öğrenciler Türkçe sorularını daha kolay cevaplıyor. Sorunun cevabını işaretlemeden önce tüm şıkları gözden geçirmek de yanlış yapmanızı engelleyecektir. 

TÜRKÇE SINAVINDA HANGİ KONULARDAN SORUMLU OLACAKSINIZ?

Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama: Bu ünitede öğrencilerin şu kazanımları sorgulanacak. Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar. Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır. Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur. 
Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama: Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar. Cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar. Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler. Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar. İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır. Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır. Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar. Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrar. Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrar. Cümleye hâkim olan duyguyu fark eder.

TEOG SORULARI KONU KAZANIMLARINI ÖLÇECEK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) TEOG sınavlarındaki soruların öğrencilerin kazanımlarını ölçmeye yönelik olduğunu söylüyor. Bakanlığın yayımladığı derslerin konularının karşısında öğrencilerin o üniteden hangi kazanımları öğrendiği de belirtiliyor. 

İşte bakanlık TEOG sorularının müfredatta da belirtilen bu kazanımları ölçtüğünü söylüyor. Bu yüzden de MEB, bu sınavların “abartılmaması” gerektiğini belirterek, dersleri iyi takip eden öğrencilerin başarılı olacaklarını ifade ediyor. Ancak bu sınavların sonuçlarının liselere geçişte kullanılacak yerleştirme puanına yüzde 70 oranında etki yapması ve bazı okulların da yalnızca bu sınavların sonuçlarına göre öğrenci alıyor olması sınavların okullarda yapılan yazılılardan biri gibi görülmesini de engelliyor. Çünkü bu sınavlarda başarı öğrencilerin hangi liselerde okuyacaklarını belirliyor. 

DİKKATLİ OLAN ÖĞRENCİLER ÖNE GEÇECEK 

Aslında TEOG soruları öğrencilerin okuduğunu anlama, bilgiyi yorumlama ve dikkatlerini de ölçüyor. Eğitimcilerin de ifade ettiği gibi TEOG sorularının yüzde 60’dan fazlası öğrencilerin soruları doğru okuyup, doğru algılamalarını ve dikkatlerini ölçüyor. Bu yüzden de bu sınavlarda okuduğunu anlayan, dikkatli, ve problem çözme becerisi gelişmiş öğrenciler daha başarılı oluyor. 

24-04-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş