Arama sonuçları

Türkiye’nin aşı politikaları belirlenecek

Türkiye’nin aşı politikaları belirlenecek

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesindeki Türkiye Aşı Enstitüsü ile Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsünün görev ve yetkilerini düzenleyen yönetmelikler, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Aşı Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik'e göre, enstitü, aşı ihtiyacı, aşı geliştirilmesi, aşı teknolojileri ve aşı uygulamaları alanında AR-GE çalışmaları yapacak.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilecek AR-GE faaliyetlerine mali, bilimsel destek sağlayacak.

İŞBİRLİĞİNE GİDİLECEK KURUMLAR

Yurt içi veya yurt dışında sağlık kurumları, araştırma ve üniversite hastaneleri gibi kurumlarla iş birliğine gidebilecek enstitü, aşı çalışmaları konusunda sertifika verilmesi öngörülen eğitim-öğretim programları, kurs, konferans ve seminerler de düzenleyecek.

TÜRKİYE’NİN POLİTİKALARI BELİRLENECEK

Türkiye Aşı Enstitüsü, tamamı veya bir kısmı Türkiye'de geliştirilen veya teknoloji transferi yapılarak üretilmesi planlanan aşıların, klinik kullanım öncesi ve sonrası klinik çalışmaların ülke içinde ve dışında planlanmasına, bunlara bilimsel ve teknik destek verilmesine ilişkin çalışmalarda bulunacak.

Ayrıca aşı araştırmaları ve üretimi açısından ihtiyaç duyulan tıp, veteriner hekimliği, eczacılık, biyoloji, kimya, biyomühendislik, biyoteknoloji, genetik gibi alanlarda uzmanlık eğitimi ile doktora sonrası bilimsel çalışma yapanların, bu eğitim ve çalışmalarını enstitüde yürütebilmesine imkan sağlanacak.

Aşı alanında yetişmiş insan gücüne katkı sağlamak ve ayrıca araştırmacı yetiştirilmesi için yurt içi ve yurt dışı burs ve proje destek programları oluşturulacak. Enstitü, Türkiye'nin mevcut ve muhtemel aşı ihtiyaçları konusunda öncelikli politikaların belirlenmesine yönelik çalışmalarda da bulunacak.

Enstitü bünyesinde Aşı AR-GE Bilim Kurulu, Endüstriyel Aşı Üretimi Bilim Kurulu, Pandemi Riski Yaratan Etkenlere Yönelik Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Kurulu, Aşı Epidemiyolojisi Bilim Kurulu, Klinik Araştırma Ön Değerlendirme ve Takip Bilim Kurulu, Aşı ve Bağışıklama Eğitim Bilim Kurulu faaliyet gösterecek.

YAPAY ZEKA ENSTİTÜSÜ’NÜN GÖREV VE YETKİLERİ BELİRLENDİ

TÜSEB bünyesindeki Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsünün kuruluşu, yapılanması, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik de yürürlüğe girdi.

Enstitü, sağlık verisi araştırmaları ve sağlık alanında yapay zekanın kullanımına ilişkin Türkiye'nin rekabet gücü ve sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik bilimsel ve teknolojik ihtiyacı karşılamak üzere yenilikçi, öncü araştırmalar yapacak, bu tür araştırmaları destekleyecek.

AR-GE FAALİYETLERİNE MALİ YA DA BİLİMSEL DESTEK SAĞLANACAK

Sağlık veri araştırmaları ve yapay zeka uygulamaları alanında kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilecek AR-GE faaliyetlerine mali ya da bilimsel destek sağlanacak.

Bu alandaki gelişme, buluş ve yeniliklerin sağlık hizmetlerinde kullanımına ve yaygınlaştırılmasına yönelik AR-GE faaliyetleri gerçekleştirilecek, yurt içi ve yurt dışında iş birliklerine gidilebilecek. Araştırmacı yetiştirilmesi için yurt içi ve yurt dışı burs ve proje desteğinde bulunulacak.

Geliştirilen veya üretilen, veriye ve yapay zeka yöntemlerine dayalı tekniklerin ticari değere dönüştürülmesine yönelik girişimcilik çalışmaları da enstitü tarafından desteklenecek. Belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde hibe ve geri ödemeli destekler verilebilecek.

Eğitim öğretim faaliyetlerinde de bulunacak enstitü bünyesinde kişilere, yüksek lisans, doktora, tıp, eczacılık, diş hekimliği, veteriner hekimlik, hemşirelik ve diğer sağlık alanlarındaki uzmanlık eğitimi ile doktora sonrası bilimsel çalışmalarını yapabilme imkanı tanınacak.

Öte yandan TÜSEB'in "Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.

Bu kapsamda, enstitü bünyesinde Genom ve Biyoenformatik Bilim Kurulu, Farmasötik ve Biyofarmasötik Ürünler Bilim Kurulu, Tıbbi Cihaz ve Tanı Kiti Bilim Kurulu, Hücre ve Gen Tedavileri Bilim Kurulu faaliyet yürütecek.

 

12-03-2022


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş