Arama sonuçları

Üniversitelerde ‘Avrupa’ dönemi: Hangi belgeler verilecek?

Üniversitelerde ‘Avrupa’ dönemi: Hangi belgeler verilecek?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2001 yılında üye olduğu Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) ile uyum çalışmaları kapsamında yeni uygulamalar hayata geçiriyor. Uluslararası öğrenci sayısını da artırmayı hedefleyen “Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Uyum Projesi” kapsamında yürütülen çalışmalarda hedef  AYA’da uluslararası hareketliliğin, istihdam ve staj imkanlarının, ortak diploma ve araştırma programlarının yaygınlaştırılması. 

YETERLİLİK TÜR BELİRLEYİCİSİ FORMLARI

Proje kapsamında yükseköğretim yeterliliklerinin kalitesinin artırılması ve mezunların iş dünyasının beklentilerini karşılayan yeterliliklere sahip olması amacıyla “yeterlilik tür belirleyicisi” formlarını hazırlandı. “Yeterliliklere özgü ortak özelliklerin tanımlandığı öğrenme kazanımlarını içeren dokümanları” ifade eden yeterlilik tür belirleyicileri; önlisans (genel), önlisans (mesleki), lisans, yüksek lisans (tezli), yüksek lisans (tezsiz) ve doktora olmak üzere 6 farklı formdan oluşuyor. 

MÜFREDATLARDA DÜZENLEME OLACAK

Buna göre, program yeterliliklerinin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile uyumlu hâle getirilmesi için yükseköğretim kurumlarından müfredatlarını bu formlara göre yeniden düzenlemeleri istenecek. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’nden farklı olarak yükseköğretim yeterlilik tür belirleyicilerine Türkiye’nin öncelikleri doğrultusunda ulusal bazlı öğrenme kazanımları da eklendi. 

ULUSAL ÖĞRENME KAZANIMLARI EKLENECEK

Bu kapsamda yükseköğretim mezunlarının sahip olması gereken ulusal öğrenme kazanımları şöyle ifade edildi: Ülkesinin sahip olduğu değerleri benimseyerek sosyal ilişkilerini düzenleyebilmesi; ülkesinin stratejik önceliklerini göz önünde tutarak sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm getirecek düzeyde bilgi, beceri, tutum ve davranışlara sahip olmasının yanı sıra tutum ve davranışlarında toplumun örf ve âdetlerini, kendine özgü özelliklerini ve millî kültürünü önceleyebilmeleri.” 

MEZUNİYET BELGELERİNE ‘TYÇ’ LOGOSU

23 Aralık 2021 tarihinden itibaren gerekli şartları sağlayan yükseköğretim programlarının mezuniyet belgelerinde kullandığı TYÇ logosu “Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Uyum Projesi” kapsamında yaygınlaştırılarak TYÇ logosu kullanan program sayısı artırılacak. 

Mezuniyet belgesinde TYÇ logosu bulunması, yükseköğretim mezunlarına uluslararası alanda bazı avantajlar getirecek. Bu logoya sahip programlardan mezun olanların diplomaları yurt dışında daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkânları artacak. Ayrıca TYÇ logosu, yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı olarak doğrudan tanınması ve yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlayacak. 

KİMLER LOGOYU KULLANABİLECEK?

Yükseköğretim mezuniyet belgelerinde TYÇ logosunun kullanılabilmesi için öncelikle ilgili programın Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından akredite edilmiş olması, program yeterlilik formunun ilgili yeterlilik tür belirleyicisi ile uyumlu olması ve yeterliliğin Mesleki Yeterlilik Kurumu uhdesinde yürütülen Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı’nda yer alması gerekiyor. 

YÖK, “Avrupa Yükseköğretim Alanı ile Uyum Projesi” kapsamında yükseköğretim kurumlarında yürütülen çalışmaları “karne” ile değerlendirecek. “Bologna ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Karnesi” olarak isimlendirilen karnelerin verilmesine bu yıldan itibaren başlanacak. Proje kapsamında yükseköğretimde önceki öğrenmelerin tanınması ve kredilendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. 

17-05-2023


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş