Arama sonuçları

Üniversiteliye disiplin kanunu: Teklif üniversite öğrencileri için ne anlam taşıyor?

Üniversiteliye disiplin kanunu: Teklif üniversite öğrencileri için ne anlam taşıyor?

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Anayasa Mahkemesi’nin üniversite öğrencilerine uygulanacak disiplin hükümlerinin yönetmelikle değil, kanunla belirlenmesi gerektiği yönündeki 08.09.2022 tarihli kararı üzerine AKP’nin hazırladığı kanun teklifi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bu teklifte üniversite öğrencileri için kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma, yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma, yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl uzaklaştırma ve yükseköğretim kurumunda çıkarma cezaları ile bu cezalara neden olan fiiller tanımlanmıştır.

DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE FİKRİ

Eğitim Sen yaptığı değerlendirmede teklifin  demokratik bir üniversite fikrini ortadan kaldırdığını dile getirdi. Sendika yaptığı açıklamada şunlara dikkat çekti:

“Örneğin, düşünce ve ifade özgürlüğünün en cüretkar biçimde kullanılması gereken üniversitelerde izinsiz olarak bildiri dağıtmak, afiş veya pankart asmak suç sayılmış, hatta üniversite senatosu tarafından belirlenen alanlar dışında sigara içmek dahi kınama cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.

BELİRSİZ KAVRAMI CEZA KABUL EDİYOR

Yükseköğretim kurumlarının huzurunu bozmak fiilini suç olarak tarif etmiş ve kurum huzuru gibi içeriği farklı biçimlerde tanımlanabilecek, belirsiz bir kavramı ceza gerektiren fiillerin içerisinde saymıştır.

Aynı şekilde, yemek kartını arkadaşına kullandırmayı dahi engelleyecek şekilde, kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak fiili de yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasına konu edilmiştir.

Daha da önemlisi, öğrencilerin kolektif hareket edebilmesini engelleyen, demokrasinin en temel ilkelerini yok sayan bir yaklaşımla kuruma ait kapalı veya açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar yapmak da uzaklaştırma cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.

YASAKLAR VE CEZALAR

Alkollü içki içmek, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek gibi fiillerin dahi eğitim hakkının kullanımını sınırlandıran eylemler arasında sayılması, siyasi iktidarın her konuyu yasaklar ve cezalar arasında değerlendirdiğini ve üniversiteden ne anladığını göstermektedir.

Üniversitelerde öğrenme ikliminin yasaklar, suç, ceza ve disiplin mantığı üzerinden şekillendirilmesini kabul etmiyoruz. Üniversitelerin tüm bileşenlerince oluşturulan “ortak yaşam ilkeleri” ile üniversitenin demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir öğrenme iklimine kavuşmasını istiyoruz. Eğitim hakkının kullanılmasını engelleyen yasakçı, baskıcı ve cezalandırıcı bir yönetim aklının üniversite fikrine yıkıcı bir etki yaptığını tekrar vurguluyor, insan, toplum ve doğa yararına üniversite istiyoruz.”

21-01-2023


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş