Arama sonuçları

Uzaktan eğitim eşitsizliği: Kamu okulları özelden geride

Uzaktan eğitim eşitsizliği: Kamu okulları özelden geride

Özel okul öğrencilerinin bilgisayar kullanma oranı yüzde 59 olurken devlet okulu öğrencileri yüzde 40’ta kaldı. Özeldeki öğrencilerin yüzde 83’ü dersleri düzenli takip ederken devlette ise bu oran yalnızca yüzde 38.

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, İstanbul’daki ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin uzaktan öğretim süreçleri incelendi. TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan incelemede uzaktan öğretim nedeniyle ilk defa ekrandan ders alma deneyimi yaşayan öğrencilerin duyguları araştırıldı. Araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmada, İstanbul’da yaşayan 6 bin 342 öğrenciden toplanan veriler bir araya getirildi. Veriler özel okullarda okuyan öğrencilerle devlet okullarında eğitim alan öğrenciler arasındaki farkı ortaya koydu.

MATERYAL KULLANIMINDA BÜYÜK EŞİTSİZLİK VAR

Öğrenciler arasındaki eğitime erişim materyallerine yönelik eşitsizliği gösteren araştırmaya göre, derslere uzaktan erişim için bilgisayar kullanım oranı özel okullardaki öğrencilerde yüzde 59 olurken devlet okullardakilerde yüzde 40’ta kaldı. Derslere erişim için cep telefonu kullanım oranı devlet okulu öğrencilerinde yüzde 75, özel okul öğrencilerinse ise yüzde 46 olarak gerçekleşti.

Araştırma, özel okul öğrencilerinin uzaktan öğretim sürecinde dersleri daha düzenli takip ettiğini de ortaya koydu. Buna göre, araştırma kapsamında görüşülen özel okullardaki öğrencilerin yüzde 83’ü derslere düzenli olarak girdiğini belirtirken bu oran devlet okulu öğrencilerinde yüzde 38 ile ifade edildi. Hem devlet hem de özel okul öğrencileri büyük oranda derslere kendi isteği ile girdiğini bildirdi.

İLERİ KADEMEDE ÖĞRENME KAYBI

Araştırmaya göre, “Çevrimiçi öğrenmeyi gerçekleştirebiliyorum” diyen öğrencilerin oranı ilkokuldan liseye doğru ciddi oranda düşüş gösterdi. İlkokul öğrencilerinin yüzde 52’si uzaktan öğretim yoluyla öğrenebildiğini ifade ederken bu oran ortaokul ve lise öğrencilerinde sırasıyla yüzde 43 ve yüzde 21 oldu. Tüm kademelerdeki öğrencilerin yalnızca yüzde 10’u, “Hiçbir şekilde öğrenmeyi gerçekleştiremediğini” söyledi.

Çevrimiçi ders yaparken dikkatini bazen toplayıp bazen toplayamadığını belirten öğrencilerin oranı ise yüzde 51 olarak kaydedildi. Araştırma kapsamında görüşleri alınan ve “İnternetten canlı ders dikkatimi dağıtmıyor” diyen öğrencilerin oranının sadece yüzde 26 olduğu bildirildi.

ÖĞRENCİLER BİTMESİNİ İSTİYOR

TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan, “Covid-19 Sürecinde Uzaktan ÖğretmeSüreci ile İlgili İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Algıları ve Duygularına Yönelik Bir Analiz” isimli çalışmada öne çıkan diğer bazı bulgular ise şöyle:

  • Öğrencilerin yüzde 62’si eğitimin uzaktan devam etmesini istemediğini belirtti.
  • Devlet okulu öğrencileri dersleri EBA üzerinden takip ederken özel okul öğrencileri dersleri okullarına özel sistem üzerinden takip etti.
  • Uzaktan öğretimde dersleri öğrenemediğini ifade eden öğrencilerin oranı devlet okullarında yüzde 12 iken özel okullarda ise yüzde 7 olarak belirlendi.

06-05-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş