Arama sonuçları

Yeni müfredat: Fen bilgisi dersine 'din' ayarı

Yeni müfredat: Fen bilgisi dersine 'din' ayarı

Din kültürü ve ahlak bilgisi ders içerikleri fen bilgisi dersiyle eşgüdümlü götürülecek. Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), müfredatta sadeleştirme amacıyla başlattığı “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında taslak çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Böylece bakanlık ilköğretm ve ortaöğretim kademesindeki zorunlu din derslerini yayınladı. Bu kapsamda 4-8. sınıflar ile 9-12. sınıf öğrencilerine okutulacak “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi”, “Peygamberimizin Hayatı”, “Kuranı Kerim” ve “Temel Dini Bilgiler” derslerinin müfredatı yayımladı.

AMAÇ İNANCINA BAĞLI ‘NESİL’

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni” kapsamında bakanlık; “Yetkin ve erdemli insan” adıyla yeni bir öğrenci tanımı ve “erdem-değer-eylem” adıyla yeni bir öğretim programının eğitim sistemine uyumlarken, öğrencilerin “inançlarıyla uyumlu bir şekilde düşünerek karar vermeyi öğrenmesi” ve “Sahip olduğu inancın gereklerini yerine getirmesi” hedeflendi. Bu hedefle bakanlık önceki gün seçmeli ve zorunlu din derslerinin taslak programlarını eksiksiz yayınladı. Bakanlığın yeni eğitim anlayışına uygun olarak din derslerinin içeriğini geliştirdiği görüldü.

SORGULAMAK İÇİN DİN EĞİTİMİ VERİLECEKMİŞ

4-8. sınıfların için hazırlanan “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersinin metninde; “insanın anlam arayışında en büyük desteğin geleneksel dini kurumlar olduğu” ve söz konusu eğitimin bireylerin “bilişsel ve duyuşsal” yeteneklerle analiz yapmasını sağladığı belirtildi. Yeni model içinde din kültürü ve ahlak eğitiminin sağlık, iradeli, sorgulayıcı, vatansever ve üretken bireyler yetiştirilmesi için önemli bir işlev göreceği belirtildi.

FEN BİLGİSİNE ‘TEVHİT’ AYARI

Bakanlığın yeni model kapsamında “yaratılış teorisini” eğitim sistemine işleyeceği belirtilmişti. Yeni modelde biyoloji derslerine ilişkin taslaklarda yaratılış teorisinin olmadığı görülürken, öğretmenlerden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin Fen Bilgisi dersleriyle ilişki kurması istendi. Bu amaçla 5. sınıf öğrencilerine gösterilecek “Allah inancı” ünitesinde, evrenin oluşumunun “tevhit” (Allah’ın birliği) anlayışı üzerinden işlenmesi istendi. Bunun yanı sıra; 4. sınıftaki “Peygamber sevgisi” ünitesinde de peygamberin çevreye verdiği önemin kavratılması ve çevrenin “yaratıcı” tarafından oluşturulduğuna dikkat çekilmesi istendi. Bu bakış açısıyla öğrencilerin fen dersinde öğrendiklerinin pekiştirilmesi amaçlanıyor.

CİHAT KAVRAMI GELİŞTİRİLDİ

9-12. sınıflar için hazırlanan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde cihat kavramının, 2018’deki müfredata göre geliştirilerek anlatıldığı saptandı. 2018 yılında hazırlanan ders içeriğinde bakanlık, “cihat” kavramını 11. sınıfta Kuran’da geçen kavramlar üzerinden ele almıştı. Yeni hazırlanan müfredat kapsamında ise kavramın 10. sınıfta işlendiği ve İslamlık inancının evrensel iletileri konusunda ele alındığı görüldü. Bu kapsamda “Cihadın Çanakkale Muharebeleri, Millî Mücadele süreci ve 15 Temmuz’da olduğu gibi barışı sağlama ve vatanı savunmadaki rolüne vurgu yapılması” istendi. 

YABANCI DİL DERSLERİ MÜFREDATLARI AÇIKLANACAK

Askıya çıkarılan metinler arasında yabancı dil derslerine yönelik çalışmaların yer almaması tepkilere neden olmuştu. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; yabancı dil eğitimine yönelik müfredat çalışmalarının sürdüğü ve açıklanacağı öğrenildi. Kaynaklar, yabancı dil eğitimine yönelik çalışmaların yapılmadığına yönelik algının yanlış olduğunu belirtti.

29-04-2024


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş