Arama sonuçları

Yurtdışı üniversitelerle ortak diploma verilebilecek

Yurtdışı üniversitelerle ortak diploma verilebilecek

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan yeni düzenlemeye göre, yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının mezuniyete ilişkin şartlarının tümünü yerine getiren öğrencilere, ilgili yükseköğretim kurumlarınca programın ortak program olduğu belirtilerek ortak diploma verilecek. 

"Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının, YÖK tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla güçlü taraflarını bir araya getirmek suretiyle eğitim ve öğretimde işbirliği yaparak ve öğrencilere bu kurumların sahip olduğu akademik standartlar çerçevesinde en iyi eğitim ve öğretim imkanı sağlayarak ortak diploma vermeye yönelik program açmaları veya yükseköğretim kurumlarının mevcut programlarında kayıtlı öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim görmek suretiyle ortak diploma almalarına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

ÇOKLU DİPLOMA: Buna göre, yönetmelikte ortak diploma, "iki veya daha fazla yükseköğretim kurumunun birlikte verdikleri eğitim sonunda öğrenci adına düzenledikleri birbirine bağlı tek, birbirine bağlı çoklu veya birbirinden bağımsız çoklu diploma" olarak tanımlandı.

ORTAK PROGRAM: "Ortak program" tanımı ise "bir yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınan, yurt dışında bir ya da birden çok yükseköğretim kurumu ile müştereken açılan veya mevcut programlar kapsamında birlikte yürütülen eğitim ve öğretim programı" şeklinde yapıldı.

Ortak programı birlikte yürütecek yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirleyen protokol hazırlanarak imzalanmadan önce YÖK'ün uygun görüşüne sunulacak. Uygun bulunan protokol taraflarca imzalandıktan sonra onaylanmak üzere YÖK'e gönderilecek.

Ortak programlara öğrenci kabulü, ilgili yükseköğretim kurumlarının öğrenci kabulünde aradıkları şartlara uygun olarak yapılacak.

Ortak ön lisans ve lisans programları için Türk vatandaşı öğrencilerin, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sınavlarına girmek, tercihleri arasında yer vererek ortak programa yerleşecek kadar ilgili puan türünde başarılı olmak ve usulüne göre yerleştirilmiş olmak şartları aranacak.

YÖK ONAYI ALINACAK: Ortak ön lisans ve lisans programlarında Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına yabancı öğrenci kabulünde uygulanan uluslararası sınav puanı, ortaöğretim mezuniyet derecesi ve benzeri kriterler ortak programlara yabancı öğrenci kabulünde de uygulanacak. Bu kriterlerin asgari düzeyleri konusunda YÖK'ün onayı alınacak.

SÜRE VE KREDİLERDE DÜZENLEME: Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki ortak programların süre ve toplam kredisi, "Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi"nde her bir düzey için belirlenen süre ve toplam krediden az olamayacak. Ortak program kapsamında yürütülecek ön lisans ve lisans programlarının en az yarısı yurt içindeki ilgili yükseköğretim kurumunda tamamlatılacak. Dersler ile uygulamaların hangi yükseköğretim kurumunda tamamlatılacağı protokolde belirtilecek.Ortak programların hangi dil veya dillerde yürütüleceği protokolde belirlenecek.

ORTAK PROGRAMA ORTAK DİPLOMA: Yönetmelik kapsamında yürütülen ortak eğitim ve öğretim programlarında, yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının mezuniyete ilişkin şartlarının tümünü yerine getiren öğrencilere, ilgili yükseköğretim kurumlarınca programın ortak program olduğu belirtilerek ortak diploma verilecek.

Ortak diplomalarda yer alacak ibareler taraflar arasında imzalanan protokollerde belirtilecek. Öğrenciler, ortak programın taraflarınca mezuniyet için aranan koşulların tümünü yerine getirmeden ortak diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamayacaklar. 

Yükseköğretim kurumlarının ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı öğrencilerin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının kazanımları aynı olan mevcut programlarında eğitim görerek ortak diploma almalarına yönelik programlar yürütülebilecek.

Ortak programlara kabul edilmek için, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç ön lisans ve lisans programlarında normal eğitim sürelerinin en az yarısını, lisansüstü programlarda ise en az bir dönemini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda tamamlamaları ve hem kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun hem de yurt dışındaki yükseköğretim kurumunun aradığı şartları sağlamaları gerekecek.

BAŞARISIZ OLANIN İLİŞİĞİ KESİLECEK: Mevcut programlara kayıtlı olan ve şartları sağladıkları için yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda eğitim alan öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda başarısız olmaları halinde ortak programdan ilişikleri kesilecek ve bu öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında kayıtlı oldukları mevcut programda programın azami süresi de dikkate alınarak eğitimlerine devam edecekler.

Bu tür ortak programlarda kayıtlı olan öğrencilere, yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının mezuniyete ilişkin şartlarının tümünü yerine getirmeleri halinde, programın ilgili yükseköğretim kurumları tarafından müştereken yürütüldüğünü belirten ayrı ayrı veya ilgili kurumların yetkililerince ortak olarak imzalanan tek bir diploma verilecek.

Bu blog AA abonesidir.

 

06-10-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş