Arama sonuçları

193 üniversitenin ‘karne’si çıktı: Sadece 34’ü uluslararası sıralamalara girebiliyor

193 üniversitenin ‘karne’si çıktı: Sadece 34’ü uluslararası sıralamalara girebiliyor

YÖK, ‘2020 yılı üniversite izleme ve değerlendirme raporlarını’ yayımladı. Raporda 193 üniversite yer aldı. Raporda uluslararası üniversite sıralamalarına giren üniversite sayısının 24'ten 34'e yükselmesine dikkat çekiliyor olsa da incelenen 193 üniversiteden yüzde 17.6'sının sıralamalarda yer aldığı görülüyor. 

Kovid-19 salgının ise en çok etkilediği alan ise uluslararası programlar oldu. Hem gelen hem de giden öğrenci ve akademisyenlerin sayısı büyük oranda azaldı.

2019 YILINDAN BU YANA RAPOR ÇIKIYOR

2019 yılından itibaren “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Çalışması” yürüten YÖK, yükseköğretim kurumlarıyla ilgili verileri kamuoyu ile paylaşıyor. Raporda, “Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın”, “Uluslararasılaşma”, ile “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” olmak üzere 4 temel alanda 45 göstergeye göre üniversiteler değerlendiriliyor. Üniversite İzleme ve Değerlendirme Çalışması kapsamında yıllık iki kategoride raporlar yayımlanıyor. Bunlardan ilki her bir üniversiteye ait “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu” ve ikincisi bu raporların analizi sonucu hazırlanan “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu.”

193 ÜNİVERSİTE DEĞERLENDİRİLDİ

 Bu çalışma kapsamında 193 üniversiteye ait “2020 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” bugün yayımlandı. “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2021” ise yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak.

YÖK, üniversitelerle ilgili yayımladığı raporda, 2018, 2019 ve 2020 yılı raporları karşılaştırıldığında 2020 yılında bazı gösterge verilerinde Kovid-19 salgınının etkisiyle düşüşler olsa da genel olarak bir yükseliş olduğunu ifade etti.

YÖK’ün raporla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDA NELER OLDU?

2018 yılına nazaran kayıtlı olunan program dışındaki diğer programlardan alınan ders oranı düzenli bir artış ile %14’ten %18,58’e, benzer şekilde akredite lisans programı sayısı 420’den 689’a ve öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı 6,9’dan 8,2’ye yükselmiştir. Doktora programlarından mezun olan öğrenci sayısı 2018’de 7 bin 250 iken 2019’da 8 bin 275’e yükselmiş, 2020 yılında ise 7 bin 525 olmuştur. Üniversitelerin düzenlediği uluslararası sempozyum, kongre ve sanatsal sergi sayısı 2018 yılında 2 bin 222 iken 2019 yılında 3 bin 930’a yükselmiş 2020 yılında ise 2 bin 84 olmuştur. Teknokent veya TTO projelerine katılan öğrenci sayısı ise sırasıyla 13 bin 646, 24 bin 13 ve 17 bin 294 olduğu görülmüştür.

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, PROGJE VE YAYIN

Son 3 yılda düzenli bir artış oldu. Öğretim elemanı başına düşen ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı 0.05’ten 0b20’ye ve uluslararası hakemli dergilerdeki yayın sayısı 0,31’den 0,40’a, en yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı 16 bin 256’dan 25 bin 620’ye yükselmiştir. Yararlanılan TÜBİTAK ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı 5 bin 357’den 8 bin 87’ye ve destek programı sayısı 3 bin 752’den 10 bin 576’ya, kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projesi sayısı 5 bin 770’ten 9 bin 15’e, dünya sıralamalarına giren üniversite sayısı 24’ten 34’e, endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı ise 3 bin 286’dan 6 bin 218’e yükselmiştir.

ULUSLARARASILAŞMA GÖSTERGELERİ NEDİR?

2018, 2019 ve 2020 yılı verileri karşılaştırıldığında; yabancı uyruklu öğrenci sayısı düzenli bir biçimde arttı. Sayı 126 bin 681’den 184 bin 46’ya yükselmiştir. İstihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı ise 2018’de 1219 iken 2019’da 2 bin 85 ve 2020’de 2 bin 29 olmuştur.

Kovid-19 salgını en fazla uluslararası hareketliliğine ilişkin verileri etkilemiştir. Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı 2018’de 1368 ve 2019’da 1585 iken 2020’de 338 oldu. Gelen öğrenci sayısı da 2018’de 5 bin 609, 2019’da 6 bin 753 ve 2020’de 5 bin 98 olmuştur.

Diğer yandan uluslararası değişim programları kapsamında hareketliliğe katılan öğretim elemanı sayısı 2018’de 2 bin 512 ve 2019’da 2 bin 227 iken 2020’de 568, aynı kapsamdaki öğrenci sayısı sırasıyla 20 bin 917, 19 bin 556 ve 13 bin 681 olmuştur.

Uluslararası fon destekli proje sayısı 2018 yılına nazaran düzenli bir artış ile 1105’ten 1563’e yükselmiştir. Yurtdışı kurumlarla ortak yürütülen proje sayısı ise Kovid-19 salgınının etkisiyle 2019’da 1759 iken 2020’de 1724 olmuştur.

TOPLUMA HİZMET VE SOSYAL SORUMLULUK

Son 3 yılın verileri karşılaştırıldığında düzenli bir artış ile; kamu kurumları ile ortak yürütülen proje sayısı 2 bin 237’den 3 bin 061’e, dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısı 2 bin 798’den 4 bin 749’a yükseldi.  Engelsiz Üniversite Ödülü sayısı 63’ten 418’e, sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödül sayısı 26’dan 102’ye ve yeşil, çevreci üniversite endekslerindeki yer alan üniversite sayısı 29’dan 55’e ulaştı. Öğrenci başına yapılan harcama miktarı 12 bin 735 TL’den 15 bin 825 TL’ye yükseldi. Yıllara göre sırayla sosyal sorumluluk projesi sayısı 2 bin 793, 3 bin 850 ve 3 bin 424, verilen sertifika sayısı ise 171 bin 681, 291 bin 24, 281 bin 992 olmuştur.

 ​YÜZ YÜZE EĞİTİMDE ARTIŞ GÖRÜLECEK

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl boyunca üniversitelerde ara verilen yüz yüze eğitime, programların büyük bir kısmında yeniden başlanması ile 2021 yılı verilerilerinde önemli artışlar olacağı öngörülmektedir.

YÖK BAŞKANI DUYURDU

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Twitter'dan rapora ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitelerimizin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda faaliyetlerini yürütmesine ve kanıt temelli değerlendirmelerinin yapılmasına imkan sağlayan çalışmamızın yükseköğretimimizde büyük verinin oluşturulmasında anahtar rolünün olacağını değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde üniversitelerimizin bilimsel üretkenliği, akademik performansı, üniversite-sanayi iş birliği, Ar-Ge, uluslararasılaşma ve uluslararası bilim akademileri ve kurumlarıyla iş birliği, sosyal sorumluluk ve topluma hizmet hususlarını da yakından takip edeceğiz."

 

25-11-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş