Arama sonuçları

Ders ve ek ders saatlerine düzenleme

Ders ve ek ders saatlerine düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatleri yeniden düzenlendi. Konuya ilişkin "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, komşu ülkelerde çıkan iç karışıklıklar nedeniyle Türkiye'ye zorunlu göç eden vatandaşların topluma uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere 10 saate kadar ek ders görevi verilebilecek. 

SAYI YETERSİZSE HAFTADA 30 SAATE KADAR EK DERS

Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde yüksek öğrenimli olmak koşuluyla resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ve yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilecek.

‘İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ’

İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin, daha önce ek ders kapsamında bulunan öğrenci, çırak ve aday çırakların iş yerindeki uygulamalı eğitimini izlemeleri, programa uygunluğunu denetlemeleri, sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamaları ve mesleki rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları görevler artık normal ders kapsamında değerlendirilecek.

Bu dersler, ders dağıtım çizelgelerinde "işletmelerde meslek eğitimi" adıyla gösterilecek. İşletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci, çırak ve aday çırak sayısı gibi kıstaslar esas alınarak yeniden değerlendirilecek söz konusu dersler, okul ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve milli eğitim müdürlüğünce onaylanacak programlara göre ders saatleri kapsamında verilecek.

SINAVDA ÖĞRENCİ OLMASA BİLE EK ÜCRETİ VERİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın bazı maddelerinin iptali istemiyle açılan davada, Danıştay 11. Dairesince verilen 19 Haziran 2007 tarihli karar gereğince, karardan "öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla" ifadesi kaldırıldı.

Buna göre, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri ve proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, öğrenciler sınava girmeseler de her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenecek.

Kararla, "yüz yüze eğitim"in tanımı da değiştirildi. Yeni kararla, yüz yüze eğitim, "işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını ifade eder" olarak tanımlandı.

Bu blog AA abonesidir.

03-07-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş