Arama sonuçları

Mesleki eğitime 536 milyon TL'lik yatırım

Mesleki eğitime 536 milyon TL'lik yatırım

Mesleki eğitime 536 milyon TL'lik yatırım. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) sektör odaklı yeni mesleki ve teknik eğitim modelinin uygulamaya konulmasıyla öğrencilerin sigortalanması, beceri eğitimi veren işverenlere devlet desteği ve özel okul teşviki kapsamında, mesleki eğitime toplam 536 milyon liranın üzerinde kaynak aktarıldı. 

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, yeni eğitim öğretim yılı ile mesleki ve teknik eğitim alanında pek çok yenilik uygulamaya konuldu. 

MESLEKİ EĞİTİME 536 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Milli Eğitim Bakanlığınca, sektörle etkili iş birliğini öngören yeni mesleki ve teknik eğitim modelini hayata geçirmek amacıyla 9 Aralık 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan 6764 sayılı kanunda değişiklikler yapıldı. 

Bu kapsamda çıraklık eğitimi, zorunlu örgün ortaöğretim kapsamına alındı. İş başı eğitimi ile usta yetiştirilmesi sağlanarak sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için önemli bir adım atıldı. Ayrıca hem okuyup hem de para kazanarak hayata erken atılmak isteyen gençlere ve ailelerine de yeni bir alternatif ortaöğretim imkanı sunuldu. 

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNE KAYITLAR 

Kanun hayata geçirilmeden önce ustalık eğitimlerinin verildiği mesleki eğitim merkezlerine geçen yıl 27 bin 815 kişi ilk kez kayıt yaptırırken, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde yeni kayıt yaptıranların sayısı yüzde 98,6 oranında artarak 54 bine ulaştı. Bu merkezlerde öğrenim gören öğrenci sayısı 132 bin 480 oldu.

İŞLETMELERE DEVLET DESTEĞİ VERİLİYOR

MEB'in hayata geçirdiği reform niteliğindeki yenilikler arasında, öğrencilere beceri eğitimi ve staj için kapılarını açan işletmelere devlet desteğinin verilmesi de yer aldı. 

Beceri eğitimi ve staj yaptırmakla yükümlü bulunan işletmeler tarafından öğrencilere ödenen asgari ücretin en az yüzde 30'una karşılık gelen 380 liranın üçte ikisi olan 253 liranın, işverenlere devlet katkısı olarak ödenmesi sağlandı. 

Böylece daha fazla işletmenin daha çok öğrenciye beceri eğitimi ve staj imkanı sağlamasının önü açıldı. İşverenlere toplam 240 milyon lira devlet katkısının sağlandığı uygulamadan, bu yılın şubat ayından beri 1 milyonun üzerinde öğrenci yararlandı.

ÖĞRENCİYE KAZA VE HASTALIK SİGORTASI 

Öte yandan, mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına devam eden öğrenciler, alan eğitimine başladıkları andan itibaren mezun oluncaya kadar iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandı. Bu kapsamda, şimdiye kadar sigortalanan 1 milyon 57 bin 723 öğrenci için 86 milyon lira kaynak aktarıldı.

Bakanlık tarafından, sektör odaklı yeni mesleki ve teknik eğitim modelinin uygulamaya konulmasıyla öğrencilerin sigortalanması, beceri eğitimi veren işverenlere devlet desteği ve özel okul teşviki kapsamında, mesleki eğitime toplam 536 milyon liranın üzerinde kaynak ayrıldı.

ÖZEL MESLEK LİSELERİNE DESTEK

Organize sanayi bölgelerinde (OSB) açılan özel meslek liselerine sağlanan devlet teşvikinin uygulaması da bu yıl genişletildi. Bakanlar Kurulu kararı ile OSB dışındaki özel meslek liseleri de kapsama alınarak çeşitli meslek alanlarında eğitim öğretim teşviki verilmeye başlandı. OSB içinde 35, OSB dışında da 35 olmak üzere toplam 70 okul, devlet desteğinden yararlanır hale geldi. 

Yeni eğitim öğretim döneminde devlet desteğinden geçen yıl yararlanan öğrenci sayısı, 22 binden 40 bine çıktı. Bu öğrencilere bu yıl toplam 210 milyon lira eğitim öğretim desteği olarak kaynak aktarılacak.

İşletmelerin kendi ihtiyaçlarına uygun nitelikli işgücünü bizzat kendi işletmelerinde yetiştirebilmelerini temin etmek amacıyla OSB'lerde, kapsama dahil meslek alanlarında eğitim-öğretim faaliyeti gösteren özel meslek liselerine öğrenci başına alanlara göre 4 bin 270 lira ile 6 bin 900 lira arasında değişen tutarlarda devlet teşviki sağlanıyor. 

MESLEK LİSELİYE ÖNLİSANS İÇİN EK PUAN 

Meslek liselerinden üniversitelerin ön lisans programlarına sınavsız geçiş uygulamasına son verildi ve bunun yerine öğrenim gördüğü alanda ön lisans programlarına devam etmek isteyenlere ilave puan uygulamasına geçildi. Daha önce yalnızca 3795 sayılı kanunda belirtilen mesleki ve teknik eğitim okul türlerinden mezunlara teknisyen unvanı verilirken kanun değişikliği ile tüm meslek lisesi mezunlarına da teknisyen unvanı verilmesi sağlandı. 

Mesleki ve teknik ortaöğretimde, 53 meslek alanı ve bu alanlara ait 199 meslek dalının öğretim programlarının tamamı, ulusal ve uluslararası meslek standartları, sektörün talepleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeler gözetilerek ilgili alan uzmanları, sektör, meslek kuruluşu, üniversite ve diğer paydaş temsilcilerinin katkı ve katılımları ile modüler yapıda kazanımlara dayalı olarak güncellendi. 

12 ilde bulunan 19 tematik meslek lisesi, bu yıl ilk defa öğrenci alarak eğitim-öğretime başladı. 

HER OKULA BİR KARNE VERİLECEK

Öte yandan, mesleki ve teknik eğitim okullarının performansları izlenerek her okula karne verilecek. 

Sektörle iş birliği çalışmalarını devam ettiren bakanlık tarafından öğretmenlerin ve sektörde çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, öğrencilere burs sağlamak amacıyla 82 farklı kurum ve kuruluşla yapılan 66 protokol yürürlüğe konuldu. 

KOSGEB ile yapılan iş birliği protokolü sayesinde meslek lisesinden mezun olan öğrencilere yeni girişimci desteğine başvurma hakkı verildi. Bu kapsamda meslek lisesi mezunlarına 50 bin lira hibe ve 100 bin lira da faizsiz kredi desteği sağlandı.

 

23-10-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş