Arama sonuçları

2021 LGS: Eğitimciler nisan ayı örnek sorularını nasıl değerlendirdi?

2021 LGS: Eğitimciler nisan ayı örnek sorularını nasıl değerlendirdi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran’da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için örnek soruları yayımlamaya devam ediyor. Nisan ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere 45 soru yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl LGS’de dil bilgisi sorusu yer almayacağını açıklamıştı. Örnek sorulara baktığımızda da dil bilgisi sorularının bulunmadığı görülüyor. Türkçe sorularında yine paragragların çok uzun olmadığı da dikkat çekiyor. LGS örnek sorularını pervinkaplancom için eğitimciler değerlendirdi. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor, sınav için nasıl hazırlanmalı?

ARI OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: DİL BİLGİSİ SORUSU YOK

Nisan ayında yayımlanan örnek sorulara bakıldığında soruların MEB Talim Terbiye Kurulu’nun yayımladığı konu, kazanım ve açıklamalara paralel olduğu görülmektedir. Okuduğunu anlama, sözcük ve söz öbeklerinin anlamını çıkarma, okuduklarından çıkarım yapma, metinle ilgili sorular sorma kazanımlarına yer verilen soruların zorluk düzeyinin çoğunlukla orta düzeyde olduğu görülmüştür. Temel dil ve okuma becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini yoklayan soruların dili açık ve anlaşılırdır.

Paragraf sorularında öğrencilerden verilen mesajı ve yardımcı düşünceleri bulmaları, paragraftaki mantık çerçevesinde boşlukları doldurmaları, paragrafın yazılış amacını kavramaları, çıkarımları birleştirmeleri ve yeni çıkarımlar oluşturmaları, metnin içeriği ve biçimi üzerine düşünmeleri, metni yorumlamaları ve değerlendirmeleri istenmiştir.

ŞİİR İLE İLGİLİ SORU ÇIKTI

Yunus Emre ile ilgili infografik sorusunda görsel içinde verilen bilgilerden hareketle; öğrencilerden farklı paragraflardaki bilgileri seçeneklerdeki şiirlerle ilişkilendirebilmeleri, çıkarım yapabilmeleri istenmiştir.

DİL BİLGİSİ SORULARI YOK

Nisan ayı örnek soruları; verilen bir metnin genel anlamını kavramak için kelimeleri ve metni doğru okuyabilme, sonrasında çözümleyebilme, ifade edebilme ve işleyebilme becerilerini kapsamaktadır. Bu ayki sorularda iş ve işlem basamaklarının takip edildiği sözel mantık sorularına, söz sanatlarına, yazım kurallarına, noktalama işaretlerine ve Bakanlık tarafından yapılan açıklamada olduğu gibi bilgiye ulaşma ve bilgiyi hatırlama düzeyindeki dil bilgisi sorularına yer verilmemiştir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: GÖRSELLERİ ANALİZ ETME

MEB tarafından yayımlanan nisan ayı örnek sorularının kazanımlara uygun olduğu görülmektedir. Orta uzunlukta olan soruların tamamı “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye” ünitesinden hazırlanmıştır. Nisan ayı örnek sorularının öğrencilerin bilişsel süreç becerilerini kullanarak verilen metinden hareketle çıkarım yapma, görselleri analiz ederek ilişki kurma ve kazanımları içselleştirme düzeylerini sorgulamaya yönelik olduğu görülmektedir.

Örnek soruların geçmiş aylarda yayımlanan sorulara göre güçlük düzeyinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: YORUM VE KAVRAM BECERİSİ

Nisan ayı örnek soruları, MEB kazanımlarına uygun bir biçimde hazırlanmıştır.  Yoğunluğu “Hz. Muhammed’in Örnekliği” ünitesinden olan örnek sorularda “Kader İnancı” ile  “Din ve Hayat” ünitelerinden de birer soru yer almaktadır. Sorular, yorumlama ve kavram becerisini ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. MEB tarafından yayımlanan örnek sorularda sıklıkla yer verilen ayetlerden çıkarım yapmaya ilişkin soru örneklerine bu ay yer verilmemiştir. Soruların, orta güçlükte olduğu ve yorumlama becerisine sahip öğrenciler tarafından rahatlıkla yapılabileceği düşünülmektedir.

İNGİLİZCE: PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

Yayımlanan nisan ayı İngilizce soru örneklerinde ''In the Kitchen'' ünitesinden bir, ''The Internet'' ünitesinden iki, ''Adventures '' ve ''Tourism'' ünitelerinden birer soru sorulduğu görülmektedir.Broşür gibi çeşitli metinler içeren birinci ve ikinci soruları incelediğimizde öğrencilerin okulda edindikleri bilgiler ile gündelik hayattaki olaylar arasındaki bağın ilişkilendirilmesi ve buna yönelik problem çözme becerilerinin ölçüldüğü söylenebilmektedir. Ayrıca internetteki yorumları içeren 1. soruda, yine 21. yüzyıl becerilerinden dijital okur yazarlık becerileri ile ilişkili bir bağlam oluşturulduğunu görmekteyiz. Örnekler arasında tablo ve grafik okuma soruları da bulunmaktadır. Diğer aylarda görülen uzun paragraf okuma ve yorumlama sorularına bu ay yer verilmemiştir. Genel olarak sorular; verilen görsel ve bilgi içeriklerini kolay anlayabilecekleri, orta güçlükte sorulardan oluşmaktadır. Özellikle tablo sorularında ve öncül bilgiler içeren sorularda öğrencilerin okuduklarını anlamalarının yanı sıra bağlantı kurarak ilişkilendirmeleri, verilen görseli doğru yorumlamaları gerekmektedir.

MATEMATİK: TABLO, GRAFİK VE ŞEMA

Nisan ayı örnek soruları, müfredat programına göre işlenen kazanımlardan oluşmaktadır. Bu ayki örnek sorular; daha önce yayımlanan örnek sorular ve LGS sorularında olduğu gibi madde kökü görsel unsurlar kullanılarak “tablo, grafik, şema” ile zenginleştirilmiştir.

Ağırlıklı olarak yoruma dayalı hazırlanan örnekler arasında üst düzey düşünme becerilerini yoklayan sorular da yer almaktadır. Bu becerilere sahip, kazanımlara hâkim, yönergeleri dikkatle okuyan, bilgiyi doğru kullanıp yorumlayan ve çalışmalarında beceri temelli sorulara sıklıkla yer veren öğrencilerin daha rahat çözebileceği soruların orta güçlükte olduğu düşünülmektedir.

FEN BİLİMLERİ: GÖRSELLER ÖNEMLİ

Nisan ayı örnek sorularına bakıldığında metinlerin kısaldığı ancak geçmiş sorularda olduğu gibi görsellere yer verildiği görülmektedir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı konu alan, günlük yaşamla ilişkilendirilen katı basıncı sorusunun farklı bir tarzda hazırlanmış olması dikkat çekicidir. Grafik sorularının çözümünde öğrencilerin grafiği doğru yorumlayarak çıkarımda bulunmaları beklenmektedir. Yine aynı bağlamda buzullanma ile ilgili grafikte yıllık besin üretim miktarı ve buzullanma görülmeyen ay sayısının ilişkisi verilmiştir. Bu soruda ters mantık yürütülerek görülen değil, “görülmeyen ay sayısı” olarak ifade edilmesi dikkat çekicidir. Buradan da öğrencilerin grafik sorularına daha çok ağırlık vermeleri gerektiği düşünülmektedir. Ağırlıklı olarak “Basit Makineler” ile “Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi” ünitelerinden hazırlanan sorularda; bilgiyi doğru yorumlamanın ve bunu günlük hayata aktarabilme becerisinin önemli olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin tablo okuma, grafik yorumlama, mantık ve muhakeme becerisi içeren sorulara çalışmalarında yer vermesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

FMV ISPARTAKULE IŞIK ORTAOKULU BÖLÜM BAŞKANLARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: DİL BİLGİSİ YOK, PARAGRAFLAR KISA

Nisan ayı Türkçe örnek sorularına baktığımızda 6 Nisan’da MEB tarafından yapılan konu, kazanım ve açıklamalara uygun olduğunu görüyoruz. Yani örnek sorularda dil bilgisi konularına yer verilmemiştir. Sorular okuma anlamaya ve yorumlamaya dayalıdır. Okuduklarından çıkarımda bulunma becerisini ölçen sorulardır.

1, 2 ve 5. sorular yeni nesil soru denebilecek tarzdadır, verilenlerden hareketle öğrencinin bilgiyi kullanma becerisi ölçülmüştür. 1. soruda metin yeni nesil sorular da olduğu gibi görselle verilmiştir.

3 ve 8. sorular metinden çıkarım yapma, metindeki yardımcı fikirleri belirlemeyle ilgilidir.

4. soru metinden hareketle kurulmuş bir atasözü sorusudur.

6. soru paragrafın yapısı konusuyla ilgili paragraf tamamlama sorusudur.

7. soru metnin bağlamından hareketle söz öbeğinin anlamını buldurmaya yöneliktir.

 9. soru metne bağlı sorulara yanıt vermeyle, 10. soru da metin türleriyle ilgilidir. Sorular esasen sınavlarda genellikle karşımıza çıkan belli tarzdaki anlam sorularıdır.

Sorular orta zorluktadır. Paragrafların kısalığı dikkat çekicidir. 

MATEMATİK: OKUDUĞUNU ANLAMA VE ANALİZ ETME

Nisan 2021 LGS Matematik Örnek Soruları geçmiş aylarda ve LGS sınavlarında da olduğu gibi yine okuduğunu anlama, yorumlama ve analiz becerileri gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Problem çözme ve işlem becerisi, grafik yorumlama ve bilgiyi günlük yaşamda kullanma becerileri ölçülmüştür.

Tüm sorular görsellerle desteklenmiş ve soru metinleri kısaltılmıştır. Salgın nedeniyle 2020 LGS sınavına dahil edilmeyen; Eşitsizlikler, Doğru Denklemi ve Eğim konularını da Nisan ayı örnek matematik sorularında görebiliyoruz. Ayrıca cebirsel ifadeler konusunun geometri ile yorumlanması da dikkat çekmektedir (kağıt katlama sorusu gibi).

Sıkça karşımıza çıkan Veri analizi konusundaki daire ve sütun grafiği birlikteliği gibi üst düzey dikkat, işlem ve analiz becerisini ölçen 3-4 tane kritik soru ile birlikte tüm sorular LGS mantığı ile aynı zorlukta, çok kazanımlı ve matematik okur-yazarlığına dönük hazırlanmıştır.

FEN BİLİMLERİ: BİLGİ VE TEMEL BECERİLER

Nisan ayı Fen bilimleri örnek soruları genel olarak değerlendirildiğinde; bilgi ve fen bilimleri temel becerilerini bir arada kullanmayı gerektiren ve üst düzey düşünme becerileri içeren sorulardan oluştuğu görülmektedir.

Örnek sorularda ‘Basınç’ ünitesine ait bir soru, ‘Asitler ve Bazlar’ ünitesine ait bir soru, “Basit Makineler” ünitesine ait dört soru, “Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitesine ait dört soru bulunmaktadır.  Günlük hayata ilişkin gözlem yeteneği gerektiren sorularda kullanılan örnek olaylar günlük hayatta kullandığımız araçları içermektedir. Örneğin basit makinelerle ilgili sorularda ayakkabı bağcıklarının ve musluk armatürlerinin çalışma prensibi hakkında farkındalık sağlanmıştır. Böylece aslında fen bilimleri dersi konularının; günlük hayatla iç içe olduğu, bilgi ve becerilerin günlük hayata transfer edildiği, kavrama ve analiz becerileri içerdiği anlaşılmaktadır.

ÇELDİRİCİLİĞİ YÜKSEK SORULAR

Ayrıca mantık ve muhakeme yeteneği gerektiren, çeldiriciliği yüksek, görsel dikkat gerektiren sorulara da yer verilmiştir. 3 adet grafik yorumlama sorusu yer almaktadır. Bu sorularda öğrencilerden grafik yorumlamanın yanı sıra, grafikler arası karşılaştırma yapmaları ve temel bilgilerini grafikteki verilerle birleştirmeleri beklenmektedir. Bu da verileri yorumlama ve analitik düşünme becerilerinin önemini göstermektedir.

Deney yorumlama sorularına daha önceki ayların örnek sorularında yer verildiği gibi Nisan ayı sorularında da yer verilmiştir. İki aşamalı deney sorusunda öğrencilerden; tablo yorumlama, görsel okuma, kavrama, yaratıcı ve analitik düşünme gibi beceriler beklenmektedir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: GÜÇLÜ ÇELDİRİCİLER VAR

MEB’in nisan ayı T.C İnkılap Tarihi dersi örnek soruları önceki aylarda MEB’in hazırladığı sorulara benziyor. Sorular çok iyi oluşturulmuş, zorlayıcı nitelikte sorular var. Seçeneklerde çeldiriciler çok yakın verilmiş. Öğrencileri zorlayabilecek sorular. Sorular görsel yorumlama, çıkarımda bulunma ve karar verme becerisini ölçen sorulardır. Öğrencinin bilgiyi yorumlamasını isteyen nitelikte sorular hazırlanmıştır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: ANLAMA VE YORUMLAMA

 Sorular 1, 3 ve 4. üniteyi kapsamaktadır. Soruları çözebilmek için ön bilgiye sahip olmak, konularda geçen kavramları bilmek gerekmektedir.

Soruların 5, 6 ve 7. sınıflarda işlenen konularla bağlantısı var. O konuların tekrarını gerektirecek niteliğe sahip sorulardan oluşmaktadır.

Anlama ve yorumlama becerisini gerektiren sorulardır.

Metinlerin analizinin iyi yapılmasını gerektirmektedir.

Yeni nesil soru niteliği yok gibi, görsele ve güncel konulara değinilmemiştir.

İNGİLİZCE: GÖRSEL OKUMA ÖNEMLİ

1. soru 7. ünite kazanımıdır. Bu soruda doğru cevap olan, 4. restoran bilgilendirmesindeki "not expensive" olumsuzluk ifadesi fark edilmezse cevap tekrar okuma gerekebilir. 
2. soru 5. ünite kazanımıdır.  Görsel okumalıdır. "except" ve "pm" kelimelerinin bilinmesi, doğru cevap olan C şıkkına diyalog okunmadan dahi ulaştırabilir. 3. soru yine 5. ünite kazanımıdır. Bu sorunun cevabı olan B şıkkını "least" ve "educational" kelimelerinin anlamını bilen öğrenciler ulaşırken, diğer üç şıkkın yanlış olduğu yorumuyla da ulaşılabilir. LGS gramer konu kazanımlarından "comparative" bilgisi bu sorunun doğru cevabıyla ölçülmek istenmiştir. Soruda basit düzeyde de olsa tablo yorumlama, sayılar arası ilişki analiz becerisi gerekir. 
4. soru 6. ünite kazanımıdır.  Soru bir diğer gramer kazanımı olan "would rather" ve "should" yapıları bilgisini ölçer. Kazanım kelimelerden olan "offer"ın anlamın bilinmesi önemli olabilir. 6. ünitenin en sık kullanılan spor terimleri tabloda verilirken, ölçülmek istenen gramer yapılarını bilen ve bilmeyen öğrenciyi ayırarak eleyici niteliktedir. 5. soru da yine bir 7. ünitesi kazanımıdır. Grafik yorumlamanın oldukça önemli olduğu bu soru bu grubun en eleyiciliği yüksek sorusudur. Her şıkta tatil türleri yazmadan sadece renkler verilir ve bu nedenle de özellikle dikkatle tüm şıklarının okunup, sayılar arası yorum gerektirir. Bir önceki sorudaki gibi "making preference" gramer bilgisi ölçülmüştür. 

LGS sorularında yıllar içerisinde sıklıkla ölçülen "making preference" yine bu örnek sorularda da 5 sorunun ikisinde vurgulanarak  dikkat çekmiştir.  

 

 

 

 

14-04-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş