Arama sonuçları

2023 LGS: Ekim ayı örnek sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi?

2023 LGS: Ekim ayı örnek sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi?

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için ilk örnek soru kitapçığını yayımladı. 2023 LGS’ye ilişkin ekim ayı örnek sorularını eğitimciler değerlendirdi.

LGS örnek soru kitapçığında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

FMV Işık Okulları eğitimcileri LGS ekim ayı örnek sorularını şöyle değerlendirdi:

TÜRKÇE: DİKKATLİ OKUMA GEREKİYOR

Handan Kızıl, Ispartakule Işık Türkçe Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı: MEB’in yayımladığı Ekim ayı örnek soruları öğrencilerin okuma, anlama  ve çıkarım yapma becerisini becerisini ölçen, dikkatli okumayı gerektiren sosyal bilgilerle disiplinler arası iş birliğiyle hazırlanmış harita üzerinden görsel okuma infografik ve bir de noktalama sorusundan oluşan sorulardır. Sorular aslında öğrencilerin okuduğunu anlama ile birlikte düşünme becerilerini ve dikkatini de ölçüyor. Okuma alışkanlığı olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorulardır. Zorluk derecesi için orta, orta kolay diyebiliriz.

8.sınıfın ilk dil bilgisi konusu olan fiilimsiye yer verilmemiş olması dikkat çekicidir Geçen yılın ekim ayı sorularında fiilimsi sorusu vardı ancak LGS de sorulmadı. Bunun yerine LGS de öge, çok sorulmayan çatı dil bilgisi konularından soruldu.

Soruları tek tek değerlendirecek olursak:

İLK SAYFADA KARŞILAŞILAN SORU

1.SORU: Sözcükte anlam konusundan gelmiştir. Bu zaten LGS de ilk sayfada karşılaşacağımız sorulardır. Soru, anlamı verilen etki, okuma ve olağanüstü sözcüklerinin üçünün de kullanıldığı metni sormaktadır.

Bu konu, geçen yılın LGS Sınavında bu modelde sorulmamıştır. Orada altı çizili sözün cümleye kattığı anlam sorulmuştur. Bu model klasik tarzda daha alışkın olduğumuz bir tarzdır. Öğrencilerin okumalarının sözcük anlamı bilmelerinin önemini gösteren sorulardan biridir diyebiliriz.

2.SORU: Cümlede anlam sorusudur. Verilen metinde cümleler numaralandırılmış ve seçeneklerde numaralandırılan cümlelerle ilgili söz edilenlerin doğruluğu ölçülmüştür. LGS 2022 A Kitapçığı 3.sorusuyla aynıdır.

3.SORU: Paragrafta yapı konusundan bağlayıcı ögenin metinde neyi kastettiği üzerinedir. Metinde bu durum diye altını çizdiği bağlayıcı ögenin metinde neyi kastettiğini sormaktadır.Sorunun çeldiricileri güçlüdür.Metin dikkatli okmayı gerektirmektedir.

4. SORU: Verilen metnin içeriğinde söz edilenlerle seçeneklerdeki hangi başlığa yer verilemeyeceği sorulmaktadır.

5. SORU: Yine paragrafın yapısı konusuyla ilgili bir sorudur. Verilen cümlenin parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra getirilebileceği sorulmaktadır. Anlam akışına uygun bir biçimde bunu çözmek için metnin dil ve düşünce bağına dikkat etmek gerekir. Bu soru modeli LGS 2022 A Kitapçığı 12.sorusuyla benzeşmektedir. Orada yazar gazeteci karşılıklı konuşması vardı yine metnin anlam akışını bozmadan soru daha da zorlayıcı olarak seçeneklerdeki iki cümlenin verilen boşluklara getirilmesi isteniyordu.

6.SORU: Bir metin verilmiş, 3 atasözü verilmiş bu atasözlerinin hangilerinin metnin içeriğiyle bağlantılı olduğu sorulmuştur.

7.SORU: Disiplinler arası iş birliğiyle hazırlanmış bir sorudur bir görsel okuma sorusudur. Türkiye haritasında bazı illerin nüfusları hakkında bilgiler verilmiş bu görselden kesin olarak çıkarılacak yargı sorulmaktadır. LGS’de karşımıza çıkan bir soru modelidir. LGS 2022 A Kitapçığı 16.sorusuyla benzeşmektedir orada da iyi tarım uygulamaları sorusu buna benzeyen fakat biraz daha zor olan bir soruydu.

8.SORU: da paragrafın yapısı konusuyla ilgili bir sorudur bu sefer paragrafı oluşturan cümleler karışık verilmiş paragrafı oluşturmak için doğru sıralama istenmiştir. Öğrencilerin alışkın oldukları bir soru modelidir. Yöntem yine metnin dil ve düşünce bağına dikkat etmektir.

9.SORU: İnfografik okuma sorusudur. İnfografikte verilen uyarılarla seçeneklerde verilen yapılan davranışların eşleştirilmesini gerektiren bir sorudur. Kolay bir sorudur güçlü çeldiricileri yoktur.

10.SORU: Noktalama sorusudur. Verilen metinde hangi kurala uyulmaması sonucu bir noktalama yanlışlığı yapıldığını sormaktadır. Bu konuda üst düzey beceriyi ölçen bir soru modelidir diyebiliriz. LGS 2022de ise noktalama ile ilgili taksonomiye göre uygulama sorusu sorulmuştur.

NASIL ÇALIŞMAK GEREKİYOR?

Soruları değerlendirdik peki öğrencilerimiz nasıl çalışacaklar?

Mutlaka kitap okumalılar, anlamını bilmedikleri sözcüklere TDK sözlükten bakmalılar çünkü sözcüklerin anlamıyla ilgili sınavlarda TDK sözlükteki cümleler bire bir alınmaktadır.

Konuları bilmek LGS de tek başına yeterli değil, LGS bilgiyi kullanmayı yani transfer etmeyi okuduğunu anlama, yorumlama, analiz ve sentez edebilme gibi üst düzey bilişsel becerileri ölçüyor Dolayısıyla öğrenciler soruların ne istediğini doğru anlamaya çalışmalılar, acele etmeden soruları dikkatli okumaları çok önemli.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: BECERİLER ÖLÇÜLÜYOR

Handan Kızıl, Ispartakule Işık Türkçe Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı: Din sorularına genel olarak baktığımızda soruların 1. ünitenin tüm kazanımlarını kapsamakta olduğunu, salt bilginin sorulmadığını yine okuduğunu anlama ve çıkarımda bulunma becerilerinin ölçüldüğü sorular olduğunu söyleyebiliriz.

Sorular, verilenlerden hareketle çıkarımda bulunma becerisini ölçmektedir. Onun için yine öğrencilerin okuduğunu anlama, çıkarımda bulunma becerisinin geliştirilmesi önemli.

Verilen  somut olay ve yargıları soyut anlatımlarla doğru ilişkilendirme becerisini ölçmektedir. (bir olay veya yargıyı vermiş ayetlerle ilişkilendirilmesini istemiştir)

Ayetlerle diğer disiplinlerin (fen, matematik, sosyal ve Türkçe) konuları arasında bağlantı kurulabilme becerisini ölçmektedir.

Sosyal hayatla, 1. ünitenin konusu olan evrensel yasa/kader arasında bağlantı kurulma becerisini ölçmektedir.

Soruların zorluk derecesi LGS’de olduğu gibi ortadır.

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAMLARA DİKKAT

Melek Dumar Güngör: FMV Işık Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni: Ekim ayı örnek soruları incelendiğinde soruların müfredatla uyumlu, kazanımlara uygun olduğu görülmektedir. Soruların konu dağılımına bakıldığında “Bir Kahraman Doğuyor” yani birinci ünitenin kazanımlara yönelik hazırlandığını görmekteyiz.  Peki soruların içeriği nasıl, soruları nasıl değerlendirdik?

Sorular doğrudan bilgiyi sorgulayan değil, okuduğunu anlama, yorum ve çıkarım becerisini ölçen aynı zamanda öğrencinin tarihî bilgisini kullanmasını yani analiz etmesini isteyen sorulardan oluşmaktadır. Biraz daha ayrıntılı açıklayacak olursa sorular verilen bilgilerden, metinden hareketle öğrencinin kavram bilgisini sorgulayarak çıkarım yapabilme ve verilen bilgiyi yorumlama becerisini ölçmeye yönelik hazırlanmış. İnkılap Tarihi dersine çalışırken konuyla ilgili havram bilgisi edinmenin önemini gösteren bazı soruların yer aldığı görülmektedir. Özellikle “anayasal monorşi, meşruti yönetim, milliyetçilik, diplomatik yönetim, emperyalist devlet,  etnik ve dini grup, mali sıkıntı, nüfuz” kavramlarına yer verilen sorular, öğrencinin kavram bilgisini sorgulayarak çıkarım yapabilme becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.  Bu noktada kavram bilgisine sahip olmanın soruları çözmedeki önemi, önceki yıllarda olduğu gibi dikkat çekmektedir.  Özellikle beşinci soruda yer alan “anayasal monorşi” kavramı, kavramları bilmenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu kavram öğrencilerin çok sık karşılaşmadıkları bir kavram olmakla birlikte bu süreçte çok soru çözmenin önemli olduğunu göstermektedir. Bu noktada kavram bilgisine sahip olmanın soruları çözmedeki önemi, önceki yıllarda olduğu gibi dikkat çekmektedir. 

 

Bir sorunun ise görsel okuma sorusu olduğu görülmektedir. Verilen görselden yola çıkarak öğrencinin konuyla ilgili çıkarım yapması beklenmektedir. Sorular; konuya hâkim, metni dikkatle okuyarak yorum yapabilen, kavram bilgisine sahip öğrencilerin yanıtlayabileceği niteliktedir. Ancak öğrencilere önerim Meb’in her ay düzenli olarak yayınlamış olduğu örnek soruları çözmeleri ve kavram defteri tutarak kavramları iyice özümsemelerini öneriyorum.

İNGİLİZCE: GÖRSELLER ARACILIĞIYLA SORGULANIYOR

Esra Kartal: FMV Nişantaşı Kampüsü Yabancı Diller Bölüm Başkanı (İngilizce): Bütün sorularda okuduğunu anlama, görseller aracılığıyla verilen bilgileri yorumlama, transfer edebilme ve analiz-sentez becerilerinin ölçüldüğü görülmüştür. Görsel içerikli sorularda verilen bilgilerin dikkatli okunup anlaşılmasının yanı sıra öğrencilerin bilgileri doğru analiz etmesi gerekmektedir. Kelime bilgisinin önemi her zaman olduğu gibi öncelikli tutulurken, özellikle kelimelerin eş anlamlılarını bilme soruları cevaplama konusunda önem arz etmektedir. Okuma becerilerinde okuduğunu anlama, detayları fark edebilme becerileri ölçülmektedir. Verilen bilgilere uygun cevap verebilme becerisi bağlam içerisinde değerlendirilmiştir. Soru köklerinde istenilen bilgiler açık ve net bir şekilde ifade edilmiş ve sorular sadece öğrencilerin dil becerilerini değil, dikkat becerilerini de ölçücü nitelikte hazırlanmıştır. Özellikle soru köklerinde kullanılan olumsuz ifade, öğrencilerin dikkat becerilerini ayrıştıran detaylardan biridir.  

Öğrencilerin özellikle kelime çalışmaları yaparken kavram haritaları üzerinden çalışmaları gerekmektedir ve kesinlikle önce soruyu okumaları cevaplama sürelerini aza indirme konusunda yardımcı olacaktır.

 

MATEMATİK : ŞEKİL VE GRAFİKLERE DİKKAT

İsmail Yılmazgüç: FMV Ayazağa Işık Ortaokulu Matematik Bölüm Başkanı: Ekim ayı matematik sorularını incelediğimizde daha önceki yıllarda olduğu gibi tablo ve şekil yorumları soruları öne çıkmaktadır. 1. soru asal çarpanlarla ilgili şekil okuma ve yorumlama sorusudur. Kesinlikle ifadesi soruyu zorlaştırmaktadır.  2. soruda EBOB ile ilgili bir problem bulunmaktadır.  Bu soruda okuduğunu anlama ön plana çıkmaktadır. Klasik bir problem gibi başlayım yine soruya bir adım eklenerek zorlaştırılmıştır. 3. soru ise çarpanlar ve katlar konusu ile ilgilidir. Yine bir şekil okuma sorudur. Sayının bölenlerini deneyerek bulabileceğimiz bir sorudur. Bu soruda işlem becerisi ön plana çıkmıştır. 4. soru aralarında asal sayılar sorusu olmasına rağmen yine öğrencilerin denemeler yaparak sonuca ulaşması gerektiği bir sorudur. 5. soruda da şekli yorumlamamız gereken bir EKOK problemidir. Bu soruda da en az ifadesi matematiksel yorum gerektiren kısmını oluşturmaktadır. 6. soruda EBOB problemi yine klasik olarak başladıktan sonra EBOB’un bölenlerini yorumlamamız gerekmektedir. 7. soruda üslü sayılarla çarpma işlemi şekil üzerinden sorulmuştur. Kâğıdın katlanıp açılmasını uzamsal olarak düşünülüp yorumlanması gerekmektedir. 8. soruda da tam sayıların tam sayı kuvvetleri ile ilgili bir soru sorulmuştur. Deneyerek bulmamız gereken bir sorudur. 9. soruda tam sayıların tam sayı kuvvetleriyle ilgili bir yorum sorusu sorulmuştur. 5. soruda olduğu gibi en az olabilmesi için öğrencilerin matematiksel yorum yapması gerekmektedir.10. soruda üslü ifadelerde bölme işlemi problemi sorulmuştur. Bu soruda çeldirici kuvvetli seçilmiştir.

Genel olarak baktığımızda geçen yılın örnek soruları gibi tablo, grafik ve şekil yorumlama soruları öne çıkmıştır. Okuduğunu anlayan ve yorumlayan, analiz etme ve problem çözme becerisi olan öğrenciler soruları çözebilir. Sayı hissi olan öğrenciler soruları daha hızlı çözebilecektir. Bunun için öğrencilerin çok fazla sayılarla uğraşmaları gerekmektedir.

 

FEN BİLİMLERİ: ÇIKARIM YAPMAK GEREKİYOR

Özge Dal: FMV Ayazağa Işık Ortaokulu Fen Bilimleri Bölüm Başkanı: LGS hazırlığında bu örnek sorular sınava benzer sorular içermesi, piyasadaki soru bankaları ve denemelere yön vermesi bakımından çok önemli bir yer tutuyor. Öğrencilerin hem bu yıl her ay yayımlanacak olan soruları düzenli olarak çıkar çıkmaz çözmelerini, hem de geçmiş yıllarda yayımlanmış olan tüm örnek soruları mutlaka çözmüş olarak LGS’ye hazırlanmalarını öneriyoruz. Ekim ayı örnek soruları 10 fen bilimleri sorusundan 8’inin “Mevsimler ve İklim” ünitesine ait olduğu; 2 sorunun ise “DNA ve Genetik Kod” ünitesinden DNA konusuna yönelik olduğu görülmektedir. Soruların içerdiği en son kazanım okulda işlenen konunun ne olması gerektiğini de bize söylemektedir. MEB bu örnek sorularla Ekim ayının ilk haftasında tüm Türkiye’de 8. Sınıflar DNA konusunun sonuna kadar işlenmiş olmalı mesajını da vermektedir. Sorular sırasıyla incelendiğinde netlik bakımından göreceli bir sorunun olmadığı, soruların açık ve anlaşılır olduğu; bilgide derinleşmeyi ve çıkarım yapmayı gerektiren sorular olduğu görülmektedir.

  1. Soru mevsimler ile ilgili şekilde verilen deney üzerinden araştırma sorusu yorumlayabilmeye, veri analiz etme gibi becerilere odaklanıyor. Bu soruda öğrencilerin farklı kaynaklardan soru çözdükçe alışacağı önemli bir detay görüyoruz; soru öğrencilerden sadece şekildeki deneyi düşünerek yorum yapmalarını istemekte ve öğrencilerden oradaki deneyin dışına çıkmamalarını iyi bir gözlem ile tespit etmelerini istemektedir. Soruda Dünya’nın konumu değiştiği için Güneş ışınlarının geliş açısı değişmekte, aydınlanan alan miktarı artmakta veya azalmaktadır. Ancak deney düzeneğinde termometre kullanılmadığı için öğrencilerin sıcaklık ile ilgili yorum yapmaması beklenmektedir. Burada “Işığı dik alan bölgeler daha çok ısınır.” şeklinde yorumlayacak bir öğrenci; her ne kadar bilgisi aslında doğru olsa da, o bilgiyi elde edecek veriyi sorudaki deney düzeneğinden toplayamayacağı için hata yapmış olur.
  2. Soru temel düzeyde kazanım bilgisini günlük hayat örneklerine uyarlamayı gerektiren kolay bir soru. LGS her ne kadar zor bir sınav olsa da, bu soru gibi kolay sorular da içerecek.
  3. Soru grafik okuma ve grafiği bilgiyle sentezleyerek yorumlama becerisi isteyen, orta zorlukta bir sorudur. Çeldiricilerdeki bilgileri iyi özümsemiş olmayı gerektirmektedir.
  4. Soru Eksen eğikliği ile ilgili test kitaplarındaki alışılmış görselin dışında bir görüntü içermektedir, bu soruyu da bilgide derinleşen öğrenciler çözebileceklerdir.
  5. Soru yaratıcı şekilde yazılmış; gece-gündüz sürelerinin yıl içerisinde nasıl değiştiğini açıklama konusunda otomatikleşilirse hızlı yanıtlanabilecek zor bir sorudur. Her ne kadar farklı bir bilgi gerektirmese de çok soru çözmüş olmak bu tarz sorularda vakit kaybını önleyecektir.
  6. Soru grafik yorumlama sorusu olarak gözükse de, aslında iklim ve hava olayları arasındaki temel farkları soran temel düzeyde bir sorudur.
  7. Soru şekil üzerinde mevsimlerin oluşumuna yönelik sorulmuş çok temel düzeyde, kolay bir sorudur.
  8. Soru ekim ayı örnek soruları içerisinde özel diye nitelendirilebilecek sorulardan bir tanesidir. Camın saydamlığı grafik üzerinde verilmiştir, soru koku dikkatli okunursa sorunun tersine düşünmeyi gerektirdiği; camın saydamlığı grafikte yüksekse ortamın sıcaklığı düşük, mevsim kış olacak çıkarımını yapmayı gerektirmesinden zor bir soru olarak değerlendirilebilir.
  9. Soru DNA modeli sorusudur, temel olarak DNA yapısını bilen bir öğrenci biraz pratikle yapabilecektir.
  10. Soru DNA’nın eşlenmesine yönelik bir soru,  bunda da bir model üzerinde DNA eşlenmesi gösterilmektedir ve temel düzeyde bilgiye hakim olan öğrenciler bu soruyu yapabilir.

ARI OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM

2022 Ekim ayı LGS örnek sorularına bakıldığında soruların Milli Eğitim Bakanlığın’ın öğretim programı ve kazanımlarına uygun ve LGS’ye paralel olduğu görülmektedir. Temel dil becerilerini yoklayan soruların dili açık ve anlaşılırdır. Soruların disiplinler arası yaklaşımla hazırlandığı görülmektedir. Soruların içeriğindeki metinler, öğrenciye yaşamsal beceri kazandırma ve genel kültür düzeylerini arttırmaya yöneliktir.

Öğrencinin bilgisinden ziyade okuduklarını anlama, yorumlama, derinlemesine düşünme, söz ve söz öbeğinin anlamını bulma, parça-bütün ilişkisi kurma, doğru analiz ve sentez yapabilme, okuduklarından çıkarım yapma ve ilişkilendirme becerisini sorgulayan sorulardır. 

Birinci soruda anlamları verilen üç farklı sözcüğün, öğrencinin yorumlama becerisini ve sözcük bilgisini kullanarak metnin bağlamından hareketle cümle içinde bulunması istenmiştir. 

İkinci soruda, öğrencinin okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi yoklanmıştır. Numaralanmış cümlelerin yorumlanarak anlatılanın bulunması amaçlanmıştır.

Üçüncü soruda, altı çizili ifadenin anlamını çıkarabilmek için metinde anlatılanlar, kapsamlı bir şekilde değerlendirmeli ve verilen seçeneklerle ilişkilendirerek yorum yapılması istenmiştir. Bu soruda “bu durum” diye sorularak durumun nedeni buldurulmaktadır. Çeldiricisi güçlü bir sorudur.

Dördüncü soruda, öğrencinin metni dikkatli bir şekilde okuması ve bu metinden hareketle  içeriğe uygun başlıklar bulması istenmiştir.

DOĞRU OKUMA ÖNEMLİ

Beşinci soruda, parçanın akışını en iyi şekilde tamamlayabilmek için paragrafta işlenen konuya ve ana düşünceye bağlı olarak soru kökünde verilen cümlenin uygun numaralandırılmış cümleden sonra getirilmesi istenmiştir. Bu cümlenin doğru yere getirilebilmesi için metin doğru okunarak çözümlenmelidir.

Altıncı soruda, söz ve söz gruplarının metne katkısını belirler kazanımından hareketle atasözlerinin anlamını metinden çıkarmaya yönelik bir soru kurgulanmıştır. Ayrıca öğrencinin söz varlığını geliştirmeye yönelik bir soru olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Yedinci soruda, görselden yola çıkılarak verilen bilgilerin doğru olarak yorumlanması istenmiştir. Bu soruda öncülde verilen “bazı iller” ifadesi öğrenciyi doğru yanıta ulaştırmaktadır. Dikkat ölçen bir görsel okuma sorusudur.

Sekizinci soruda, numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulması istenmiştir. Öğrenci, cümleleri hem anlam hem de yapı bakımından birbiriyle ilişkilendirebilme becerisine sahip olmalıdır.

Dokuzuncu soruda, verilen infografiğin seçeneklerdeki ifadelerle ilişkilendirilerek yorumlanması istenmiştir. 

Onuncu soruda, yazdıklarını düzenler kazanımıyla ilgilidir. Öğrenciye, noktalama işaretlerinin kullanım yerleri seçeneklerde verilmiştir. Yapılan noktalama yanlışlığının ise metin içerisinde fark edilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle birden fazla noktalama işareti ile ilgili bilginin varlığı yoklanmıştır.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK:  KONUYA HAKİM OLMAK GEREK

Soruların tamamının “Bir Kahraman Doğuyor” ünitesinden  “Selanik ve Mustafa Kemal” , “Mustafa Kemal’in fikri alt yapısını oluşturan yerli ve yabancı yazar ve düşünürler”, “Manastır kenti ve özellikleri”, “Trablusgarp’ın İşgali”  ve “Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik fikir akımları” konu başlıklarından geldiği görülmüştür.  Bu konu başlıklarından gelen sorulardan “Selanik ve Mustafa Kemal” sorusunun görsellerden hareketle doğru bilgiye ulaşma özelliği taşıdığı görülmüştür. Bu soru dışındaki soruların paragraflardaki bilgi ve öncüllerden hareketle doğru bilgiye ulaşma özelliği taşıyan, konuya hakim, metni dikkatli okuyan her öğrencinin yanıtlayabileceği çeldiricileri zor olmayan orta güçlükte sorular olduğu gözlemlenmiştir.

Sorularda “Ulusal Devlet” , “Emperyalist Devlet” , “Meşruti Yönetim” , “ Anayasal Monarşi“ kavramlarına yer verilmesi kavram bilgisinin sorularının yanıtlanmasındaki önemini, geçmiş yıllardaki örnek sorularda olduğu gibi bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu kavramlara hâkim olmak, sınav başarısını önemli ölçüde etkileyecektir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: ÇIKARIM YAPMAK GEREKİYOR

Ekim ayı örnek sorularının, MEB Talim Terbiye Kurulu’nca yayımlanan ekim ayı sonuna kadar işlenmesi gereken 1. ünitenin konu ve kazanımlarını kapsayacak şekilde hazırlandığı görülmektedir. “Kader İnancı” ünitesinden sorulan ve disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanan 1.soruda görsel-ayet ilişkilendirebilme becerisi ölçülmektedir. Diğer sorularda evrensel yasalar ve kader anlayışının doğru değerlendirilip değerlendirilemediğini ölçen sorulara yer verilmiştir.   

Genel olarak örnek olaydan ve görselden çıkarım yapmayı gerektiren örnek soruların farklı güçlük düzeylerinde hazırlandığı görülmektedir.

İNGİLİZCE: ANALİZ YAPMALARI İSTENİYOR

Yayımlanan 2022 Ekim ayı İngilizce örnek soruları 8. sınıf İngilizce MEB öğretim programı kazanımlarına paraleldir. Sorular, 1. ünite kazanımlarını kapsamaktadır. Soruların dili; açık, net ve anlaşılırdır. Genel olarak zorluk seviyesi düşüktür ancak analiz yapmayı, verilen bilgileri transfer etmeyi gerektiren beceri temelli sorular olduğu için dikkat gerektirmektedir. Örnek beş sorudan ikisi, olumsuz soru kökü içermektedir.

1.soru, “Friendship” ünite 1 sözcük bilgisini ölçen, öğrencinin yorum yapma ve üst düzey düşünme becerisini değerlendiren bir sorudur. Soruda görsel okuma becerisi ve görselde belirtilen adımları yorumlayarak öğrencinin sözcük bilgisi ölçülmek istenmiştir. Zorluk derecesi orta düzeydir. 

2.soruda verilen görsel, bloğun başlığını göstermektedir. Blog gönderisine yapılan yorumların arasından karakter özellikleriyle ilgili olanları ayırt edebilme becerisi ölçülmektedir. Bunu ayırt edebilmek ve doğru yanıtı bulabilmek için ilk ünite sözcüklerine hâkim olmak gerekmektedir

3 ve 4.soru 1.ünite kapsamındadır. 3.soru görsele dayalı, olumsuz soru kökü olan bir sorudur. Sözcük bilgisini ölçen bu soru, hedef sözcüklerin ilişkili oldukları sözcük ve sözcük gruplarının ait oldukları üst kategorilerin ya da İngilizce tanımlarının bilinip bilinmediğini ölçmeye yöneliktir. Dikkat gerektiren, orta zorlukta bir sorudur.

4.soru pasta grafiği sorusu olup öğrencilerin tablo–grafik okuma tekniklerini kullanmaları gerekmektedir. Doğru yanıta ulaşabilmeleri için “karşılaştırma sıfatlarının” İngilizce tanımını bilmeleri gerekmektedir. Olumsuz soru kökü olan, dikkat ve iyi grafik okuma becerisi gerektiren kolay bir sorudur.

5.soru 1. ünitenin sözcük bilgisini ve dikkatli okuma becerisini ölçen bir sorudur. Görselde bir davetiye kısım kısım verilmiş ve açıklamalarıyla eşleştirilmesi istenmiştir. Dikkatli okuma becerisi gerektirdiği için zorluk derecesi orta düzeydedir.

MATEMATİK: ANLAMA VE BİLGİYİ KULLANABİLME

Örnek soruların müfredat olarak eylül ve ekim aylarının tamamını kapsayan konulardan hazırlandığı görülmektedir. Sorular, okuduğunu anlamaya ve verilen bilgiyi kullanmaya yöneliktir. Görsellerle desteklenen örnek sorularda tanımlara da yer verilmiştir. Soruların analiz edebilme, mantık ve muhakemeyi kurgulayabilme düzeylerinde hazırlandığı görülmektedir. Yayımlanan sorularda hem verilen bilgiyi şekle uyarlamak hem de şekilleri yorumlamak da önem kazanmaktadır. 

1.soru bir sayının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde oluşturulması ve iki sayının EBOB ve EKOK'larının bulunması konularını içermektedir. Seçenekleri kontrol eden bir öğrenci direkt iki sayının EBOB'unu bulabilir. Ancak sorunun akışına göre ilerleyen bir öğrenci için zaman alan bir sorudur. Sayılar için gerekli olan alternatiflerin düşünülmesini gerektiren görselleştirilmiş bir sorudur.

2.soru iki sayının EBOB'larının ve ortak bölenlerinin bulunmasını gerektiren orta güçlükte bir sorudur. Eşit ve en az sözcükleri soru için yol göstericidir. 

3. soru oldukça pratik çözülen, bir doğal sayının çarpanlarını bulma kazanımını içeren görselle desteklenmiş bir sorudur. Öğrencinin seçenekleri denemesi gerekmektedir.

4. soru aralarında asal sayılarla ilgili orta güçlükte bir sorudur. Bu soruda daha çok deneme yanılma yapılması gerektiğinden oldukça zaman alıcıdır. Bu sorunun benzerleriyle,  geçmiş yıllardaki örnek sorularda karşılaştığımızı söyleyebiliriz.

5. soru iç içe geçen parçaların uzunluğu dikkate alınarak yapılması gereken bir EKOK sorusudur.

6. soru çarpan kat problemidir. Görsellerle desteklenmiştir ve soru metni oldukça nettir. Öğrencinin çarpan konusuna hâkim olması, karenin çevresini hesaplamasını bilmesi gerekmektedir. Bu soruda yorumlamanın ve deneme yanılma boyutunun bir arada kontrol edilmesi gerektiğini görüyoruz. 

7. soru üslü sayılarla çarpma işlemini kavramış olan bir öğrencinin, hızlı işlem yaparak ve görsel üzerinde düşünerek, gerekirse çizerek sonuca ulaşmasını sağlayan zihinsel egzersiz gerektiren bir sorudur. Aynı zamanda bir dikdörtgeninin alanını hesaplamayı da üslü ifadelerle yapmayı gerektirmektedir.

8. soru üslü sayılarda tam sayıların tam sayı kuvvetlerini içermektedir. Konuya hâkim bir öğrencinin rahatlıkla çözebileceği bir kazanım sorusudur. Görselle desteklenmemiş ancak hikâyeleştirilmiştir.

9. soru üslü ifadelerle dört işlem özellikle çarpma işlemini yordayan bir sorudur. Bu soruda olası durumları değerlendirerek sayılar ile muhakeme kurması gerekmektedir. Görselden faydalanılmış olup ekim ayında yayımlanan sorular arasında ayırt ediciliği en yüksek soru olduğu düşünülmektedir.

10.soru üslü ifadelerle ilgili görsel olmadan da çözülebilecek bir sorudur. Toplam direk sayısının nasıl hesaplanacağını düşünebilen ve her direkte iki lamba olduğunu gözden kaçırmayan bir öğrenci üslü ifadelerle ilgili temel kuralları kullanarak soruyu kolayca çözebilir.

FEN BİLİMLERİ: DENEY DÜZENEKLERİNE DİKKAT

Ekim ayı örnek sorularında ilk üniteden 8, ikinci üniteden 2 soru yer almaktadır. 2. üniteden DNA konusu ile ilgili sorular bulunmaktadır. Teorik bilgiye hâkim olma ve kazanım kavrama üzerine yazılan günlük hayat ile ilişkilendirilen sorular, örnekler arasında yer almaktadır. Soruların zorluk seviyesinin orta ve zor düzeyde olduğu düşünülmektedir. Grafik ve tablo soruları ile analiz yapma ve mantık, muhakeme becerilerinin kullanılması beklenilmiştir.  Deney düzeneğini yorumlatan ve analiz ettiren beceri temelli sorular da yer almaktadır. Ayrıca bu sorularda çeldiricilerin güçlü olduğu görülmektedir.  Sorularda bilgiye hâkim olmanın yanı sıra bilgiyi kullanabilmek için üst düzey düşünme becerilerinin de kullanılması gerekmektedir.

 

 

05-10-2022


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş