Arama sonuçları

50 kriteri aşan aday öğretmene sınav da var

50 kriteri aşan aday öğretmene sınav da var

Bundan sonra öğretmen olmak hiç de kolay değil. Kamu Personeli Seçme Sınavı’nı (KPSS) ardından da öğretmenlik alan bilgisi testini aşan ve kadronun olması halinde atanma şansını yakalayan öğretmenler için zorlu bir süreç daha başlayacak. Çünkü aday öğretmenliğinin kaldırılıp, asil öğretmen olarak atanabilmek için onları ilk aşamada 50 maddeden oluşan performans kritelerleri bekliyor. Bu kriterlerden geçer not alabilenler de bu kez yazılı ve sözlü sınava girecek. Başarılı olanın aday öğretmenliği kalkacak.

Resmi Gazete’de 2015 nisan ayında yayımlanan yönetmelik aday öğretmenlerin atama ve yer değiştirme kurallarını yeniden belirledi. Gelin bu yönetmelik ile bir aday öğretmenin nasıl asil olabileceğinin kurallarına bakalım.

ÖNCE PERFORMANS KRİTERLERİ AޞILACAK

50 maddelik bu kriterler arasında "uygun kılık kıyafet", "manevi ve ahlaki değerlere sahip çıkma", “uygun ses tonu”, “Türkçe’yi doğru konuşma” “yenilikçi olma” gibi maddeler var.

MÜDÜRLERİN İNSAFINA KALACAKLAR

Aday öğretmenler, maarif müfettişi, okul müdürü ve danışman öğretmen tarafından 3 kez bu 50 kritere göre değerlendirilecek. Her kriter için öğretmene 0-4 arası puan verilecek. İlk değerlendirme yüzde 10, ikincisi yüzde 30, üçüncüsü ise yüzde 60 etkili olacak. Üç değerlendirme sonucunda 100 üzerinden en az 50 puan alan aday başarılı sayılacak, yazılı ve sözlü sınava girme hakkına sahip olacak. Değerlendirme komisyonunun okulun müdürü tarafından yapılmasına sendikalar itiraz ediyor. Üstelik de geçtiğimiz yıl müdür atama ve yer değiştirme yönetmeliğini hatırlatarak, “Müdürler değiştirildi ve belli bir sendikaya üye olanlar müdür olabildi. Bu müdürler de aday öğretmenlerde bu özelliklere bakacaklar. Öğretmen adayları müdürlerin insafına bırakılıyor” diyorlar.

PERFORMANSI GEÇEMEYEN ATILACAK

Bu performans kriterlerine göre yapılacak 3 ayrı değerlendirmeden sonra eğer öğretmen adayı 50 puan altında kalırsa öğretmenlik şansını yitirecek. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanamadığı gibi öğretmenlikten de atılacak. Eğitimciler bu düzenlemeyi “Daha ilk adımda gençleri öğretmenlikten atacağı" gerekçesiyle eleştiriyor.

SIRADA YAZILI VE SÖZLÜ SINAV VAR

Performansta başarılı olan öğretmen adayını bu kez yazılı ve sözlü sınav bekliyor. Sözlü sınav yapılması zorunlu değil ama yazılı sınav kesin olacak. Yazılı sınav çoktan seçmeli test veya açık uçlu sorular ile yapılabilecek. Yönetmelik ve kanunlarla ilgili soruların yer alacağı sınavda öğretmenlik uygulamaları yüzde 50 etkili olacak.
Yazılı ve sözlü puanın aritmetik ortalamasından 60 ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak. Sözlü sınav yapılmazsa yazılı sınavdan 60 alanlar geçmiş kabul edilecek.

BAޞARILI OLAMAYAN BİR YIL KALACAK
Performansta başarılı olup yazılı ve sözlü sınavda başarısız olan öğretmen adayının bir yıl daha çalışma hakkı var. Yıl sonunda tekrar önce 3 aşamalı 50 kriterli performans değerlendirmesinden geçecek. Başarılı olursa yazılı ve sözlü sınavlara girecek. Performansta başarılı olamayan öğretmenlikten atılacak.

ATAMA YETKİSİ VALİLERDE OLACAK

Performansta başarılı olan ancak yazılı ve sözlü sınavda başarısız olan öğretmen adayı ikinci yılın sonunda öğretmenlikten atılacak. 657 sayılı kanuna göre da öğretmenlikten atılan gençler 3 yıl memurluk başvurusu yapamayacak. Öğretmen adaylarını ‘asilliklerini’ kazandıktan sonra valilikler öğretmen olarak atayacak. .

İŞžTE BU MADDELER 'SUBJEKTİF' DİYE ELEޞTİRİLİYOR

Eğitim sendikalarının iptali için yargıya gideceklerini söyledikleri ve 10 ayrı başlıkta toplanan 50 performans kriterlerinden bazıları şöyle:

SAОLIKLI İLETİŞžİM KURAR: Planları öğrenme ortamlarını ve öğrencilerin hazır bulunuşluklarını dikkate alarak hazırlar ve öğrenme ortamlarını hazırlar.

TÜRKÇEYİ AKICI KULLANIR: Türkçeyi kurallarına uygun akıcı ve anlaşılır konuşur. Beden dilini, ses tonunu doğru kullanır.

HER ÖОRENCİYE BAޞARIYI TATTIRIR: Her öğrencinin başarma duygusunu tadacağı etkinlikler uygular.

AİLEYİ DE SİSTEMİN İÇİNE KATAR: Eğitim, öğretim kalitesini arttırmak için kişi kurum kuruluşlarla işbirliği yapar, ailenin katılımını sağlar.

SAATLERİNE SADIK KALIR: Görev ve sorumlulumlarını zamanında yerine getirir. Ders giriş- çıkış saatlerine uyar, zamanı etkin kullanır.

TEKNOLOJİDEN FAYDALANIR: Öğrenmeyi destekleyen teknolojik araçları kullanır.

ÖОRENCİNİN YETENEKLERİNİ KEޞFEDER: Öğrencinin yeteneklerini keşfeder. Öğrenme sürecinde günlük yaşantılardan örnek sunar. Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlar.

ADİL VE ޞEFFAF OLUR: Ölçme değerlendirme sürecini adil ve şeffaf biçimde yürütür.

PROJE ÜRETİR: Projeler üretir, projelere katılır.

YENİLİKÇİDİR, MESLEKTAޞLARI İLE İYİ GEÇİNİR: Kalitenin arttırılması için yenilikçi anlayış sergiler, meslektaşları ile işbirliği yapar. Çevresine karşı saygılı davranır. Yönetici, meslektaş, veli ve öğrenciyle sağlıklı iletişim kurar.

KILIK KIYAFETE ÖZEN GÖSTERİR: Kılık kıyafetine özen gösterir.

MİLLİ, AHLAKİ VE MANEVİ DEОERLERİ KORUR: Milli, manevi, ahlaki, evrensel değerleri korur. Çocuk ve insan haklarını gözetir.

Fotoğraf: Özel Çağ Koleji

12-08-2015


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş