Arama sonuçları

CERN'de staj fırsatı

CERN'de staj fırsatı

2015 yılının Mayıs ayında yapılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Arasında CERN'de Ortak Üye Statüsü Verilmesi Hakkında Anlaşma” ile Türkiye’nin CERN'e Ortak Üyeliği gerçekleşti. Ortak üyelik kapsamında Türkiye’de yükseköğrenim gören öğrenciler CERN'de iş, staj, ortak proje gibi olanaklardan yararlanabiliyor. Üniversite öğrencilerine yönelik eğitim ve staj programlarına CERN üyesi ülkeler ile ortak üye Pakistan, Romanya, Sırbistan ve Türkiye’den başvurular kabul ediliyor. Başvurular CERN'ün internet sitesi üzerinden kabul ediliyor. Kısa dönem staj programı hariç diğer programlarda öğrenciye, Cenevre bölgesinde yaşamak üzere tek kişilik masrafları karşılamak üzere aylık destek, hastalık ve kazalara karşı sağlık sigortası ile seyahat masrafları için yardım sağlanıyor.

CERN’de staj ve ders imkanından yararlanmak için öğrencilerin başvurabileceği programlar şöyle:

Kısa dönem staj programı: Program, teknik ve idari alanda öğrenim gören lisans öğrencilerine 1-6 ay boyunca CERN'de staj imkanı sağlıyor. Programa katılmak için en az 18 yaşında olmak, bir yükseköğretim programında öğrenci olmak, uygulamalı fizik, matematik, elektrik, elektronik, mekanik ya da inşaat mühendisliği, bilimsel iletişim, güvenlik ve çevre koruma, radyasyon koruma alanlarında uzmanlaşmak gerekiyor. İyi derecede İngilizce ya da Fransızca bilgisi, kendi geçimini sağlayacak kadar maddi kaynak da gerekli. Çünkü kısa dönem staj programı için öğrencilere maddi destek verilmiyor. CERN'de kısa dönem staj programı için çalışılabilecek alanlar kısıtlı. Bu alanlar: çeviri, üst düzey sekreterlik işleri, muhasebe, yasal işlemler, insan kaynakları, kütüphanecilik, lojistik alanlarında çalışılıyor.

Doktora öğrencisi programı: 6 ila 36 aylık süreçte öğrenci, tezi üzerine CERN'de çalışma imkanı yakalıyor. Uygulamalı fizik, mühendislik ya da bilgisayar alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin başvurabileceği programa Haziran 2016 dönemi için son başvuru tarihi 26 Nisan. Başvuru formuna ek olarak gerekli belgeler: Başvuru yapıldıktan sonra e-mail ile gönderilecek ve geçmişteki stajlarından en az bir yönetici ya da sorumluya iletilecek olan“aday raporu”, transkript, İngilizce ya da Fransızca CV. Öğrenciye, Cenevre bölgesinde yaşamak üzere tek kişilik masrafları karşılamak üzere aylık destek, profesyonel ya da profesyonel olmayan nitelikte hastalıklar ve kazalar için sağlık sigortası ve seyahat masrafları için yardım sağlanıyor.

Teknik öğrenci programı: Öğrenciler için bitirme projelerini CERN’de tamamlama olanağı sağlayan bir program. Uygulamalı fizik, mühendislik ya da bilgisayar alanında lisans öğrencilerinin master ya da lisans için yaptıkları çalışmaların 4-12 hafta boyunca CERN’de yapılmasını sağlıyor. En fazla 14 aya çıkabiliyor. Haziran 2016 dönemi için son başvuru tarihi ise 26 Nisan. Başvuru formuna ek olarak gereken belgeler: Başvuru yapıldıktan sonra e-mail ile gönderilecek ve geçmişteki stajlarından en az bir yönetici ya da sorumluya iletilecek olan“aday raporu”, transkript, İngilizce ya da Fransızca CV. Üniversitede en az 18 ay geçirmiş olmak şart.  İyi derecede İngilizce ya da Fransızca da isteniyor. Öğrenci program boyunca uygulamalı fizik, bilgi işlem, matematik, elektrik, elektronik, mekanik ya da inşaat mühendisliği, malzeme bilimi, radyasyon koruma, güvenlik ve çevre koruma alanlarında çalışıyor.

İdari öğrenci programı: Lisans öğrencilerini yönetimde uzmanlaştırma adına yürütülen bir program. Master ya da lisans çalışmaları için 2-12 ay arasında çalışılabiliyor. 14 aya çıkabiliyor. Son başvuru 26 Nisan. Başvuru formuna ek olarak gerekli belgeler: Başvuru yapıldıktan sonra e-mail ile gönderilecek “aday raporu” geçmişteki stajlarından en az bir yönetici ya da sorumluya iletilmeli, transkript, İngilizce ya da Fransızca CV. Çalışma alanları: Çeviri, insan kaynakları, üst düzey sekreterlik, işidaresi, lojistik, hukuk, finans, muhasebe, kütüphanecilik ve dokümantasyon bilimleri, bilim iletişimi, eğitim, iletişim ve halkla ilişkiler. Lisans eğitiminde en az 18 ayın tamamlanmış olması gerekiyor. İyi derecede İngilizce ya da Fransızca bilgisi şart.

Yaz dönemi öğrenci programı: Program, 8-13 hafta boyunca Cenevre’de çok uluslu ekiplerde yer alarak derse girme, CERN’deki tesislerden yararlanabilme, alanlarında uzman isimlerle ve çalışmalarda yer alma imkanı yakalıyor. Başvuru formuna ek olarak gerekli belgeler: Başvuru yapıldıktan sonra e-mail ile gönderilecek “aday raporu” geçmişteki stajlarından en az bir yönetici ya da sorumluya iletilmeli, transkript, İngilizce ya da Fransızca CV. İnşaat mühendisliği, Kontrol ve Veri Toplama, Elektrik, Elektromekanik, Elektronik, Sağlık, Güvenlik ve Çevre, Bilgi Teknolojileri, Malzeme Bilimi ve Yüzey Mühendisliği, Mekanik, Fizik

CERN openlab yaz dönemi programı: Üniversitede en az 3 yılını tamamlamış, bilgisayar bilimleri, matematik, mühendislik ya da fizik alanında öğrenim gören lisans ya da yüksek lisans öğrencileri yazın 2 ay boyunca çalışabiliyor. 9 haftaya kadar uzayabilen program kapsamında öğrencilere teknik bilgi işlem dersleri veriliyor. Ayrıca CERN’deki genel eğitim programlarına da katılabiliyor. 2016 yaz dönemi için son başvuru tarihi 28 Şubat. Başvuru için gerekenler: CV, üniversiteden en az bir referans mektubu, çalışacağı alanı neden seçtiğine dair motivasyon mektubu, üniversitede kayıtlı olduğunu gösterir belge ile program süresince geçerli sağlık sigortası olduğuna dair belge. Ayrıca iyi derecede İngilizce bilgisi şart, Fransızca bilgisi de tercih sebebi olarak gösteriliyor. 2016 için staj dönemleri ise şu şekilde: 20 Haziran- 19 Ağustos, 27 Haziran- 26 Ağustos, 4 Temmuz- 2 Eylül 2016.

CERN hakkında:
1954 yılında 12 ülkenin katılımıyla kurulmuş olan ve günümüzde 21 tam üyesi ile Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 3 ortak üyesi olan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), İsviçre ve Fransa sınırında yer alan dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı. Türkiye'de CERN ile ilişkili olarak yürütülen bilimsel faaliyetler, büyük ölçüde TÜBİTAK tarafından koordine edilip desteklenirken 2006 yılında Başbakanlık tarafından yapılan görevlendirmeyle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), CERN ile ilgili Türkiye'de yürütülen faaliyetleri koordine etmek, bilimsel faaliyetlere katılmak, ülkede yürütülen çalışmalara mali destek sağlamak ve CERN çalışmalarında Türkiye'yi temsil etmek üzere çalışmalar yürütüyor.

2015 yılının Mayıs ayından beri Türkiye ile CERN arasında kabul edilen anlaşma ile Türk firmaları CERN de açılan ihalelere katılabiliyor, Türkiye’deki profesyoneller ve bilim insanları CERN ’de çalışma yürütebiliyor. CERN ve üye ülkelerdeki firmalar arasında bilgi akışı ve iletişimi sağlamak üzere üye ülkeler tarafından kurulan Sanayi İrtibat Ofisleri kapsamında; Türk sanayi ve endüstrisinin temsili TOBB bünyesinde kurulan ofis tarafından yürütülüyor.

05-03-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş