Arama sonuçları

Hem üniversite affı hem de yatay geçiş hakkı

 Hem üniversite affı hem de yatay geçiş hakkı

Hem üniversite affı hem de yatay geçiş hakkı. Yarım milyon üniversite affından yararlanacak. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, yapı denetiminde yeni düzenleme getiriyor. Bunlardan biri de üniversite affı oldu. Yarım milyondan fazla kişinin bu aftan yararlanması bekleniyor.

HEM ÜNİVERSİTE AFFI HEM DE YATAY GEÇİŞ HAKKI

Tasarının yasalaşmasıyla birlikte Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddesinin (a) fıkrasına göre araştırma görevlisi kadrosuna atanan ancak statüleri değiştirilen ÖYP’lelere yeniden atanma hakkı getirildi.  

YARIM MİLYON ÜNİVERSİTE AFFINDAN YARARLANACAK

Aynı zamanda üniversitelerden ilişiği kesilen öğrencilere de af geldi. Üniversitelerden hazırlık ve lisansüstü dahil kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları halinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

AFTAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar bu düzenlemeden yararlanamayacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerde olanlar ise terhislerini takip eden iki ay içinde başvurabilecek.

YATAY GEÇİŞ HAKKI TANINDI

Ayrıldığı üniversiteye kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde yaşadıkları ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilecek.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversiteleri bünyesindeki açık öğretim ön lisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçişte bulunabilecek.

 

 

11-05-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş