Arama sonuçları

MEB 1 milyon öğretmene ‘fikir’ soracak

MEB 1 milyon öğretmene ‘fikir’ soracak

MEB 1 milyon öğretmene ‘fikir’ soracak. 1 milyon öğretmen için 2018-2019 öğretim yılı “dersi” geçtiğimiz 3 Eylül 2018 tarihinde başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Ben de meslektaşınızım” diyerek yaptığı açılış konuşmasıyla öğretmenler için 2018-2019 eylül dönemi mesleki çalışma programı başladı.

 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ise öğretmenlerin 2 hafta sürecek mesleki eğitimleri için program hazırladı. Bu programda 1 milyon öğretmene de “eğitimin durumu” sorulacak. 1 milyon öğretmene anket yapılacak.

Program kitapçığında “Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir” başlığıyla yapılacak çalışma ve anket de anlatılıyor. Buna göre amaç öğretmenlerin güncel eğitim politikaları konusunda farkındalıklarını sağlamalarının yanı sıra tecrübeleri çerçevesinde Bakanlık politikalarının gelişimine katkı sunmalarının sağlanması.

MEB 1 MİLYON ÖĞRETMENE ‘FİKİR’ SORACAK

Bu çalışmanın nasıl yapılacağı programda şöyle anlatılıyor:

Öğretmenler arasından seçilecek bir kişinin önderliğinde bütün öğretmenlerimiz aşağıdaki sorularla ilgili görüşlerini ortaya koyacak, yine öğretmenler arasından seçilecek bir raportör ifade edilen görüşleri not alacaktır. Ortaya konulan görüşler çerçevesinde toplu olarak yapılacak tartışmalardan sonra, okuldaki öğretmenlerin ortak katılımıyla oluşturulan yanıtlar okul müdürünce İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne iletilecektir. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri okullardan gelen raporları İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin rehberliğinde içerik analizine tabi tutarak İl Millî Eğitim Müdürlüklerine bağlı ARGE birimlerine ileteceklerdir. İl ARGE birimleri hazırladıkları il raporunu, 19 Ekim 2018 tarihi mesai bitimine kadar bakanlığa iletilecektir. “

İŞTE ÖĞRETMENLERE YÖNELTİLECEK SORULAR

 

1 Sizce Bakanlığımızın yeni dönemde eğitimle ilgili olarak odaklanması gereken en temel üç sorun nedir? Birkaç cümle ile gerekçelendiriniz.

a. Yapısal sorunlar

b. Mesleki sorunlar

c. Eğitim kalitesine yönelik sorunlar

2 Bakanlığımızın yürüttüğü faaliyetler içerisinde en başarılı bulduğunuz üç temel uygulama nedir? Birkaç cümle ile gerekçelendiriniz.

 a. Yapısal uygulamalar

b. Mesleki uygulamalar

 c. Eğitim kalitesine yönelik uygulamalar

 

3 Sizce okulunuzda acil çözüm bekleyen üç temel sorun nedir? Birkaç cümle ile gerekçelendiriniz.

 

4 Türkiye’de eğitim öğretimin kalitesini artırmak için üç temel çözüm öneriniz nedir? Birkaç cümle ile gerekçelendiriniz.

 

ÖĞRETMENLER OKULLARI VE KENDİLERİNİ DE DEĞERLENDİRECEK

Programda okulların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili bir bölüm de yer alıyor. Okul politikalarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi formunda öğretmenler kendi okullarında yürütülen faaliyetleri objektif olarak değerlendirecek. Bu çalışmanın amacı da şöyle anlatılıyor:

“Bu çalışma, öğretmenlerimizin bulundukları okulda yürütülen faaliyetleri objektif olarak değerlendirmeleri, okulun eksik ve güçlü yönlerini tespit edebilmeleri, tüm öğrencilerimiz için adil ve kaliteli bir eğitim sunulabilmesi amacıyla gelecek eğitim öğretim yılında yapılacak temel faaliyetleri planlayabilmelerini amaçlamaktadır.”

 

NASIL DEĞERLENDİRME YAPACAKLAR?

Raporda bu çalışmanın da şöyle yürütüleceği anlatılıyor:

“Okul müdürü ya da öğretmenler arasından seçilecek bir kişinin moderatörlüğünde bütün öğretmenlerimiz aşağıdaki sorularla ilgili görüşlerini ortaya koyacak, öğretmenler arasından seçilecek bir raportör ifade edilen görüşleri not alacaktır. Yapılandırılmış tartışma sırasında görüşler ifade edilirken çeşitliliği/zenginliği sağlayacak şekilde öğretmenlerin etkin katılımı teşvik edilecek, gerektiği ölçüde tartışmaların temellendirilmesine/derinleştirilmesine imkân sağlanacaktır. Ortaya konulan görüşler çerçevesinde toplu olarak yapılacak tartışmalardan sonra aşağıdaki sorulara verilen yanıtlar bağlamında, okullar eğitim öğretim yılı için kendi plan ve politikalarını oluşturacaklardır.”

 

HANGİ SORULARI TARTIŞACAKLAR?

 1 Sizce geçtiğimiz eğitim öğretim yılında okul olarak neleri çok iyi yaptık? Neleri daha iyi yapabilirdik? (Eğitim öğretim faaliyetleri, sosyal etkinlikler, öğrencilere yönelik rehberlik hizmetleri, öğretmenlere yönelik mesleki mesleki gelişim imkânları, okul-çevre iş birliği vb.)

 

2 Sizce geçtiğimiz eğitim öğretim yılında okulumuzdaki eğitim kalitesi ne kadar yeterliydi? Bu kaliteyi arttırmak ve tüm öğrencilerimizin bundan eşit olarak yararlanmasını sağlamak için neler yapılabilirdi? 

 

3 Sizce okulumuzda acil çözüm bekleyen temel sorunlar nelerdir? Birliktelik ruhuyla bu sorunları aşmak için okul olarak neler yapabiliriz?

 

4 Sizce öğretmenlerimizi okulda daha mutlu kılmak, çalışma azim ve motivasyonlarını arttırmak, öğrencilerimize daha kaliteli eğitim vermelerini sağlamak için okul olarak neler yapabiliriz?

 

5 Tartışmalar bağlamında okul olarak önümüzdeki eğitim öğretim yılında neler yapmalıyız? Öğretmenler olarak üzerinde uzlaşılan somut politika ve eylemler nelerdir?

 

 

 

05-09-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş