Arama sonuçları

Mezun olamayan üniversiteye nasıl kayıt yaptıracak?

Mezun olamayan üniversiteye nasıl kayıt yaptıracak?

Mezun olamayan üniversiteye nasıl kayıt yaptıracak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarına göre bir üniversiteye yerleşen ama liseden mezun olamayan öğrenciler ne yapacak? Bu öğrencilerin kayıt hakları olacak mı?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreler içerisinde başvurmayan ise kayıt hakkını kaybedecek. Bu adaylar ek yerleştirmeye de katılamayacak.

MEZUN OLAMAYAN ÜNİVERSİTEYE NASIL KAYIT YAPTIRACAK?

 

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak.

GEÇİCİ KAYIT HAKLARI OLACAK

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

 

KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER İSTENECEK?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf  

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

 

BELGELERİNİZ EKSİK İSE KAYIT YAPTIRAMAZSINIZ

a) Adayların elektronik kayıt hariç bizzat başvurmaları gerekiyor. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. 

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Yükseköğretim kurumları,  kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

30-08-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş