Arama sonuçları

Nitelikli öğretmen, nitelikli eğitim

Nitelikli öğretmen, nitelikli eğitim

Eğitim sistemimiz yıllardır kronikleşen sorunlarla boğuşuyor. Yeni neslin ihtiyaçlarını artık karşılayamayan öğretim programları, sınav sistemleri, okul yönetimi anlayışı ve birbirini besleyen onlarca sorun. Ancak son yıllarda ortaya çıkan ve gittikçe içinden çıkılamaz bir hale dönüşen bir sorun var ki, o da kamuoyunun “atanamayan öğretmenler” olarak yakından takip ettiği durum. Kanayan bir yara. Bir yanda on binlerce öğretmen açığı diğer yanda bunun iki katı kadar atanmayı bekleyen öğretmen.

Atanamayan öğretmenler sorununu tartışırken, öğretmenlik mesleğine yönelik tüm uygulamaların ve politikaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği de konuşulmalı.

Konuya öğretmen adaylarını mesleğe atamanın çok ötesinde bir yaklaşımla bakma zorunluluğu var. Bu gözardı edilemeyecek, ötelenemeyecek bir zorunluluk. Mevcut sistem içerisinde en acil ihtiyaç, öğretmenlerin niteliklerinin ve mesleğe bağlılıklarının güçlendirilmesidir. Öncelikle yeni bir öğretmen eğitim modelinin kurgulanması, öğretmen adaylarının eğitim süreçlerinin yapılandırılması, öğretmen eğitimcilerinin yeterliliklerinin artırılması gerekmektedir.

Bundan sonraki aşama da öğretmenlik mesleğinin artık bir kariyer mesleği olduğu kabul edilerek bunun yasalarla güvence altına alınması olmalıdır. Düzenli istihdam analizleri yapılmalı, Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılarak eğitimcilerin hak ettiği istihdam koşulları yaratılmalıdır. Böylece hem öğretmenlerin mesleğine adanmışlıkları artacak hem de nitelikli öğretmenler sayesinde toplumun eğitim sistemine güveni sağlanacaktır.

Unutmamak gerekir ki, bir eğitim sisteminin niteliği, öğretmenin adanmışlığı ile bağlantılıdır.

19-02-2015


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş