Arama sonuçları

Özel harekatçılardan KPSS puanı istenmeyecek

Özel harekatçılardan KPSS puanı istenmeyecek

Özel harekâtçılardan KPSS puanı istenmeyecek. Anayasa Mahkemesi, özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmaksızın mülakatla polis meslek eğitim merkezlerine elaman alınmasına ilişkin düzenlemeyi anayasaya uygun buldu.

Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, CHP, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun, ilgili hükümlerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

ÖZEL HAREKATÇILARDAN KPSS PUANI İSTENLEYECEK

Dava dilekçesinde, dava konusu kuralla özel harekat birimine alınacaklar için KPSS şartının aranmamasının hiçbir objektif liyakat ölçütünün kullanılmaması sonucunu doğuracağı, siyasi, şahsi ilişkilerin etkili olduğu keyfi uygulamalara neden olacağı belirtildi.

ANAYASA MAHKEMESİ UYGUN BULDU

Gerekçede, dava konusu kuralda öngörülen düzenlemenin özel harekat biriminde istihdam edilecek adayların tümü için geçerli, soyut ve genel hüküm niteliğinde olduğu belirtildi.

Kanun koyucunun kuralla, terörle mücadelede etkinliği artırmayı hedeflediği ifade edilen gerekçede, bu nedenle kuralın kamu yararı amacı dışında başka bir amaçla getirildiğinin söylenemeyeceği vurgulandı.

Düzenlemeyle belirli yaş ve eğitim koşulunu taşıyanların fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarında başarılı olmaları halinde KPSS şartı aranmaksızın polis meslek eğitim merkezlerine alınabilecekleri hatırlatılan gerekçede, polis meslek eğitim merkezlerine alınan kişilerin öğrenci statüsünde oldukları, bunların kamu görevlisi olarak kabul edilmelerinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Bu kişilerin, polis memuru olarak atanmalarının eğitim merkezlerindeki eğitimlerini başarıyla tamamlamalarına bağlı olduğundan, atandıkları tarih itibarıyla kamu görevlisi statüsü kazanmalarının söz konusu olacağı ifade edilen gerekçede, şu tespitlere yer verildi:

GEREKÇEDE NELER YER ALDI?

"Kurala göre ancak belirli bir eğitim koşulunu sağlayanların başvuru yapabileceği, başvuran kişilerin bilgi ve liyakatlarının kuralın öngördüğü fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarıyla değerlendirilmesinin mümkün kılındığı gözetildiğinde, kuralın keyfi tercih ve uygulamalara yol açtığı söylenemez. Bu yönüyle daha sonra özel harekat biriminde istihdam edilmek üzere öğrenci statüsü ile polis meslek eğitim merkezine alınacak kişilerin belirlenmesinde KPSS koşulu aranmamasında adalet, hakkaniyet ölçütlerine aykırı düşen bir yön bulunmamaktadır."

13-11-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş