Arama sonuçları

Türkiye'de 10 bine yakın siber güvenlik uzmanı açığı var

Türkiye'de 10 bine yakın siber güvenlik uzmanı açığı var

Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Yazıcı, Türkiye'de 10 bine yakın siber güvenlik uzmanı açığı bulunduğunu belirterek, "Fakat ne yazık ki bugün siber güvenlik konusunda kurumsal bir eğitimimiz yok." dedi. Siber güvenliğin içinde teknoloji bulunduğunu, insanların eğitimi ve kanunlar bulunduğunu anlatan Yazıcı, "Son yıllarda siber güvenliğin bu kadar sık kullanılmasının nedeni, artık her şeyin sayısallaşması ve bilgi teknolojilerinin günlük hayatımızın bir parçası olması nedeniyle, bireyler, kurumlar ve devletler her türlü tehdide açık hale dönüştüler." diye konuştu. İşte Yazıcı’nın açıklamaları: 

SİBER ORDULAR KURULMAYA BAŞLANDI: 

Gelişmiş ülkeler, kara, hava, deniz ve uzay platformlarının ardından beşinci savaş boyutu olarak "siber ordular" kurmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde de yaklaşık 3 yıl önce Siber Savunma Komutanlığı kuruldu. Siber güvenlik sadece askeri güçlerin alacağı önlemlerle sağlanabilecek bir olgu değil.  Olaya her alanı kapsayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekir.  Kamuda, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Kurumsal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (SOME) yapıları da bulunuyor. Bunların da tamamına siber ordu deniliyor. 

10 BİNE YAKIN SİBER GÜVENLİK UZMANI İHTİYACI:

Türkiye'nin büyüklüğü ve nüfusu düşünüldüğünde özelde ve kamuda yaklaşık 10 bin siber güvenlik uzmanı açığı var. Ülkemizin yarınlarını garanti altına alacak ve siber güvenliğini sağlayacak ihtiyaç olunan nitelikli insan kaynağından çok uzakta olduğumuz bir gerçek. 

KURUMSAL BİR EĞİTİMİMİZ YOK:

Ülkemizde 10 bine yakın bir siber güvenlik uzmanı açığı olduğu belli. Fakat ne yazık ki bugün siber güvenlik konusunda kurumsal bir eğitimimiz yok. Şu anda müfredatlara baktığımızda sadece birkaç üniversitemizde var. Onun dışında Mesleki Yeterlilik Kurumunda henüz uzmanlık sınıfı olarak tanımlanmış bir alan da değil. Sadece Türk Standardları Enstitüsünün yılda 2 kez açılan beyaz şapkalı hacker programında çeşitli sertifika programları var. Ulusal seviyede nitelikli bir siber güvenlik uzmanı yetiştirme programının ivedilikle hayata konulmasının çok faydalı olduğunu açıkçası düşünüyorum.

BUNUNLA İLGİLİ STRATEJİ OLUŞTURULMALI:

Siber güvenlik dikey bir uzmanlık değil, elektrik mühendisliğinden bilgisayar mühendisliğine, matematikten hukuka kadar birçok disiplinlerde uzman yetiştirilmesi gerekir. Sadece bununla ilgili bir stratejinin, bir eğitim programının ulusal olarak ortaya konulması ve bunun uygulanması gerekiyor.

40 MİLYONDAN FAZLA SİBER SALDIRI:

Siber güvenlikle ilgili "kurumun hizmet vermesini engelleme ve bilgilerin ele geçirilmesi" şeklinde iki türlü tehdit bulunuyor.  Bunlar da zaman zaman ciddi maddi kayıplara sebep olabiliyor. Resmi verilere göre Türkiye'de yılda 40 milyondan fazla siber saldırı olduğu ifade ediliyor ama bu bilinenler ve açıklanan. Sayının bundan çok daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz.

01-05-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş