Arama sonuçları

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | Bölümün Amacı ve Tanıtımı

Bölümün akademik programı 4 alt dalı kapsamaktadır: Uluslararası İlişkiler, Siyaset Kuramı, Karşılaştırmalı Siyaset ve Türkiye Siyaseti. Eğitim vizyonumuz; öğrencilere entelektüel derinlik kazandırmanın yanı sıra soru sormayı ve eleştirel düşünmeyi, alternatif bakış açılarına açık olmayı ve ekip halinde çalışmayı benimsetmektir. Disiplinlerararası bilgi birikiminin de ön planda tutulduğu, dengeli ve çok boyutlu eğitim felsefemiz doğrultusunda, siyaset bilimine giriş niteliğindeki derslerin yanı sıra, öğrencilerin Avrupa Birliği, uluslararası ilişkiler kuramları, göç ve vatandaşlık, dış politika, politik ekonomi, demokratikleşme, insan hakları, eşitlik ve sosyal adalet, toplumsal cinsiyet ve kimlik politikaları gibi konularda kapsamlı araştırma yapabilecekleri dersler de eğitim programında yer almaktadır.