Arama sonuçları

4+4+4 sisteminden geri dönüş yok

4+4+4 sisteminden geri dönüş yok

2012 Nisan ayında çıkan yasayla eğitim sistemini kesintili 12 yıla çıkaran ve zaman zaman da vazgeçileceği iddiaları ortaya atılan 4+4+4 eğitim sistemi ile ilgili açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Nabi yaptı. 

Avcı "4+4+4 düzenlemesi oturdu, geri dönüşler olumlu. Bundan sonra daha fazla eğitimin niteliğinin artırılması, ders programımızın, müfredatımızın güncellenmesi için çalışmalarımıza yoğunluk vereceğiz. Önceliklerimiz daha çok kaliteye yönelik" dedi.  

4+4+4 NELERİ DEĞİŞTİRDİ?

Kamuoyunda 4+4+4 olarak tanımlanan ve 11 Nisan 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6287 sayılı yasa Türkiye'de eğitim hayatında büyük değişiklikler getirdi. 8 yıllık zorunlu eğitimi kesintili ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 4'er yıllık kademeler ile 12 yıla çıkaran bu yasanın en tartışılan bölümlerinden biri de zorunlu okula başlama yaşını 72 aydan 66 aya düşürmesi oldu. Yasayla birlikte 30 Eylül tarihinde 66 ayını dolduran tüm çocukları artık zorunlu olarak birinci sınıfa başlayacaktı. Yasa 60-66 aylık çocukların ilköğretime başlama kararını ise ailelere bıraktı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) aynı yıl yaz ayında 30 Eylül'de 60 ayını dolduracak tüm çocukları evlerinin en yakınındaki okula otomatik olarak kaydetti. Bu çocuklardan 60-66 aylıkların aileleri okul müdürlüklerine dilekçe vererek çocuklarının okula başlamasını onayladı. İstemeyenler çocuklarını birinci sınıfa başlatmadı.

GELİŞMEMİŞTİR RAPORU İSTENDİ

66 aylık çocukların aileleri ise çocuklarını okula göndermek istemedikleri takdirde sağlık kuruluşlarından "bedenen ve zihnen gelişmemiştir" raporu almakla yükümlü kılındı. Oysa okula başlama yaşının 72 ay olarak düzenlendiği eski İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde bu kararı veren ailelerin sadece dilekçe yazmaları yeterliydi.

Yeni yasayla birlikte "rapor" zorunluluğu MEB ile aileleri, hekimleri, eğitimcileri ve sivil toplum kuruluşlarını karşı karşıya getirdi. Eğitimciler ve sivil toplum kuruluşları okul olgunluğuna ulaşmamış çocukların zorunlu okula başlatılmasının onlarda "yetersizlik" duygusu yaratacağını söyleyerek, karşı çıktı. Hekimler ise eğitim tartışmalarına "sağlıkçıların" dahil edilmesini eleştirdi.

70 BİN ÇOCUK GÖNDERİLMEDİ

Aileler ise kararsız kaldı. Bir yandan çocuklarını rapor alarak "yetersizdir" diye damgalamaktan çekindi bir yandan da yeterli olgunluğa ulaşmadıkları için okula göndermek istemedi. 70 bin 861 aile aile ise tüm çekincelerine rağmen rapor alarak çocuklarını birinci sınıfa değil, okul öncesi eğitime gönderdi. 2012-2013 öğretim yılında 66 aylık 448 bin 517, 60 aylık ise 163 bin çocuk birinci sınıfa başladı.

Ancak aradan bir yıl geçtikten sonra bu çocukların okula uyum sağlayamadıkları anlaşıldı ve yasada geri adım atıldı. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle 2013-2014 öğretim yılından itibaren 66, 67 ve 68 aylık çocukların aileleri okula dilekçe vererek, bir yıl erteleme hakkına sahip oldu. 69, 70 ve 71 aylık çocukların velileri yine "sağlık raporu" almak zorunda.

KESİNTİLİ 12 YILLIK EĞİTİM

4+4+4 eğitim yasası 8 yıllık eğitimi tanımlamak için kullanılan "ilköğretim" kavramını kaldırdı. Okullar 4'er yıllık sürelerle ilkokul, ortaokul ve lise olarak ayrıldı. 8 yıllık eğitim zorunlu iken, bu yasayla birlikte zorunlu eğitime lise de eklenerek, süre 12 yıla çıktı. Ancak son 4'te yani lisede "örgün eğitim" zorunluluğu yok. Öğrenci isterse öğrenimini açık lisede sürdürüyor.

Fotoğraf: Bahçeşehir Koleji

 

28-03-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş