Arama sonuçları

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Hangi Dersler Var?

1.Yarıyıl

Matematik I   

Fizik I

Bilgisayar Programlama

Lineer Cebir   

Yabancı Dil I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türkçe I         

2.Yarıyıl

Matematik II 

Fizik II

Diferansiyel Denklemler       

Elektrik Devrelerine Giriş     

Elektrik Devreleri Laboratuvarı        

Yabancı Dil II           

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  

Türkçe II        

3.Yarıyıl

Devre Analizi

Mantık Devreleri       

Mantık Devreleri Laboratuvarı         

Elektromanyetik Teorinin Temelleri 

Sinyaller ve Sistemler

Sayısal Yöntemler     

4.Yarıyıl

Rastgele Sinyallere Giriş       

Elektromanyetik Alan Teorisi           

Elektronik Devreler I

Elektronik Devreler I Laboratuvarı  

Haberleşmeye Giriş   

Staj I              

5.Yarıyıl

Elektronik Devreler II           

Elektronik Devreler II Laboratuvarı 

Elektromanyetik Dalga Teorisi         

Mikroişlemciler

Sayısal İşaret İşleme  

Staj II 

6.Yarıyıl

Sayısal Haberleşme   

Haberleşme Laboratuvarı      

Mikrodalga Teorisi    

Kontrol Sistemleri     

Seçmeli Alan Dersleri (Öğrenci aşağıdaki derslerden on ikisini seçerek alıyor)

CMOS VLSI Tasarım-1        

CMOS VLSI Tasarım-2        

Güç Elektroniği                     

Yarıiletkenler Teknolojisi      

Elektriksel Ölçme      

Devre Sentezi

Endüstriyel Elektronik          

Biyomedikal Enstrümantasyon         

Haberleşme Elektroniği

Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular II          

Anten Teorisine Giriş

Elektromanyetik Uyumluluk 

Elektroakustik           

Radar İlkeleri 

Uydu Haberleşme     

Transmisyon Hatları  

Yüksek Gerilim Tekniği        

Uyarlanabilir Süzgeçler         

Sinir Ağları Uygulamalarıyla İmge İşleme   

Sayısal Ses İşleme     

Sinyal İşleme Uygulamaları  

Görüntü İşlemeye Giriş         

Telsiz ve Mobil İletişim Sistemleri    

Geniş Bantlı Telsiz Hücresel İletişim Sistemleri      

Sayısal Haberleşme Sistemleri          

İleri Haberleşme Sistemleri   

Fiberoptik Haberleşme          

Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I

Mühendisler İçin Yönetim    

Akademik Yazı         

Elektrik Dağıtım Sistemleri   

Elektrik Makinaları    

Seçmeli Alan Dışı Dersler (Öğrenci aşağıdaki derslerden ikisini seçerek alıyor)

Deprem Bilinci          

Gündelik Yaşam ve Fizik

İş Hukuku      

Plastik Sanatlar I       

Plastik Sanatlar II      

Liderlik Eğitimi         

Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi    

İletişim Dili    

İletişim Metinleri Çözümlemeleri I   

İletişim Metinleri Çözümlemeleri II 

Yaşam Kültürü          

Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu        

Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri   

Seramik          

Seramik Yüzey Tasarımı       

Mimaride Seramik Uygulamaları I   

Mimaride Seramik Uygulamaları II  

Dramatik Doğaçlama

Resim 

Heykel           

Modern Sanat

Bilim Felsefesi I        

Bilim Felsefesi II       

Biçimin Serüveni I    

Modelaj                     

Biçimin Serüveni II   

The Universe 

The Physics of Everday Life

Toplum ve Cinsiyet   

Güzel Sanatlar I        

Güzel Sanatlar II       

İstanbul          

Almanca III   

Almanca IV   

Fransızca III  

Fransızca IV  

İngilizce III   

İngilizce IV