Arama sonuçları

TIP MÜHENDİSLİĞİ | İş Bulma Olanakları Nedir?

Ülkemizde sağlık sektöründe tıbbi malzeme ve cihazların tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi alanlarında önemli eksiklikler vardır. Bunlar arasında ameliyathane, yoğun bakım ve hastanenin diğer departmanlarında kullanılmak üzere kalp pilleri, elektrodlar, ve diyaliz makinesi gibi vücut teması bulunan cihazların üretilmesi ve geliştirilmesi; vücut içine tamamen implant edilen ortopedi implantları, kardiovasküler ve sinir sistemine yönelik rejeneratif tıpta kullanılabilecek biyomalzemeler ve yapay organların tasarımı ve üretilmesi; biyosensör tasarımı ve üretimi; tıbbi görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesine yönelik olarak radyolojik görüntüleme ve radyasyon onkolojisi sistemlerinin tasarlanması ve üretilmesi; fizyolojik sistemlerin sayısal olarak incelenmesi için gelişmiş bilgisayar programlarının yazılımı; medikal simülasyon modellerinin tasarlanması yer alır. 
Ayrıca tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de radyodiagnostik sistemler ve radyoterapi sistemleri açısından radyasyon güvenliği, tanı ve tedavi etkinliği konuları da önem kazanmaya başlamıştır. Bu bölümden mezun olacak olan öğrencilere de bu konuda farkındalık kazandırılması hedeflenir. Özellikle son yıllarda akıllı malzemeler, matematiksel modellemeler ve medikal simülasyon sistemlerinin tasarımları öncelik kazanmaya başlamıştır. Tıp Mühendisliği bölümü mezunları, hastanelerde, üniversitelerde, tıbbi görüntüleme ve tanı merkezlerinde, tıbbi cihaz ve malzeme üreten şirketlerde, medikal ve ilaç endüstrisinde istihdam edilebilirler.