Arama sonuçları

Galatasaray Üniversitesi Akademisyen Sayısı

Profesör: 39

Doçent: 50

Yardımcı Doçent: 59

Öğretim Görevlisi: 16

Okutman: 28

Uzman: 4

Araştırma Görevlisi: 69

Eğt. Öğr. Plan.: 1

Toplam: 266

Kaynak: YÖK 2014 Öğretim Elemanı İstatistikleri.

Yabancı öğretim elemanı sayısı: 46